Príspevok na absolventskú prax zostáva aj v druhej polovici roka 2014 nezmenený

Príspevok na absolventskú prax zostáva aj v druhej polovici roka 2014 nezmenený

Aj v druhej polovici roka 2014 môžu čerství absolventi (ktorí ukončili dennú formu štúdia pred menej ako dvoma rokmi), respektíve mladí bez predchádzajúceho pravidelne plateného zamestnania, získať počas absolventskej praxe mesačne 128,76 €. Výška príspevku na absolventskú prax teda zostáva od 1.7. 2014 do 30. júna 2015 nezmenená v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (1.7.2013 – 30.6.2014).

Za nezmenený stav môže výška životného minima, ktoré tiež zostalo od 1. Júla 2014 na rovnakej úrovni (pre jednu dospelú fyzickú osobu 198,09 € ). Odmena za absolventskú prax sa vypočíta ako 65 % zo sumy aktuálneho životného minima. To, ako sa výška príspevku na absolventskú prax vyvíjala v predchádzajúcom období, ilustruje nižšie uvedená tabuľka

Obdobie

Výška príspevku

Výška príspevku ako % zo ŽM

Výška životného minima

1.7.2014 – 30.6.2015

128,76 €

65,00%

198,09 €

1.7.2013 – 30.6.2014

128,76 €

65,00%

198,09 €

1.5.2013 – 30.6.2013

126,48 €

65,00%

194,58 €

1.7.2012 – 30.4.2013

194,58 €

100,00%

194,58 €

1.7.2011 – 30.6.2012

189,83 €

100,00%

189,83 €

1.7.2010 – 30.6.2011

185,38 €

100,00%

185,38 €

mlada zena v praci

Príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého bydliska uchádzača ) na základe dohody, ktorú má uzatvorenú so zamestnávateľom. Osoba, ktorá má záujem o absolvovanie praxe však musí byť evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie po dobu minimálne jedného mesiaca.

Aké ďalšie podmienky treba splniť?

  • ukončené denné štúdium (od jeho ukončenia však nesmú uplynúť viac ako dva roky)
  • vek menej ako 26 rokov
  • byť evidovaný na úrade práce minimálne jeden mesiac, pred zaradením do evidencie nemal záujemca pravidelne platené zamestnanie

Iba na získanie praxe zo študovaného odboru

Vzhľadom k tomu, že absolventská prax má slúžiť na získanie praktických skúseností a odborných zručností z vyštudovaného oboru, mladý človek môže absolvovať prax výlučne u takého zamestnávateľa, ktorý vie ponúknuť prax zodpovedajúcu dosiahnutému stupňu vzdelania a študijnému odboru. Inými slovami vyštudovaný kuchár musí získať prax „v kuchyni“ – teda napríklad v reštaurácii či hotely. V hotely by bola napríklad neprípustná prax na recepcii, nakoľko by nebola splnená podmienka rovnakého študijného odboru.

Maximálny príspevok vo výške 128,76 € bude patriť tým absolventom, ktorí si odpracujú 20 hodín týždenne. V prípade, že by pracovali viac, nedostanú od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ani cent navyše. Ak by však pracovali menej, došlo by ku kráteniu príspevku. Rovnako sa výška príspevku znižuje o prípadné dni voľna či o dni počas ktorých je „absolvent“ práce neschopný. ÚPSVaR ho vypláca vždy do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca a jeho vyplatenie je viazané na predloženie dochádzky. Počas praxe je nárok aj na 10 dní voľna, ale najskôr až po odpracovaní 2 mesiacov. Prax je možné vykonávať od 3, maximálne do 6 mesiacov. Po jej skončení vydá zamestnávateľ potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Pre mladého človeka to znamená nielen získanie praktických skúseností a pracovných návykov, no nepochybne aj možnosť ľahšie si nájsť uplatnenie vo vyštudovanom obore.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia