Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa je jednotkou v poskytovaní stavebného sporenia na slovenskom trhu a zároveň významným poskytovateľom stavebných úverov. Stavebné sporenie má u nás už dlhoročnú tradíciu, pričom v novodobých dejinách strednej a východnej Európy bola práve PSS prvou špecializovanou bankou tohto druhu. Na Slovensku zahájila svoju činnosť v novembri roku 1992 a odvtedy poskytla svoje služby státisícom klientov, ktorí chcú sporiť na nové bývanie, na renováciu bývania alebo ktorí chcú získať výhodný stavebný úver. Za vznikom Prvej stavebnej sporiteľne stoja tri významné európske bankové domy – Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. (v súčasnosti spotrebiteľom známa pod názvom Slovenská sporiteľňa, a.s.), ďalej nemecká banka Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H.  ( ktorá v súčasnosti vystupuje pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH).

Poskytované služby

pss-logoPrvá stavebná sporiteľňa ponúka záujemcom možnosť uzatvoriť stavebné sporenie, na ktoré každý sporiteľ každoročne získa štátnu prémiu. Prémia sa vypláca vo výške 11,5 % z vkladov (pre rok 2013), pričom maximálna výška štátnej prémie za rok pre jedného sporiteľa predstavuje sumu 66,39 €. Výhodou je, že prémiu zo stavebného sporenia získa každý sporiteľ, aj dieťa. Okrem štátnej prémie, ktorá nepodlieha dani z príjmov sa vklady sporiteľa úročia úrokovou sadzbou vo výške 2 % p.a.

Popri širokej škále sporiacich produktov pre všetky vekové kategórie (napr. sporenie pre deti s extra istotou alebo sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty) ponúka Prvá stavebná sporiteľňa aj niekoľko typov výhodných stavebných úverov, určených na financovanie bývania. Oproti bankovým úverom na bývanie je výhodou stavebných úverov z PSS výhodnejšie úročenie a možnosť získať pôžičku na bývanie bez dokladovania príjmu a dokonca aj bez nutnosti založenia nehnuteľnosti.

Vďaka výhodnejšej úrokovej sadzbe a transparentným podmienkam sa z Prvej stavebnej sporiteľne stal jeden z najvýznamnejších poskytovateľov úverov na bývanie. Za posledné dve desaťročia svojho pôsobenia na Slovensku PSS poskytla úvery na bývanie v objeme viac ako 7,2 miliardy €. Za toto obdobie uzatvorila až 4 milióny zmlúv o stavebnom sporení a jej služby využilo viac ako 2,117 milióna Slovákov. Spočítané a podčiarknuté objem úverov, ktoré PSS za posledných 20 rokov poskytla tvorí takmer polovicu všetkých nákladov, ktoré občania SR použili na kúpu alebo renováciu svojho bývania.

Získajte úver bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou

PSS poskytuje stavebný úver v objeme do 40 000 €, bez toho, aby musel klient doložiť výšku svojho príjmu, alebo aby bolo potrebné zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť. To sú veľké výhody oproti vybavovaniu pôžičky v banke. Navyše PSS garantuje pri stavebnom úvere úrokovú sadzbu vo výške začínajúcej na úrovni 2,9 %, ktorá je rovnaká počas celej doby trvania úverového vzťahu. Výška úroku však závisí od zvolenej tarify sporenia, takže podmienkou pre získanie tohto úverového produktu je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a zvolenie cieľovej sumy. Úver získate až po nasporení minimálne 25 až 50 % z cieľovej sumy. Následne môžete požiadať o stavebný úver so splatnosťou až do 17 rokov.

Nechce sa Vám čakať?

Ak si však potrebujete požičať rýchlejšie, bez nutnosti sporenia, máte ešte dve možnosti – buď klasický bankový úver alebo medziúver zo stavebnej sporiteľne. Medziúver Vám umožní čerpať finančné prostriedky na investície spojené s bývaním okamžite, až do výšky 170 000 € pre dospelú osobu či 340 000 € na financovaný objekt.

Ponuka medziúverov PSS

1. Mimoriadne medziúvery – získate bez toho, aby ste museli predtým sporiť:

  • XXL úver – je vhodný na okamžité financovanie bývania, peniaze môžete použiť na kúpu rodinného domu alebo bytu, prípadne na výstavbu či rekonštrukciu. PSS si poisťuje splácanie tým, že požaduje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť alebo hnuteľnú zábezpeku. Úroková sadzba sa pohybuje od 6,49 % p.a. bez poistenia a od 6,39 % s poistením úveru
  • Úver XXL konštant – môžete tiež získať bez predchádzajúceho sporenia, v závislosti od nej sa môže doba splatnosti pohybovať od 10 -30 rokov. Vďaka dlhej lehote splatnosti môžete získať úver na vyššiu sumu aj s nižším príjmom.

2. Medziúver s hodnotiacim číslom od 5 – tu sa už požaduje, aby klient mal predtým nasporenú aspoň istú časť z cieľovej sumy alebo aby zložil počiatočný vklad. Požaduje sa zabezpečenie minimálne dvoma účastníkmi úveru alebo založením nehnuteľnosti. Výhodou je nižšia úroková sadzba – pri založení nehnuteľnosti a poistení je minimálna úroková sadzba 5,69 % p.a.

  • Voliteľný medziúver – klient si môže samostatne určiť výšku počiatočného vkladu, mesačnej splátky a doby splatnosti. V prípade, že si zvolíte vyšší počiatočný vklad a vyššie splátky, dlh rýchlejšie splatíte. Ak sú Vašou prioritou čo najnižšie splátky, splácanie úveru si môžete rozložiť na niekoľko rokov.
  • Medziúver s 50 % nasporenou sumou – tento produkt je určený pre klientov, ktorí už majú nasporených minimálne 50 % z cieľovej sumy, ale ktorí nesplnili všetky podmienky pre poskytnutie stavebného úveru. Plusom je nízky úrok a krátka lehota splatnosti.

3. Medziúver s podmienkami stavebného úveru – je určený pre klientov s počiatočným vkladom alebo nasporenou sumou v hodnote 30 – 50 % a s hodnotiacim číslom minimálne 50. Úroková sadzba sa v tomto prípade pohybuje od 5,99 % ročne

4.Následný úver – tento produkt môžu získať klienti, ktorí po dobu minimálne jedného roka v PSS sporia alebo splácajú úver, prípadne splácajú úver v inom bankovom dobe. Podmienkou je vynikajúca platobná disciplína a založenie nehnuteľnosti či pristúpenie spoludlžníka do úverového vzťahu. Následný úver poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa s úrokovou sadzbou od 5,69 % p.a.

Základné informácie

Adresa Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava
Telefón / Infolinka 02/ 5855 5855
Web http://www.pss.sk
Kód banky 5900
Označenie banky PSSP
SWIFT kód PRVASKBA

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia