Prvá slovenská úverová inštitúcia vznikla pred 170 rokmi, požičiavala za 6% úrok

Prvá slovenská úverová inštitúcia vznikla pred 170 rokmi, požičiavala za 6% úrok

Pomysleli by ste si, že úverové spoločnosti majú na Slovensku poriadne dlhú, až 170 ročnú históriu? Dnes 9.2.2015 je presne 170 rokov od založenia Spolku gazdovského v Sobotišti, ktorý bol prvou tuzemskou úverovou inštitúciou. Spolok gazdovský sa však môže pochváliť aj ďalším prvenstvom: jednalo sa o prvé peňažné družstvo na európskom kontinente.

Spolek Gazdovskí v Mestečku Sobotište (čo bol originálny názov podľa stanov) vznikol 9. februára 1845, kedy sa miestni občania stretli v skromnom dome krajčíra a roľníka Michala Horňáka, aby schválili stanovy družstva a aby zvolili „činovnícky zbor“ spomedzi členov. Predsedom sa stal miestny učiteľ Samuel Jurkovič.

Cieľom spolku bolo podporiť gazdovitosť miestnych občanov poskytovaním lacných úverov. Podľa stanov bol Gazdovský spolok „tovarišstvo dobrovolné nekterích zdejšich obyvatelov bez rozdílu náboženstva, tím cílem založené, abi sa majetnost, gazdovstvo,remeslá a vúbec lepší stav gazdovskí napomoci mohel. Cjel ústavu je ten, abi sa gazdovitost u ludu povzbudila, abi sa šlachetním, mjerním a pomoci potrebujúcim pomáhat mohlo.“

Peniaze si mohli požičať aj zodpovední nečlenovia

Samuel Jurkovič, predseda Spolku Gazdovského ( učiteľ a národovec)

Samuel Jurkovič, predseda Spolku Gazdovského ( učiteľ a národovec)

Pôžičky boli určené v prvom rade pre členov spolku, ale získať ich mohli aj zodpovední nečlenovia. Požičiavalo sa z prostriedkov, ktoré si vložilo členovia ako prvotný vklad, ktorý bol 30 grajciarov, ako aj z pravidelných príspevkov vo forme sporenia. Členovia mali povinnosť každý týždeň vkladať sumu tri grajciare v striebre. Členovia mohli zo spolku kedykoľvek vystúpiť s tým, že sa im celý vklad vrátil. Zo začiatku mal Spolok gazdovský len 30 členov, ktorí sa navzájom poznali (aby mali zakladajúci členovia istotu, že si budú všetci svedomito plniť svoje povinnosti), neskôr sa družstvo pre veľký záujem rozšírilo na 60 členov.

Pôžičky za 6% úrok: „klienti“ sa museli vzdať alkoholu, kariet a akejkoľvek nemravnosti

Zozbierané peniaze sa požičiavali so 6 percentným úrokom. Na získanie výhodnej pôžičky bolo treba splniť prísne podmienky. Kým dnes sa pri poskytovaní úverov skúma disciplína žiadateľa a jeho bonita, pred 170 rokmi boli podmienky získania úveru podstatne prísnejšie: každý člen sa musel zaviazať, že sa zrieka alkoholu, mravných pokleskov, nočného túlania a „kartovania“.

Stanovy spolku mali však aj iné ambície ako „len“ podporovať gazdovitosť miestnych lacnými úvermi. Spolok mal svojich členov viesť ku šľachetnosti, poriadnosti kresťanského života, k usilovnosti v povolaní, k šetrnosti a opatrnosti. Veru, stanovami Spolku gazdovského by sa mohli inšpirovať aj súčasné úverové spoločnosti.

Spolok gazdovský však nemal dlhé trvanie, pre nepriaznivé spoločenské pomery zanikol po šiestich rokoch fungovania. Stal sa však vzorom pre zakladanie iných, podobných spolkov, pričom o publicitu sa postarali Slovenskje národňje novini, ktoré vydával Ľudovít Štúr.

Pred rokom 1948 (po ňom sa peňažné ústavy prešli prudkým vývojom) fungovalo na Slovensku až 809 úverových družstiev, 58 roľníckych vzájomných pokladníc, 39 živnostenských a občianskych úverových ústavov a 20 mestských sporiteľní.

zdroj: http://www.sbaonline.sk a archív NBS, foto: SNK

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia