Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014: rástla nominálna aj reálna mzda

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014: rástla nominálna aj reálna mzda

Štatistický úrad v piatok zverejnil výšku priemernej mzdy za posledný kvartál 2014 – nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla úroveň 918 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa tempo rastu zrýchlilo o 2,1 percentuálneho bodu na 3,5 %. V porovnaní s rastom nominálnej mzdy sa reálna mzda medziročne zvýšila o 3,5 % v dôsledku stability spotrebiteľských cien, ako konštatuje štatistický úrad vo svojej správe.

Najviac zarábajú zamestnanci v oblasti IT, financií a poisťovníctva

Najviac sa zarábalo tradične v odvetviach informačných a komunikačných činností, kde priemerná mzda dosiahla úroveň 1764 € za mesiac. Druhým najvýnosnejším zamestnaním boli finančné a poisťovacie činnosti s priemernou mzdou 1603 €. Treticu najlepšie platených odvetví uzatvára dodávka elektriny, plynu a pary s priemernou mzdou 1585 €.

peniaze v hotovostiNajmenej na výplatnej páske uvideli zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (v priemere 563 €), v ostatných činnostiach (627 €) a v stavebníctve (638 €). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako bol celoslovenský priemer v národnom hospodárstve SR. Vo väčšine odvetví však nominálna mzda rástla v porovnaní s posledným kvartálom roka 2013 – najrýchlejšie tempo rastu zaznamenala priemyselná výroba (6,2%) a vzdelávanie (6%). Naopak, pokles zaznamenalo odvetvie nehnuteľností (-3,1 %), odborné a vedecké činnosti (-0,8 %), dodávka vody (-0,5 %), informačné a komunikačné činnosti (-0,3%). Sotva badateľný pokles o 0,1 % bol zaznamenaný v umení a v odvetví zábavy a rekreácie.

Bratislavský kraj navyšuje celoslovenskú priemernú mzdu

Z územného hľadiska si viac ako celoslovenský priemer nájdu na výplatnej páske len obyvatelia Bratislavského kraja (1158 €). V ostatných krajoch sa zarába podstatne menej – napríklad v prešovskom kraji 744 €, v trenčianskom 855 €. Každopádne vo všetkých krajoch došlo k rastu nominálnej mzdy v porovnaní s posledným kvartálom 2013, najviac si polepšili obyvatelia Nitrianskeho kraja s priemerným rastom mzdy až 4,7 %.

So zverejnením štatistík priemernej mzdy za posledný kvartál 2014 je známy údaj o priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za celý uplynulý rok 2014, ktorá dosiahla hodnotu 858 €. Medziročne sa priemerná nominálna mzda zvýšila o 4,1 %, reálna vzrástla o 4,2 %

Ukazovateľ

1. Q. 2014

2. Q. 2014

3. Q. 2014

4. Q. 2014

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR

821,00 €

857,00 €

837,00 €

918,00 €

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014

858,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia