Pri výbere úveru nám najviac záleží na výške úroku

Pri výbere úveru nám najviac záleží na výške úroku

Úver je záväzok, ktorý ovplyvňuje finančný rozpočet na niekoľko mesiacov až rokov. Napriek tomu k výberu konkrétneho úverového produktu pristupujeme nezodpovedne ba dokonca až ľahostajne. Šokujúce zistenia priniesli až tri nezávislé prieskumy. Prvý prieskum realizoval Navigátor bezpečného úveru. Organizátor položil respondentom zaujímavú otázku: „Z koľkých spoločností si vyberáte pri rozhodovaní o pôžičke?“ Po vyhodnotení údajov z prieskumu vyplynulo, že v priemere oslovujeme len 2 úverové spoločnosti. Tým sa v podstate podarilo poukázať na nízku úroveň finančnej gramotnosti v našich končinách. Tým, že si záujemcovia o pôžičku v priemere vyberajú len z dvoch ponúk, sa v podstate sami ochudobňujú o možnosť porovnávania a výberu tej najlepšej ponuky.

Podľa jedného zo spoluautorov Navigátora bezpečného úveru Petra Teplého je za tým hlavne nevedomosť množstva ľudí, že predzmluvný formulár a informácie ohľadom podmienok sú bezplatné a k ničomu nezaväzujú. Práve získanie čo najväčšieho množstva predzmluvných formulárov umožní zodpovedné porovnanie jednotlivých ponúk, z ktorých si môže spotrebiteľ následne vybrať tú najlepšiu, s jasne stanovenými podmienkami a finančne najvýhodnejšiu.

Mladšia generácia je obozretnejšia

Z údajov získaných z tohto prieskumu vyplynulo, že trend výberu úverových produktov sa vďaka mladej generácii pomaly ale iste mení. Mladí ľudia v priemere oslovia viac spoločností, neboja sa klásť dodatočné otázky a výberu poskytovateľa a konkrétneho produktu venujú oveľa viac času ako generácia ich rodičov, čo dokazuje väčšiu finančnú gramotnosť mladšej generácie.

Výška úroku nie je najdôležitejšie kritérium

Ďalší prieskum, tento krát z dielne nebankového subjektu Home Credit ukázal, že takmer polovica z nás pri výbere poskytovateľa pôžičky kladie najväčší dôraz na výšku úroku. Viacerí pritom zabúdajú na skutočnosť, že riziko nespočíva ani tak vo vysokej úrokovej sadzbe, ale v najrôznejších poplatkoch, o ktorých výške nám úroková sadzba nič nepovie. Je potrebné sa zaujímať aj o údaj RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zahŕňa všetky dodatočné náklady na získanie úveru. Tento údaj považoval za najdôležitejšie kritérium pri dohadovaní úveru iba jediný človek z celej 500-vky respondentov. Veľmi znepokojujúce zistením je skutočnosť, že viac ako štvrtina opýtaných považuje za najdôležitejšie kritérium výšku mesačnej splátky. Inými slovami, zaujíma ich, aby platili čo najmenej a v podstate je im jedno, ako dlho budú úver splácať a že ho nakoniec môžu aj niekoľko násobne preplatiť. Naopak, nefinančné kritériá ako prehľadnosť zmluvy a jasne stanovené podmienky takmer nikoho nezaujímajú a pritom sa jedná o jedno z veľmi podstatných kritérií, od ktorého bude napríklad záležať výška poplatku za predčasné splatenie alebo sankcie v prípade omeškania. A tak sa nemôžeme čudovať, že najviacej sa stále darí spoločnostiam, ktoré majú reklamy postavené na „výške mesačnej splátky od…“ Čo na tom, že pôžičku budete potom splácať niekoľko rokov a preplatíte ju niekoľkonásobne….

No a do tretice poukázal na nízku úroveň finančnej gramotnosti FQ test národa, ktorý realizovala nadácia PARTNERS. Podľa tohto prieskumu nadpolovičná väčšina opýtaných nevedela zhodnotiť výhodnosť úveru – opäť sa výhodnosť či nevýhodnosť konkrétneho finančného produktu posudzovala na základe úroku a nie na podľa RPMN. No na otázku, ako zvládajú starostlivosť o svoje financie až 64 % ľudí uviedlo, že bez problémov.

Najdôležitejšie kritériá podľa ktorých sa rozhodujeme pri výbere pôžičky ilustruje aj nasledovný graf:

vyberame uverzdroj: telefonický prieskum, ktorý bol realizovaný v roku 2012 na vzorke 468 klientov Home Credit a.s. a 494 klientov Home Credit Slovakia a.s.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia