Prima banka odmeňuje poctivých klientov - vracia im 10 splátok pôžičky

Prima banka odmeňuje poctivých klientov - vracia im 10 splátok pôžičky

Prima banka odštartovala novú kampaň na svoje pôžičky. Hlavným motívom kampane je odmeňovanie klientov, ktorí si svoje záväzky voči banke hradia načas a ktorí sa nikdy nedostali do omeškania. Poctivým dlžníkom vracia až 10 splátok úveru a poplatok za poskytnutie – ale nie každému „poctivcovi“ – iba takým, ktorí si zvolia lehotu splatnosti 10 rokov.

Ako každá lákavá akcia, aj táto má svoje podmienky.

Prvou podmienkou je už spomínané riadne splácanie (klient sa počas celej splatnosti úveru nesmie dostať ani raz do omeškania), druhou podmienkou je splácanie z Osobného účtu v Prima banke (mesačne si zaň banka účtuje poplatok 3,90 €).

Po 18 mesiacoch od poskytnutia bezúčelového úveru banka vracia poplatok za poskytnutie pôžičky (ktorý je podľa aktuálneho cenníka banky až 5% z objemu úveru, minimálne 100 €).

Po desiatich rokoch splácania a po splatení v pôvodne dohodnutom termíne Prima banka vracia 10 mesačných splátok vrátane úrokov.

Na to, aby klient mohol dostať späť desať zaplatených splátok teda musí uzatvoriť zmluvu na 10 rokov a pôžičku nesmie predčasne alebo čiastočne splatiť. Okrem toho musí splácať v dohodnutých termínoch, nesmie sa dostať do omeškania a musí splácať z Osobného účtu vedeného v Prima banke.

Príklad

Tak napríklad pri úvere 2000 € na 10 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe 12,9 % (RPMN 15,39 %) vychádza mesačná splátka na 30 €, poplatok za poskytnutie 100 € . Celkom tak počas 10 rokov (120 splátok) vrátite 3700 €. Pri riadnom splácaní z Osobného účtu Vám prima banka po 18 mesiacoch vráti poplatok za poskytnutie a po úplnom splatení aj 10 mesačných splátok v hodnote 300 €.

Nevýhodou tejto akcie z pohľadu dlžníka, je jej obmedzenie na splatnosť 10 rokov, čo je veľmi dlhé obdobie. Čím dlhšie sa totižto pôžička spláca, tým viac sa prepláca. Pokiaľ to teda finančný rozpočet budúceho dlžníka znesie, je lepšie uzatvoriť kratšiu splatnosť, dlhu sa čím skôr zbaviť a menej ho preplatiť – aj bez akcie 10 splátok naspäť.

Sami si môžete určiť, koľko chcete (respektíve môžete) mesačne splácať a podľa toho si v nižšie uvedenej tabuľke vyberiete výšku úveru a dobu splácania, ktorá Vám najviacej vyhovuje. Požičať si môžete od 1000 do 15 000 € a splátky sa dajú rozložiť na obdobie 2-10 rokov.

prima banka tabulka splatok

Žiadosť o pôžičku si môže podať každý vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, podmienkou je však trvalý príjem buď zo zamestnania (trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace), z podnikania (min. 12 mesiacov) alebo z dôchodku (starobného alebo výsluhového).

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia