Priemerná mzda v národnom hospodárstve rastie

Priemerná mzda v národnom hospodárstve rastie

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v SR v prvom štvrťroku mierne rástla a dosiahla 789 €. Dynamika rastu priemernej mzdy sa však oproti prvému kvartálu 2012 spomalila o 0,7 percentuálneho bodu na úroveň 2,5%. Rast nominálnej mzdy spolu s nižším prírastkom spotrebiteľských cien mal pozitívny vplyv na rast reálnej mzdy, ktorá sa po dvoch rokoch poklesu medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu. Sezónne očistená mzda zamestnancov v národnom hospodárstve SR sa oproti poslednému štvrťroku 2012 zvýšila o 0,6 %. Vyššie uvedeného údaje zverejnil Štatistický úrad SR.

Najviacej sa zarába v oblasti informácii a telekomunikácií

Čo sa týka štatistík z jednotlivých odvetví, asi nikoho neprekvapí, že stále najviacej zarábali zamestnanci v oblasti informácii a telekomunikácii (v priemere až 1608 €). Druhý najlepšie platený obor sú finančné a poisťovacie služby (1539 €), na tretej priečke sa umiestnila dodávka elektriny a plynu s priemernou mzdou v tomto odvetví priemyslu 1292 €.

Pravda je však taká, že drvivá väčšina Slovákov môže o takto vysokých platoch iba snívať. V desiatich odvetviach sledované príjmy nedosahovali ani priemer v národnom hospodárstve. Najhoršie platení sú zamestnanci pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách (465 €), v poľnohospodárstve (575 €) a v stavebníctve 577 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku najrýchlejšie rástli platy vo vedeckých , technických a odborných činnostiach (o 12,8 %), v sociálnej pomoci a v zdravotníctve (o 10,2%). Pokles bol zaznamenaný v štandardne dobre platených oboroch – vo finančníctve a poisťovníctve (o 12,1% ) ale aj v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 % .

Najlepšie platy sú klasicky v bratislavskom kraji

Čo sa týka územného hľadiska, najvyššia priemerná nominálna mzda bola v Bratislavskom kraji, v priemere obyvatelia Bratislavského kraja zarábali 1030 €. Zamestnanci v ostatných krajoch nezarábali ani zďaleka tak dobre ako „Bratislavčania“ – priemerné mzdy v ostatných krajoch sa pohybovali od 586 € v Prešovskom po 721 € v Trenčianskom kraji. Vo všetkých regiónoch Slovenska však došlo v porovnaní s prvým štvrťrokom 2012 k zvýšeniu priemernej mzdy – najvyšší prírastok o 4,5 % zaznamenal Trenčiansky kraj.

Plat si porovnávajte na základe mediánu

penazenka eurAk si teraz porovnávate, či zarábate priemerne, podpriemerne alebo nadpriemerne, nenechajte sa pomýliť. Priemerná mzda je síce najbežnejším štatistickým ukazovateľom, no v skutočnosti Vám nepovie nič o tom, ako si žijete v porovnaní s ostatnými spoluobčanmi.

Ak chcete zistiť ako ďaleko máte od stredu mzdového rozpätia, použite medián, ktorý je tiež štatistickým ukazovateľom (kvantil) ktorý rozdeľuje štatistický súbor na dve rovnako početné množiny. V štatistike sa jedná o strednú hodnotu. Od tohto údaju je presne 50 % hodnôt menších alebo rovnakých a 50 % hodnôt je vyšších alebo rovnakých.

Medián vypočítame takým spôsobom, že zoradíme hodnoty podľa veľkosti a vyberieme hodnotu, ktorá sa nachádza presne v strede zoznamu. V prípade, že zoznam hodnôt má párny počet čísel, za medián sa považuje aritmetický priemer hodnôt miestach n/2 a n/2+1.

Ak by sme napríklad porovnávali 101 miezd, zoradených od najnižšej po najvyššiu, presne 51 v poradí bude predstavovať medián. Osoby, ktoré spadajú do mediánu, môžu prehlásiť, že presne polovica ľudí zarába menej ako oni a druhá polovica viac.

Uveďme si výpočet mediánu na príklade. Povedzme že na obchodnom oddelení pracuje 7 ľudí. Mzdy sú nasledovné 500 € – asistentka, 550 – podpora, 650 – senior sales support , 750 – account manager, 800 – key account manager, 950 – sales manager, 1800 € – obchodný riaditeľ. Ak by sme vypočítali aritmetický priemer, vyjde nám číslo 857,14 € – teda priemerná mzda. Medián však je 750 €, ktorý nám dá lepšiu predstavu, koľko sa zarába na oddelení. To znamená, že account manager zarába je v strede mzdového rozpätia – traja ľudia na oddelení zarábajú menej ako on a traja viac.

Medián hrubej mesačnej mzdy v SR je v prvom štvrťroku 2013 iba 711 EUR. Z celkového počtu zamestnancov vo výberovom súbore, zarábalo až 63 % zamestnancov menej ako bol celoštátny priemer. Priemerná hrubá mesačná mzda týchto zamestnancov tak dosiahla len 585 €, čo tiež niečo napovie o stave životnej úrovne väčšiny obyvateľov na Slovensku.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia