Quatro karta je len pre vybraných klientov, ktorí si riadne plnia svoje záväzky

Quatro karta je len pre vybraných klientov, ktorí si riadne plnia svoje záväzky

Chcete sa stať majiteľom kreditnej karty, získať prístup k finančným prostriedkom kedykoľvek a využívať peniaze finančnej inštitúcie bez úrokov? Ak ste verným klientom spoločnosti Consumer Finance Holding, konkrétne divízie Quatro, tak môžete získať jednu z veľkého množstva Quatro kariet s ktorými sa spája množstvo výhod. Podmienkou však je, aby ste uskutočnili aspoň jeden nákup na splátky prostredníctvom Quatra a aby ste sa so splátkou nedostali ani raz do omeškania. Svojimi kartami spoločnosť odmeňuje svojich zákazníkov buď formou jednoduchšieho nákupu, rôznych zliav, možnosťou získať tovar na splátky bez akontácie a v neposlednom rade možnosťou získať finančnú rezervu vo forme kreditnej karty s vysokým úverovým limitom a nadštandardne dlhým bezúročným obdobím.

Strieborná Quatro karta

strieborna kartaJe určená klientom, ktorí uhradili aspoň 9 mesačných splátok za tovar, ktorý nakúpili na splátky. Výhoda striebornej karty spočíva v zjednodušení nakupovania na splátky. Držiteľ tejto karty môže nakupovať len so striebornou kartou a občianskym preukazom tovar až do výšky 5000 €. Ďalším benefitom je možnosť získať tovar aj s 0 % akontáciou a samozrejmosťou je skutočnosť, že ho získate bez ručiteľa. V prípade, že klient predloží potvrdenie o výške príjmu manželky / manžela, tak môže uskutočniť nákup do výšky až 7000 €. Navyše držitelia striebornej Quatro karty majú možnosť využiť špeciálne zľavy a možnosť začať kúpený tovar splácať až o tri mesiace.

Kreditné karty pre členov Quatro klubu

Sú pripravené pre klientov, ktorí zrealizovali aspoň jeden nákup na splátky a ktorí si načas plnia svoje povinnosti voči veriteľovi. Okrem toho, že poskytujú rovnaké výhody ako vyššie uvedená Strieborná karta, klient navyše získa aj štedrý úverový limit, ktorý môže využívať 45 dní bezúročne. Treba si však dať pozor na to, že bezúročné obdobie sa vzťahuje len na platby cez POS, a netýka sa výberov v hotovosti. Je však na mieste upozornenie, že kreditky sú dobrým nástrojom výlučne pre ľudí, ktorí poznajú ich princíp fungovania a ktorí splatia dlžnú dumu pred uplynutím bezúročného obdobia. V opačnom prípade sa začne dlh rýchle navyšovať o úroky.

Pôžičková karta Quatro

pozickovaPredstavuje spôsob ako mať peniaze stále po ruke formou štedrého úverového rámca, ktorý sa stanovuje pre každého zákazníka individuálne a bude závisieť od výšky priemerného mesačného príjmu klienta.

Úverový limit 100 -5100 €
Denný limit do 100 % úverového rámca / nevyčerpaného úverového rámca – platí pre bezhotovostné platby u obchodníkov,pre prevod peňažných prostriedkov aj výbery v hotovosti
Bezúročné obdobie 45 dní
Úrok po skončení bezúročného obdobia a pri výbere v hotovosti 1,9 % p.m. (22,80 % p.a.)
Vydanie Pôžičkovej karty a aktivácia zdarma
Prvé použitie karty 8,30 €
Znovuvydanie 8,30 €
Mesačný poplatok za správu kartového účtu 0,65 € (účtuje sa len ak bol na karte v danom mesiaci zaznamenaný pohyb alebo dlžný zostatok)
Bezhotovostná transakcia (bezhotovostná platba) zdarma
Bezhotovostný prevod 0,66 €
Výber z bankomatu na Slovensku a v krajinách eurozóny 1,66 €
Výber hotovosti z bankomatov mimo krajín eurozóny 2 % z vybranej sumy, minimálny poplatok je 6,64 €
Výber hotovosti na POS (cash advance) v SR a v krajinách eurozóny: 1% z vybranej sumy, min. 1,66 €

mimo krajín eurozóny: 1% z požičanej sumy, min. 6,64 €

Zmena úverového rámca na žiadosť klienta 6,64
Zrušenie Pôžičkovej karty 6,64 €

Bankomatka Quatro

bankomatkaAko sa dá predpokladať zo samotného názvu, Bankomatka je určená tým, ktorí často vyberajú hotovosť z bankomatov. Z bankomatu si môže jej majiteľ vybrať celý úverový limit naraz a k tomu má všetky výbery z bankomatov Všeobecnej úverovej banky celkom zadarmo.

Úverový limit 100 -5100 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Úrok po skončení bezúročného obdobia a pri výbere v hotovosti 1,9 % p.m. (22,80 % p.a.)
Minimálna splátka 1/30 z úverového rámca
Mesačný poplatok za správu kartového účtu 0,65 € (tento poplatok sa účtuje jedine ak bol v danom mesiaci na karte zaznamenaný pohyb a/ alebo dlžný zostatok)
Bezhotovostná transakcia (bezhotovostná platba) zdarma
Bezhotovostný prevod 0,66 €
Výber z bankomatu na Slovensku a v krajinách eurozóny z bankomatov VÚB banky: zadarmo

z ostatných bankomatov v SR a v rámci eurozóny: 1,66 €

Výber hotovosti z bankomatov mimo krajín eurozóny 2 % z vybranej sumy, minimálny poplatok je 6,64 €
Výber hotovosti na POS (cash advance) v SR a v krajinách eurozóny: 1% z vybranej sumy, min. 1,66 €

mimo krajín eurozóny: 1% z požičanej sumy, min. 6,64 €

Limit pre výber z bankomatu za deň 100% zo schváleného úverového rámca (platí pre bezhotovostné platby u obchodníkov, pre hotovostné výbery aj pre peňažné prevody)
Vydanie Bankomatky zdarma
Znovuvydanie 8,30 €
Zrušenie Bankomatky 6,64 €

Splátková karta Quatro

splatkovaSplátková karta je štandardná kreditná karta, ktorá má jeden výnimočný benefit – ponúka 0% úrok na prvý nákup zaplatený touto splátkovou kartou až po dobu 10 mesiacov. Min. hodnota prvého nákupu s 0% úrokom je 150 € (pri úverovom limite 450€) alebo min. hodnota nákupu 300 € (pri limite 900 €)

Úverový limit 100 -5100 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Úrok po skončení bezúročného obdobia a pri výbere v hotovosti 1,9 % p.m. (22,80 % p.a.)
Mesačný poplatok za správu kartového účtu 1,30 € (účtovaný jedine vtedy ak bol v danom mesiaci na karte zaznamenaný pohyb a/ alebo dlžný zostatok)
Bezhotovostná transakcia (bezhotovostná platba) zdarma
Bezhotovostný prevod 0,66 €
Výber z bankomatu na Slovensku a v krajinách eurozóny 1,66 €
Výber hotovosti z bankomatov mimo krajín eurozóny 2 % z vybranej sumy, minimálny poplatok je 6,64 €
Výber hotovosti na POS (cash advance) v SR a v krajinách eurozóny: 1% z vybranej sumy, min. 1,66 €

mimo krajín eurozóny: 1% z požičanej sumy, min. 6,64 €

Denný limit pre hotovostné výbery 100 % z úverového rámca
Vydanie Splátkovej karty zdarma
Znovuvydanie 8,30 €
Zrušenie Splátkovej karty 6,64 €

Pôžičková karta Quatro Premium

pozickova karta premiumTáto sa vydáva klientom Consumer Finance Holding, ktorí preukázali výbornú platobnú disciplínu, teda takým, ktorí mesačnú splátku pošlú vždy včas. Poskytuje štedrý úverový rámec, výbery hotovosti z bankomatov VÚB banky celkom zadarmo a možnosť výberu v hotovosti až do 50% zo schváleného úverového limitu. K tomu navyše bonus 2 % z každej platby kartou doma, v zahraničí a na internete. Bonus sa vypláca vždy 25. dňa v mesiaci.

Úverový limit 100 -5100 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Minimálna splátka 1/30 z úverového rámca
Úrok po skončení bezúročného obdobia a pri výbere v hotovosti 1,98 % p.m. (23,76 % p.a.)
Mesačný poplatok za správu kartového účtu 0,65 € (účtovaný jedine vtedy ak bol v danom mesiaci na karte zaznamenaný pohyb a/ alebo dlžný zostatok)
Poplatok za prvé použitie karty 8,30 €
Bezhotovostná transakcia (bezhotovostná platba) zdarma
Bezhotovostný prevod 0,66 €
Výber z bankomatu na Slovensku a v krajinách eurozóny z bankomatov VÚB: zdarma

z bankomatov ostatných bánk: 1,66 €

Výber hotovosti z bankomatov mimo krajín eurozóny 2 % z vybranej sumy, minimálny poplatok je 6,64 €
Výber hotovosti na POS (cash advance) v SR a v krajinách eurozóny: 1% z vybranej sumy, min. 1,66 €

mimo krajín eurozóny: 1% z požičanej sumy, min. 6,64 €

Limit pre výber z bankomatu za deň 1/2 zo schváleného úverového rámca
Vydanie karty Premium zdarma
Znovuvydanie 8,30 €
Zrušenie karty Premium 6,64 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia