Refinancovaniu sa na úverovom trhu naďalej veľmi dobre darí. Teraz ho môžu využiť aj podnikatelia

Refinancovaniu sa na úverovom trhu naďalej veľmi dobre darí. Teraz ho môžu využiť aj podnikatelia

Refinancovanie je mimoriadne účinným nástrojom v rukách bánk, ako konkurencii uchmatnúť lukratívnych klientov a zaradiť ich do svojho okruhu zákazníkov. Keďže výnosy z úrokov tvoria podstatnú časť ziskov bánk, nečudo, že sa tuzemské banky predbiehajú v tom, kto dá výhodnejšiu ponuku. Dlžníkov nenechávajú atraktívne ponuky chladnými a masívne využívajú možnosť zníženia úrokovej sadzby. Aj nepatrný rozdiel v úroku sa môže prejaviť v úspore v rádoch niekoľkých tisícok eur. To sa týka najmä hypotekárnych dlžníkov, ktorý refinancovanie hypotéky bez dlhého prehovárania využívajú. Kým pred piatimi rokmi sa hypotéky bežne poskytovali za 5,89 % ročne, dnes je priemerná sadzba 3,5 % p.a. Pokiaľ je klient dostatočne bonitný, nie je problém sa dostať so sadzbou aj pod hranicu troch percent. Takto výrazný rozdiel v úrokovej sadzbe sa už prejaví na mesačnej splátke podstatnou úsporou. Uveďme si príklad.

prepocet urokuJana s Martinom si vzali pred piatimi rokmi hypoúver vo výške 100 000 € so splatnosťou 20 rokov. Rozhodli sa pre päťročnú fixáciu s úrokom 5,89 % p.a. Mesačne splácali po 710 €. Po piatich rokoch sa situácia na trhu výrazne zmenila a konkurenčná banka im ponúkla fixný úrok na ďalšiu päťročnicu vo výške 2,99 %, tentokrát už splátka vychádzala podstatne nižšia – 584 €. Celková úspora na mesačných splátkach tak iba počas nasledovného obdobia fixácie bude vyše 7500 €.

Podobne ako Jana s Martinom, sa takmer každý klient, ktorému končí fixácia úrokovej sadzby, zaujíma aj o ponuku konkurencie. Refinancovaniu sa teda mimoriadne darí, aj vďaka rekordne nízkym úrokovým sadzbám. Dokazujú to aj štatistiky VÚB banky.

„Úverovému trhu domácností dnes vládne refinancovanie. Takmer každá druhá hypotéka a každý tretí spotrebný úver, ktorý sme poskytli v tomto roku, boli určené na vyplatenie iných úverov. Slováci jednoducho využívajú obdobie priaznivých úrokov, čím dokážu mesačne ušetriť aj desiatky eur,“ vysvetľuje Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverov VÚB banky.

Refinancovanie našlo uplatnenie aj business prostredí

Refinancovanie však v žiadnom prípade nie je služba určená výhradne pre domácnosti, čoraz viac si nachádza svoje pevné postavenie aj v business prostredí.

„Záujem o refinancovanie už dlhšie sledujeme aj zo strany podnikateľov, preto sme aj pre nich pripravili špeciálny refinančný úver garantujúci zlepšenie úrokovej sadzby o 1%. Veríme, že okrem lepších podmienok im vnesie aj viac poriadku do účtovníctva a plánovania výdavkov.“ informuje o produktovej novinke Melinda Burdanová.

Refinančný Profi úver je určený pre podnikateľov s obratom do 1 mil. eur ročne. Na vyplatenie existujúcich záväzkov (či už existujúcich kontokorentov alebo splátkových úverov) môžu získať od troch do stotisíc eur, so splatnosťou maximálne štyri roky. Okrem účelovej časti slúžiacej na vyplatenie iných, menej výhodných úverov môžu podnikatelia získať aj finančné prostriedky na čokoľvek, bez nutnosti následného dokladovania a to až do výšky 30 % z celkovej sumy poskytnutého úveru. Ako zabezpečenie banka vyžaduje podpis blankozmenky. K žiadosti o tento profi úver podnikateľ okrem štandardných dokladov (daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné účtovné obdobie + doklad preukazujúci oprávnenie na podnikateľskú činnosť) je potrebné doložiť aj pôvodnú úverovú zmluvu, výpis z úverového účtu. Pri čerpaní je potrebné doložiť súhlas s predčasným splatením zostatkového dlhu spolu s informáciou o aktuálnom zostatku úveru ku dňu splatenia a číslom účtu, na ktoré majú byť finančné prostriedky z refinančného profi úveru poukázané.

VÚB banka garantuje zníženie úrokovej sadzby oproti predchádzajúcemu úveru. Pokiaľ podnikateľ chce zlúčiť a refinancovať niekoľko záväzkov, nová sadzba bude nižšia o jeden percentuálny bod oproti úveru s najvyššou výškou.

Produktovú novinku ponúka VÚB banka podnikateľom aktuálne so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie (ktorý je štandardne 1% z objemu, min. 166 eur) a s 50 % zľavou za vedenie podnikateľského Flexibiznis účtu až na pol roka.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia