Príspevok na absolventskú prax sa v roku 2014 mierne zvýši

Príspevok na absolventskú prax sa v roku 2014 mierne zvýši

Firmy uprednostňujú uchádzačov s praxou a so skúsenosťami. Mladí ľudia krátko po škole tak majú len veľmi nízke šance na nájdenie stabilného zamestnania a rozširujú tak rady nezamestnaných na úrade práce. Ku koncu minulého roka tvorili mladí ľudia vo veku do 29 rokov až tretinu z celkového počtu nezamestnaných. „Každé ráno si pozerám na pracovných portáloch voľné miesta. Stále sledujem nové ponuky, reagujem na ne, volám do personálnych agentúr a do firiem, ale stále som si nič nenašla. Keď ma aj niekto zavolá na pohovor, vždy sa pýta na moje skúsenosti, ktoré nemám. Ale ako ich mám získať ak mi nikto nechce dať prácu?“ kladie si otázku 24 ročná Košičanka Zuzana, absolventka Ekonomickej univerzity. Podobný problém riešia tisíce absolventov a mnohí z nich ani netušia, že potrebné skúsenosti nemusia získať len v klasickom pracovnom pomere, ale aj na absolventskej praxi, za ktorú navyše dostanú od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny mesačný príspevok vo výške 128,76 eur.

Za prácu na polovičný úväzok 65% životného minima

mlady muz praxujeAbsolventská prax prešla tohto roku zásadnými zmenami. Kým v minulosti sa výška príspevku poskytovala vo výške životného minima, po novom sa vypočíta ako 65 % zo sumy životného minima (ŽM). Výška ŽM sa každoročne mení vždy k 1. Júlu a platí až do konca prvej polovice nasledovného kalendárneho roka. To znamená, že od 1.7.2013 až do 30.6, 2014 je výška ŽM pre jednu dospelú osobu stanovená na 198,09 €. 65 % z tejto sumy predstavuje 128,76 €, čo je aktuálna výška príspevku na absolventskú prax. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa táto suma zvýšila o 2,28 €.

V tabuľke nižšie uvádzame, ako sa menil mesačný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe počas predchádzajúcich troch rokov:

Obdobie

Výška príspevku

Výška príspevku ako % zo ŽM

Výška životného minima

1.7.2013 – 30.6.2014

128,76 €

65,00%

198,09 €

1.5.2013 – 30.6.2013

126,48 €

65,00%

194,58 €

1.7.2012 – 30.4.2013

194,58 €

100,00%

194,58 €

1.7.2011 – 30.6.2012

189,83 €

100,00%

189,83 €

1.7.2010 – 30.6.2011

185,38 €

100,00%

185,38 €

Iba v obore, ktorý ste vyštudovali

Ak máte záujem o nadobudnutie pracovných skúseností formou absolventskej praxe, nezabúdajte, že praxovať môžete len v odbore, ktorý ste vyštudovali. Znamená to, že ak ste skončili Ekonomickú univerzitu, zamestnať sa môžete iba na ekonomickom úseku v niektorom z podnikov. Pokiaľ máte diplom zo zdravotníctva, prax si môžete spraviť v niektorej zo súkromných ambulancií. Absolventská prax tak predstavuje možnosť, ako pomerne jednoducho získať prvé pracovné skúsenosti, ktoré sa neskôr budú dobre vynímať v životopise pri hľadaní klasického zamestnania.

Výhody neplynú iba pre mladého človeka, ale aj pre zamestnávateľa, ktorý môže získať pracovnú silu na niekoľko mesiacov zadarmo. Firmy sú ochotné absolventov zaučiť ako výmenu za to, že budú vykonávať pomocné práce, do ktorých sa „bežným zamestnancom“ nechce. Písomná dohoda o absolventskej praxi sa neuzatvára medzi zamestnancom – absolventom a zamestnávateľom, ale firma ju uzatvára s úradom práce.

Uchádzač môže absolvovať najviac jednu absolventskú prax, v trvaní od troch do šiestich mesiacov, najviac v rozsahu 20 hodín týždenne. Predĺženie ani opakované vykonávanie nie je možné. Vyplatenie paušálneho príspevku je podmienené predložením dochádzky. V prípade, že absolvent neodpracoval všetky dni v stanovenom rozsahu, príspevok sa bude krátiť.

Podmienky

Príspevok nie je pre každého, je určený pre absolventov škôl, ktorí musia splniť nasledovné podmienky:

  • musí byť mladší ako 26 rokov
  • musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  • ukončené vzdelanie dennou formou štúdia pred menej ako dvoma rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nesmel mať pravidelné platené zamestnanie

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia