Prima banka pôžička

Prima banka pôžička

prima banka logoBezúčelové spotrebné úvery sa podobajú ako vajce k vajcu. Má ich v ponuke každá tuzemská banka a líšia sa „len“ výškou úroku a drobnými benefitmi, na ktoré sa finančné domy snažia nalákať nových dlžníkov.

Čo ponúka pôžička z Prima banky? Najskôr základné fakty. Jedná sa o neúčelový spotrebný úver, ktorý je možné použiť na čokoľvek bez nutnosti dokladovania účelu použitia cez bločky a faktúry.

Prostredníctvom tohto úverového produktu môžete požiadať o sumu od 1000 €, maximálne však 15 000 €.

Čo sa týka rozsahu možného úveru, Prima banka veľmi štedrá nie je. Na trhu existujú spotrebáky s hornou hranicou úveru až do 30 000 EUR (pôžičku v takto vysokom objeme vybavíte napríklad v Slovenskej sporiteľni a v Poštovej banke). Aj keď je 30 000 EUR limit na spotrebnom úvere trochu extrém, drvivá väčšina tuzemských bánk vie poskytnúť na jednu neúčelovú pôžičku až 25 000 €.

Aj rozsah lehoty splatnosti nie je celkom štandardný. Minimálna splatnosť v Prima banke začína na 2 rokoch (bežne banky poskytujú splatnosť od 12, respektíve 13 mesiacov), maximálne môžete úver v PB splácať 9 rokov.

Výšku splátky pri vybraných objemoch a splatnostiach znázorňuje tabuľka nižšie:

tabulka splatok_pozicka prima banka

Aj na refinancovanie

Prostredníctvom pôžičky z Prima banky môžete refinancovať predtým poskytnuté nevýhodné úvery z iných finančných inštitúcií – preniesť si môžete spotrebné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania, a nákupy na splátky. Refinancovanie je jednoduché, okrem požadovaných dokladov, ktoré sú uvedené v podmienkach nižšie, budete musieť predložiť aj potvrdenia o zostatkoch aktuálne splácaných úverov.

Výhodou refinancovania je okrem možnosti získania nižšieho úroku (či nižšej splátky) je sprehľadnenie výdavkov – namiesto niekoľkých splátok, ktoré sú splatné v rôznych dňoch mesiaca tak budete platiť len jednu splátku s jedným dňom splatnosti. Pri prenose pôžičiek však treba počítať s nákladmi na predčasné splatenie existujúcich záväzkov u súčasných veriteľov.

Predstavu o podmienkach pôžičiek z Prima banky získate zadaním požadovaných parametrov pôžičky do online kalkulačky dostupnej na webe banky:

kalkulacka uverova prima banka

Odpustenie poplatku

Prima banka poskytne vráti spracovateľský poplatok klientom, ktorí sa rozhodnú úver splácať z Osobného účtu v Prima banke. Najskôr však po 18 mesiacoch splácania. Aktuálne Vás vedenie Osobného účtu v PB vyjde na 3,90 € / mesiac.

Podmienky

Žiadosť si môžete podať na ktorejkoľvek pobočke Prima banky. Žiadateľom môže byť iba fyzická osoba strašia ako 18 rokov a mladšia ako 64 rokov, ktorá má pravidelný príjem zo zamestnania (zamestnanecký pomer musí trvať dlhšie ako 3 mesiace), príjem z podnikania (živnostník musí vykonávať podnikateľskú činnosť po dobu min. 12 mesiacov). Žiadosť si môže podať aj starobný alebo výsluhový dôchodca. Na vybavenie sa požadujú nasledovné doklady: občiansky preukaz a potvrdenie o príjme.

Parametre

Názov poskytovateľa Prima banka Slovensko
Názov produktu Pôžička
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Objem úveru 1000 -15000 €
Splatnosť 2-9 rokov
Zabezpečenie bez zabezpečenia a bez ručiteľa
Úroková sadzba od 7,90 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 3 % z objemu úveru

Poznámka: pri splácaní z Osobného účtu vedeného v PB vrátenie poplatku po 18 mesiacov splácania. Na vrátenie poplatku má nárok len taký klient, ktorý nezrealizoval mimoriadnu splátku a ktorý sa nikdy nedostal do omeškania so splátkou trvajúceho dlhšie ako 5 dní

Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti formou mimoriadnej splátky 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej) a 1 % v prípade že do konca lehoty splatnosti je viac ako jeden rok

Poznámka: predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka je bezplatná, ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000,00 EUR

Hotovostná splátka 2,50 €
Zmena zmluvných podmienok na klientovu žiadosť 40,00 €
Sankcie a pokuty
Sankčná úroková sadzba 5 % p.a.
Upomienka 15,00 €
Výzva na splatenie úveru 30,00 €
Porušenie zmluvných podmienok 200,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia