Preventívna prehliadka - na čo máte nárok zo zákona?

Preventívna prehliadka - na čo máte nárok zo zákona?

Ruku na srdce: kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke? Pred piatimi, desiatimi rokmi alebo tak dávno, že Vám na výpočet pamäť nestačí? Keď sa človek cíti zdravo, nič ho nebolí, snaží sa do jedálnička zahrnúť veľa zeleniny a ovocia a pravidelný pohyb, to posledné na čo myslí je preventívna prehliadka u lekára. Dá sa to pochopiť, nemocnice a súkromné ambulancie pôsobia na ľudí depresívne a tak sa im chce logicky každý vyhnúť. Tento prístup je síce pochopiteľný, no na druhej strane nie príliš rozumný a každý si to dobre uvedomuje.

Prevenciu nepodceňujte, môže zachrániť život…

kontrola tlakuPri bežnej preventívnej prehliadke sa dá včas diagnostikovať nejedna pliaga, vrátane onkologických ochorení, ktorá je vďaka podchyteniu v rannom štádiu oveľa lepšie liečiteľná. Žiaľ, uvedomujú si to najmä ľudia, ktorí už ťažké ochorenie raz prekonali (prípadne mali v rodine ťažko chorého pacienta) a vedia, čo to je podrobiť sa náročnej liečbe trvajúcej aj niekoľko rokov. Títo veľmi ochotne podstupujú všetky preventívky, na ktoré majú zo zákona nárok. Radšej pretrpia aj veľmi nepríjemné vyšetrenie (napr. kolonoskopiu) ako by mali neskôr absolvovať vyčerpávajúcu liečbu s neistým výsledkom.

Raz za dva roky

Prehliadku u všeobecného lekára by mal absolvovať každý dospelý poistenec raz za dva roky. Jedná sa o vyšetrenie, počas ktorej všeobecný lekár zisťuje celkový zdravotný stav „pacienta“ vyšetrením všetkých orgánov, kontrolou tlaku a pulzu krvi, hmotnosti, potrebných očkovaní…Vyšetruje sa dokonca aj zrak, sluch, odoberie sa krv a moč pre laboratórne testy a prevedú sa ďalšie potrebné vyšetrenia na základe Vašej anamnézy a zdravotného stavu. Na základe zistení potom lekár poskytne ďalšie odporúčania.

Väčšiemu záujmu o prevenciu by mala napomôcť skutočnosť, že prehliadky sú bezplatné a v plnej výške ich hradia poisťovne, čo stále veľa ľudí nevie.

Na čo máte nárok?

Zdravotné prehliadky u jednotlivých špecialistov a ich periodicitu upravuje zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou prehliadky veľmi podrobne popisuje príloha vyššie uvedeného zákona. Ak si chcete overiť, či Váš lekár vykonal všetky potrebné vyšetrenia, naštudujte si prílohu č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z.z. – Náplň preventívnych prehliadok, kde je veľmi detailne vysvetlené, čo všetko je súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti u jednotlivých špecialistoch pre deti, dorast a dospelých v rôznych vekových kategóriách .

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú nasledovné prehliadky:

Vek poistenca / stav Počet prehliadok hradených poisťovňou špecializácia
Do 1. roka 9, z toho minimálne 3 do troch mesiacov veku pediatria
18 mesiacov 1 pediatria
od 3 do 18 rokov raz za dva roky pediatria
od 18 rokov raz za dva roky všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast
do 18 rokov dva krát v jednom kalendárnom roku zubný lekár
od 18 rokov raz za rok zubný lekár
tehotná poistenkyňa dva krát počas tehotenstva (odporúčaná jedna prehliadka na začiatku prvého trimestra a druhá na začiatku tretieho trimestra) zubný lekár
poistenkyňa od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz za rok gynekológia a pôrodníctvo
tehotná poistenkyňa raz za mesiac a jedna prehliadka šesť týždňov po pôrode gynekológia a pôrodníctvo
od 50 rokov raz za tri roky urológia
od 50 rokov jedenkrát raz za 10 rokov, poistenci so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka jedenkrát za 5 rokov. gastroenterológ alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
poistenec, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív raz za rok všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Zaujímavosťou je skutočnosť, že najväčšiemu záujmu sa tešia preventívne prehliadky u zubného lekára, ktoré každoročne absolvuje viac ako 90 % Slovákov – je to pravdepodobne z dôvodu, že ak prevenciu aspoň raz do roka neabsolvujete, poisťovňa Vám v nasledovnom roku nebude hradiť alebo sa nebude spolupodieľať na hradení prípadných výkonov u stomatológa. V rebríčku „popularity“ preventívnych prehliadok sa na druhom mieste umiestnila gynekologická prehliadka a na treťom mieste prevencia u všeobecného lekára, ktorú absolvuje iba štvrtina poistencov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia