Priemerný vysokoškolák mesačne minie okolo 230-270 EUR

Priemerný vysokoškolák mesačne minie okolo 230-270 EUR

Napriek tomu, že systém na Slovensku garantuje študentovi jedno vysokoškolské štúdium zadarmo, s prázdnymi vreckami ešte nikto školu neukončil. Treba počítať s tým, že bežný vysokoškolák študujúci dennou formou potrebuje niekde bývať – musí teda platiť izbu na internáte alebo nájomné za prenajatý byt (okrem miestnych študentov, ktorí majú možnosť naďalej bývať u rodičov), musí sa niekde stravovať (väčšinou v školskej jedálni), potrebuje sa v rámci mesta presúvať. Najväčšími položkami vo výdavkoch študenta sú teda náklady na ubytovanie, stravu, cestovné.

Z vlastného si tiež treba platiť skriptá, učebnice, školské pomôcky, zápisné do ročníka. Dnes sa prakticky žiaden vysokoškolák nezaobíde bez vlastného notebooku alebo počítača, čo tiež nie je zanedbateľná položka…

Pomerne veľkú časť mesačného rozpočtu – približne 20 % zhltnú voľnočasové aktivity a zábava. Nikto predsa od mladého človeka neočakáva, že bude poslušne pendlovať medzi prednáškami, cvikami a internátnou izbou, kde bude zabuchnutý sedieť nad knihami až do neskorej noci. Približne rovnaké percento výdavkov zhltne oblečenie, obuv a kozmetika. „Sečteno a podtrženo“ ročne minie vysokoškolák na štúdium od 2000 € do 4400 €, podľa svojej finančnej situácie, miesta a typu vysokej školy.

Lokalita a typ vysokej školy teda dokážu štúdium poriadne predražiť, alebo zlacniť

studentka volny casNajviac si z kopýtka vyhadzujú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave , najväčší šetrílkovia sú vysokoškoláci z Katolíckej univerzity (údaje vyplývajú z nedávneho prieskumu, ktorý pre VUB banku realizovala spoločnosť 2muse).

Štatisticky vyššie mesačné náklady študentov Ekonomickej univerzity sú dané tým, že si môžu podstatne viac dovoliť. Cez prázdniny poctivo brigádujú – niektorí v zahraničí, kde si prídu na celkom slušné peniaze, podaktorí na Slovensku. U študentov ekonómie sa nosí brigádovanie a part time joby aj počas roka.

Vyššie uvedené štatistiky ročných nákladov vysokoškolákov potvrdzuje aj priebežná správa Centra vedecko-technických informácií SR, podľa ktorej je mesačný budget študenta od 230 do 270 € (medián), čo nie je zrovna zanedbateľná suma.

Ako na financovanie?

S prichádzajúcim akademickým rokom je teda celkom namieste otázka, ako financovať vysokoškolské štúdium? Najčastejšie finančnú injekciu podávajú rodičia. Mladí sa však čoraz viac snažia privyrobiť si rôznymi brigádami a čiastočnými úväzkami nielen počas letných prázdnin, ale aj počas roka.

Financovanie štúdia vlastnými zdrojmi (či už rodičovskými alebo zarobenými brigádami) je najideálnejšie – mladý človek nevstupuje do života s ťaživým pocitom dlhov. Niekedy však financovanie z vlastných zdrojov neprichádza do úvahy (napr. náročnejšie štúdium medicíny, ktoré nedáva toľko voľného času a priestoru na part time job). Riešením je vtedy pôžička. Najvýhodnejšie sa dá získať z Fondu na podporu vzdelávania, s úrokom len 3,19 % p.a. (platí pre žiadosti schválené v akademickom roku 2014/2015, ktorý bude platiť počas celej splatnosti). Splátky je možné rozložiť na obdobie 5-10 rokov. Nevýhodou je nízky maximálny objem úverov poskytovaných Fondom – maximálne 2500 € (pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia), čo sa blíži k spodnej úrovni priemerných mesačných nákladov študenta.

Oveľa štedrejšie sú, čo sa týka objemu poskytovaných úverov, komerčné banky.

Napríklad VÚB banka ponúka Flexipôžičku pre študentov až do 5000 €, študenti vybraných škôl (vysokej školy manažmentu, Stredoeurópskej vysokej školy a Paneurópskej vysokej školy) môžu dokonca už od prvého ročníka čerpať úver vo výške až 10 000 € (študenti MBA majú limit až 25 000 EUR). Splátky sa dajú rozložiť na obdobie maximálne šiestich rokov. Štandardne je úrok nastavený na 7,9 % ročne, no študenti si môžu sadzbu sami znížiť využitím ďalších služieb (vedenie účtu Start konto, zasielanie príjmu na tento účet, poistenie úveru) a ešte lepší úrok sa dá získať vlastnou aktivitou (vynikajúci prospech s priemerom do 1,5, vedecká činnosť, práca dobrovoľníka…). Celkom je tak možné štandardný úrok (7,9 % p.a.) znížiť až o 3 % na 4,9 % ročne – čo už sa približuje k úroku, za ktorý požičiava Fond na podporu vzdelávania.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia