Rady nebankoviek sa preriedia

Rady nebankoviek sa preriedia

Spotrebiteľmi prevažne negatívne vnímané pôsobenie nebankových subjektov na tuzemskom trhu čakajú s najväčšou pravdepodobnosťou už od budúceho roka výrazné obmedzenia. Nebankovky budú môcť po novom poskytovať pôžičky, len ak budú mať licenciu. Udeľovať ju má Národná banka Slovenska. Vyplýva to s z novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá vychádza z Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorú schválila vláda v januári tohto roka.

Podľa Ministerstva financií je cieľom (pomerne rozsiahleho) návrhu zvýšenie transparentnosti a výkon kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Kontrolná činnosť bude tiež v kompetencii Národnej banky (na rozdiel od súčasného stavu, kedy dohľad vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia).

Medzi najzásadnejšie zmeny ktoré navrhuje novela zákona patrí stanovenie povoľovacieho procesu na výkon činnosti veriteľa a vytvorenie elektronického registra, ktorý má obsahovať informácie o poskytnutých pôžičkách.

Namiesto zápisu do registra veriteľov tkz. povoľovací proces

paragrafyNovinkou je tkz. povoľovací proces pre veriteľov, ktorý má nahradiť aktuálny zápis do registra veriteľov. V súčasnosti sa môže do registra veriteľov dostať ktorýkoľvek subjekt, pokiaľ splní zákonné podmienky (k základným podmienkam patrí plnoletosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť a dosiahnutie požadovaného vzdelania a praxe osôb, ktoré plnia funkciu štatutárneho orgánu).

Pomerne jednoduchý zápis do registra veriteľov má od roku 2015 nahradiť oveľa prísnejší povoľovací proces, na základe ktorého NBS udelí povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a to buď bez obmedzenia alebo s obmedzením.

Pokiaľ subjekt získa povolenie s obmedzením, za kalendárny rok nebude môcť požičať klientom viac ako 10 000 EUR. V prípade, že túto sumu prekročí, bude môcť požiadať NBS o povolenie bez obmedzenia alebo činnosť ukončiť.

Neobmedzenú licenciu nezíska hocikto

Podmienky pre získanie neobmedzenej licencie sú nastavené pomerne prísne. Ak bude chcieť subjekt získať povolenie bez obmedzenia, musí mať formu akciovej spoločnosti alebo aspoň sro, bude musieť preukázať sídlo (alebo organizačnú zložku) na území SR, musí splniť požiadavky na bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť o dôveryhodnosť osôb vo vedení spoločnosti. To je len zlomok všetkých podmienok, ktoré sa budú vyžadovať na získanie neobmedzenej licencie. Subjekt bude tiež musieť vytvoriť dozornú radu, preukázať NBS vlastnícku a organizačnú štruktúru či pôvod finančných zdrojov, z ktorých bude poskytovať spotrebiteľské úvery. Likvidačnou podmienkou pre desiatky existujúcich úverových spoločností môže byť finančná požiadavka na spodnú hranicu základného imania veriteľa, ktorá počíta so základným imaním na úrovni minimálne 100 000 EUR (jeho výška nemôže počas celej doby poskytovania pôžičiek klesnúť pod sumu 100 000 EUR). Výnimku zo 100 tisícového základného imania budú mať len subjekty žiadajúce o povolenie s obmedzením.

Zavedenie elektronického registra

Veritelia majú zákonnú povinnosť posudzovať schopnosť klienta – žiadateľa splácať úver. Nie každý to však robí, dokonca existujú spoločnosti, ktoré si založili biznis na poskytovaní pôžičiek bez overovania registrov. Tým spraví škrt cez rozpočet plánované zriadenie elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Do tohto registra budú musieť ukladať údaje o poskytnutých úveroch všetci veritelia a zároveň v ňom budú musieť preklepnúť každého žiadateľa o pôžičku. Má sa tým predísť požičiavaniu osobám, ktorí sú zadĺžení až po uši a ktorým by ďalší úver finančnú situáciu neuľahčil, ale v konečnom dôsledku zhoršil.

Cieľom vyššie uvedených opatrení je, aby boli subjekty poskytujúce pôžičky dôveryhodné a aby sa trh s nebankovými subjektami prečistil. Momentálne ich na slovenskom trhu funguje asi 270, ministerstvo financií odhaduje že vďaka navrhovaným opatreniam sa ich počet poriadne zredukuje – približne o dve tretiny. Malo by ich ostať okolo 70. „Na trhu by tak mali ostať len tí najprofesionálnejší, ktorí nebudú robiť hanbu tomuto remeslu,“ myslí si minister financií Kažimír.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia