Priemerný starobný dôchodok je stále pod hranicou 400 €

Priemerný starobný dôchodok je stále pod hranicou 400 €

Koncom januára sa dostal priemerný starobný dôchodok na Slovensku tesne pod štyristo eurovú hranicu a predstavoval 399,30 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka išlo o nárast 12,1 €. Aktuálny počet poberateľov starobného dôchodku je 991,1 tisíc osôb.

Predčasný starobný dôchodok poberá aktuálne 21,1 tisíc penzistov, ktorí sa musia uspokojiť s nižšou penziou – v priemere je to len 393,40 € (medziročný nárast je 8,30 €)

Každým rokom počet poberateľov dôchodkov stúpa a teda aj výdavky na ich výplatu sa zvyšujú. Napríklad len v tomto roku plánuje Sociálna poisťovňa na tento účel minúť až 6 miliárd eur.

Vďaka novele zákona o sociálnom poistení (ktorá nadobudla účinnosť v januári 2013) nastali v oblasti penzií viaceré zmeny, ktoré budú mať na seniorské kontá dopad ešte najbližšie štyri roky.

Tak napríklad už druhým rokom sa suma dôchodku valorizuje o pevnú sumu, ktorá je vyhlásená v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že každý poberateľ dôchodku dostane pridané rovnako. O aké sumy sa budú zvyšovať dôchodky v roku 2014?

  • Starobný dôchodok sa zvýši o 8,80 eur
  • Predčasný starobný dôchodok sa zvýši o 8,90 eur

Noví penzisti sa môžu tešiť na vyššie dôchodky

na penziiMnohé penzie priznané v roku 2014 budú vyššie ako tie „odklepnuté“ v minulom roku. Novopečení dôchodcovia budú môcť za pár eur vyššie dôchodky vďačiť vyššej aktuálnej dôchodkovej hodnote, ktorá každoročne podlieha zmene. Kým v roku 2013 bola výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty 10,0098, tento rok došlo k zvýšeniu na 10,2525 €. Napríklad: Ak by do dôchodku v minulom roku išiel človek s platom 1200 €, jeho penzia by bola aktuálne cca 600 EUR. Ak by však podmienky dôchodkového veku splnil človek s rovnakým príjmom v roku 2014, môže sa tešiť z vyššieho dôchodku, až 611 € vďaka zmenenej aktuálnej dôchodkovej hodnote.

Ako sa aktuálna dôchodková hodnota podieľa na výpočte starobného dôchodku, znázorňuje vzorec na výpočet starobného dôchodku nižšie:
POMB x ODP x ADH

Vysvetlenie skratiek:

  • POMB – priemerný osobný mzdový bod
  • ODP – súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
  • ADH – aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Na výšku penzie tak okrem ADH (ktorá sa každoročne mení a ktorá odzrkadľuje rast priemerných platov v národnom hospodárstve) vplývajú aj dve ďalšie dôležité veličiny – počet odpracovaných rokov a výška platu, ktorú poistenec zarábal počas pracovného života (tá vo vzorci vystupuje pod veličinou POMB).

Priemerný osobný bod – došlo k zmene

Priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta nasledovne. Za každý jeden odpracovaný rok sa prideľuje tkz. „osobný mzdový bod“. Ak bol Váš plat na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, tak Vám bude pridelený osobný mzdový bod 1, ak bol plat nižší ako priemer, tak OMB bude mať hodnotu menšiu ako 1. Ak ste mali šťastie a zarábali ste v danom roku nadpriemerne, tak hodnota osobného bodu bude vyššia ako 1. Následne sa osobné mzdové body spriemerujú za všetky odpracované roky a dostaneme hodnotu POMB.

V prípade, že vypočítaný POMB dosiahne hodnotu vyššiu ako 3, tak takáto hodnota sa neberie do úvahy, inými slovami, započíta sa iba 3.

Zákon však aj ďalej upravuje hodnotu vypočítaného priemerného osobného mzdového bodu.

  • Ak je hodnota nižšia ako 1,25 (t.j. 1,249999999), tak sa započítava v celej výške.
  • V tomto roku sa však z vypočítanej hodnoty POMB od 1,25 do hodnoty 3 bude započítavať iba 76 %, na rozdiel od minulého roku, kedy to bolo až 80 %.
  • K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku 2014 až 18 %, kým v roku 2013 to bolo o percento menej, len 17 %. O pár eur lepší dôchodok tak budú mať novopečení penzisti, ktorí zarábali menej ako priemer.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia