Príjmový strop ako podmienka na získanie hypotéky pre mladých sa od 1.1.2016 zníži

Príjmový strop ako podmienka na získanie hypotéky pre mladých sa od 1.1.2016 zníži

Vždy na začiatku nového kvartálu sa mierne menia podmienky na získanie hypoúveru pre mladých – konkrétne príjmová hranica, do ktorej sa musí mladý žiadateľ, respektíve dvojica žiadateľov max. do 35 rokov veku zmestiť.

V prvom kvartáli nového roka 2016 sa príjmová hranica znižuje

mladi setria na domLimit príjmu sa stanovuje na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve zistenej štatistickým úradom za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotéku. Pre žiadosti podané v prvom kvartáli sa teda maximálna výška príjmu žiadateľa vypočíta ako 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za tretí kvartál roka.

Nová príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých platná od 1.1.2016-31.3.2016 je 1119,30 € (oproti aktuálne až do konca roka stále platnej hranici 1140,10 €)

V prípade manželov či parterov sa počíta s dvojnásobnou sumou (2238,60 €), pričom príjmy oboch žiadateľov sa posudzujú spoločne. Jeden z dvojice zo žiadateľov teda môže zarobiť výraze viac ako limit pre jednotlivca, pod podmienkou, že ich spoločný príjem nepresiahne aktuálnu hranicu príjmu pre dvojicu.

Dôležité je tiež vedieť, že na účely získania hypotéky pre mladých aktuálna výška príjmu nemá žiaden vplyv, počíta sa s priemerným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška štátneho príspevku sa každoročne stanovuje zákonom o štátnom rozpočte

Aj pre nasledovný rok 2016 zostáva nezmenenáštát hypotéky pre mladých podporí príspevkom vo výške 2 % ročne a hypotekárna banka bude prispievať 1 %. Celkovo tak mladí po splnení podmienky veku a príjmovej hranice získavajú výhodný úver na bývanie s úrokom až o 3 % nižším ako pri klasických hypotékach.

Zvýhodnené úročenie platí iba počas prvých piatich rokoch splácania hypotéky, pri úvere maximálne do 50 000 €. V prípade, že záujemca potrebuje úver na vyššiu sumu, všetko nad 50 000 € sa úročí štandardným úrokom platným pre klasické, nedotované úvery na bývanie. Štátna dotácia sa poskytuje len na úvery na bývanie ktorých objem neprekračuje 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. V praxi to teda znamená, že mladí, ktorí chcú získať výhodný úver na bývanie musia min. 30 % z hodnoty nehnuteľnosti financovať z vlastného vrecka.

Tip: Vedeli ste, že hypotéku pre mladých môžete využiť aj opakovane?

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia