Príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre mladých nezamestnaných? Iba pre firmy bez dlhov

Príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre mladých nezamestnaných? Iba pre firmy bez dlhov

Mladí ľudia bez praxe majú často problém nájsť si uplatnenie na trhu práce. Firmy sa zaujímajú najmä o osoby s vysokou kvalifikáciou a s niekoľkoročnými skúsenosťami. Pokiaľ teda absolvent nemá šťastie, a nenájde si prácu hneď po škole, šance na jeho zamestnanie sa prudko znižujú. Ku koncu predchádzajúceho roka až tretinu nezamestnaných na Slovensku tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo celkovo o vyše 140 000 mladých z celkového počtu 425,9 tisícok nezamestnaných.

Štát chce podporiť túto ohrozenú skupinu a preto poskytuje príspevky pre podnikateľov ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného človeka do 29 rokov.

Ak teda potrebujete nového človeka do teamu, môžete požiadať o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných a získať tak od štátu na jedno vytvorené pracovné miesto až 456,54 € mesačne. Projekt XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a realizuje sa prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky bez Bratislavského samosprávneho kraja ako aktívne opatrenie na trhu práce. Štát na tento účel vyčlenil vyše 11 miliónov eur. Finančná pomoc podnikateľom bude pozostávať z príspevku zo štátneho rozpočtu a z ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami financovania zo ŠR a z ESF bude 15:85.

Projekt priamo nadväzuje na už skončený projekt, o ktorí v minulosti zamestnávatelia prejavili obrovský záujem. Veď kto by nechcel mať zamestnanca z veľkej časti „zadarmo“, no nie? Také ľahké to však nie je. Po novom nastali v poskytovaní príspevkov na podporu vytvárania nových pracovných miest isté zmeny.

Detaily

upsvarPríspevok na jedno novo vytvorené miesto získa podnikateľ, ktorý zamestná mladého človeka do 29 rokov, ktorý je minimálne 1 mesiac evidovaný na úrade práce. Maximálny príspevok na jedno vytvorené prac. miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP) na rok 2013, čo predstavuje max. 456,64 € / mesiac. Mesačná výška príspevku sa bude odvíjať od celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 90 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Schválený príspevok bude zamestnávateľovi preplácať úrad práce a to počas 12 mesiacov od prijatia mladého nezamestnaného do zamestnania. Zamestnávateľ bude musieť po uplynutí týchto 12 mesiacov udržať novo vytvorené pracovné miesto minimálne ďalších 6 mesiacov, počas ktorých už príspevok nebude dostávať. V prípade, že zamestnávateľ neudrží prac. miesto po dobu 18 mesiacov, a ani ho nepreobsadí inou osobou (v lehote do 60 dní, počas ktorej sa príspevok nevypláca), tak bude musieť úradu práce vrátiť vyplatené príspevky v plnej výške.

Všetci okrem bratislavských podnikateľov

O príspevok môžu žiadať všetci podnikatelia okrem tých, ktorí majú sídlo firmy v bratislavskom samosprávnom kraji. Bratislavský kraj totižto nespĺňa podmienky EÚ, a preto bol z tohto projektu vyňatý.

Len pre firmy s čistým štítom

Podmienok na získanie príspevku je množstvo. K žiadosti, ktorú je potrebné podať na príslušnom úrade práce sa požaduje minimálne 13 príloh, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si môže vyžiadať aj ďalšie. Príspevok môže získať len podnikateľ ktorý nemá dlhy voči svojim zamestnancom, ktorý nie je v konkurze či v likvidácii, ktorý riadne platí odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ktorý „nie je v ťažkostiach“. V prípade sro sa pod pojmom podnik v ťažkostiach myslí, ak sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.

Aby sa predchádzalo zneužitiu tohto príspevku, je potrebné preukázať, že podnikateľ vykonával podnikateľskú činnosť ku dňu podania žiadosti po dobu min. 12 mesiacov (pre podnikateľov zapísaných v OR je rozhodujúcim dátumom deň zápisu do obchodného registra).

Ktoré žiadosti budú zvýhodnené?

Žiadosť treba podať spolu s požadovanými prílohami na príslušnom UPSVR od Septembra 2013 do Decembra 2014. Väčšie šance na schválenie majú tí žiadatelia, ktorí vytvoria prac. miesto na dlhšiu dobu ako 18 mesiacov, ideálne na dobu neurčitú.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia