Rekvalifikačné kurzy prepláca Úrad práce aj v plnej výške

Rekvalifikačné kurzy prepláca Úrad práce aj v plnej výške

Požiadavky trhu práce sú dynamické a rýchlo sa menia. To, čo platilo pred pár rokmi dnes už môže byť úplne zastaralé a nepoužiteľné. Preto ten, kto chce v tomto turbulentnom prostredí prežiť, sa musí prispôsobiť – inak povedané dovzdelávať sa a nabrať potrebné skúsenosti. Nečakajte, dokým Vám niekto „dá prácu“ ale vezmite svoj osud do vlastných rúk. Prvým krokom je výber vhodného rekvalifikačného kurzu. Pokiaľ výber kurzu podriadite ďalšiemu smerovaniu Vašej kariéry, určite sa nemusíte báť, že by to bola strata času a peňazí.

Rozšírte si vzdelanie a zvýšte šance na nájdenie novej práce

Dobrou správou je, že taký rekvalifikačný kurz Vás ani nemusí nič stáť. V prípade, že sa nachádzate v evidencii uchádzačov o zamestnanie, tak Vám ho po splnení istých podmienok môže preplatiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to až do výšky 100 % vynaložených nákladov. Kým ešte nedávno bol príspevok na rekvalifikáciu obmedzený stropom 600 €, dobrou správou je, že v rámci tkz. programu RE-PAS už strop príspevku na rekvalifikáciu nie je stanovený. Úrad práce ho preplatí v plnej výške kurzovného.

Predpísaný rozsah vybraného kurzu si nestačí iba „odsedieť“, vo Vašom vlastnom záujme sa skutočne snažte niečo naučiť. Nové poznatky potom hneď v praxi a v rámci možností (doma) vyskúšajte. Pokiaľ sa prihlásite na masérsky kurz, dlho neotáľajte a naučené techniky si čo najskôr na niekom „nacvičujte“. Nové miesto sa Vám podarí nájsť iba vtedy, ak prejavíte o danú oblasť skutočný záujem. Zamestnávatelia a ich personalisti už vedia rozoznať, kedy je záujem úprimný a kedy je hraný. Navyše na preplatenie kurzu Úradom práce je potrebné úspešne ukončiť rekvalifikáciu (testom, ústnou skúškou) od čoho absolvent kurzu vždy získa potvrdenie (výnimkou, kedy úrad práce preplatí alikvótnu časť nákladov aj keď kurz nebol úspešne absolvovaný, sú iba vážne zdravotné, rodinné alebo osobné dôvody)

Rekvalifikačný kurz podľa vlastného výberu

uoz na it kurzePokiaľ Vás desí predstava, že by ste mali absolvovať rekvalifikačný kurz, ktorý poriada ÚPSVaR, tak sú Vaše obavy zbytočné.

Nezamestnaný môže kurz absolvovať aj mimo ponuky Úradu práce, a stále môže získať príspevok v plnej výške kurzovného. Navyše ponuka rekvalifikačných kurzov ÚPSVaR býva veľmi obmedzená, a rozhodne sa nedá povedať, že by si z nej mohol vybrať každý. Veď posúďte sami – kurz kuchár/kuchárka, obsluha vysokozdvižného vozíka a potom také všeobecné ako obchod a služby rozhodne nenapĺňajú predstavy všetkých ľudí, ktorí sa snažia nájsť nové uplatnenie na trhu práce.

Našťastie všetci tí, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti, nie sú odkázaní na ponuku ÚPSVaR, ale môžu sa pustiť do hľadania vhodného kurzu na vlastnú päsť. A nielen tí. Pokiaľ ste vyštudovali obor, ktorý v súčasnosti nie je príliš perspektívny na získanie vhodného zamestnania, môžete sa vzdelávať v celkom inom obore, ako ten, ktorý ste pôvodne študovali.

Stovkám ľudí to pomohlo vyriešiť problém s dlhodobou nezamestnanosťou a so strateným sebavedomím. A tak sa z bývalej krajčírky môže stať šikovná flóristka, z cukrárky sa môže stať profesionálna opatrovateľka starších a chorých ľudí s možnosťou uplatnenia aj v iných krajinách EÚ (najmä Rakúsko a Nemecko kde je dopyt po tejto profesii vysoký)…

Tip na čítanie: Opatrovateľský kurz otvorí dvere do rakúskych a nemeckých domácností

Okrem opatrovateľských kurzov, letia aj kurzy krásy (kozmetika, vizáž, pedikúra, manikúra, kadernícky kurz..),účtovnícke kurzy, počítačové kurzy, podnikateľské kurzy, lektorské, ďalej v oblasti sociálnych služieb, kurzy BOZP a PO…

Niektorí chcú zmeniť svoje zameranie, lebo by sa chceli začať živiť podnikaním. Vtedy je tiež možnosť obrátiť sa na úrad práce so žiadosťou o absolvovanie rekvalifikačného kurzu, ktorý im otvorí dvere do celkom novej oblasti na trhu práce – či už ako SZČO alebo rádového zamestnanca.

Ak ste sa rozhodli absolvovať kurz na vlastnú päsť, tak musíte na príslušnom Úrade práce podať vyplnenú žiadosť na rekvalifikáciu (najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu)- stiahnete ju tu:

www.upsvar.sk/buxus/docs//urady/BB/paragrafy/REPAS/REPAS2.zip

Na preplatenie kurzovného nie je právny nárok

Úrad najskôr požiadavku musí zhodnotiť z hľadiska účelnosti a efektívne na základe čoho ju potom schváli alebo neschváli. V prípade schválenia vystaví uchádzačovi tkz. RE-PAS čo je vlastne potvrdenie, že po splnení podmienok a po úspešnom absolvovaní vybraného kurzu preplatí náklady na rekvalifikáciu. Bez vystaveného RE-PASu nebude školenie preplatené!

Žiadosť o úhradu finančných prostriedkov je potrebné predložiť najneskôr do 15 dní po ukončení vzdelávania spolu s faktúrou od organizátora kurzu, dokladom o jeho úspešnom  absolvovaní a so splnomocnením k úhrade príspevku na rekvalifikáciu organizátorovi kurzu.

Cestovné a strava z vlastného vrecka

Záujemcovia o prehĺbenie vedomostí či rekvalifikáciu si cestovné a stravu platia z vlastného. Úrad práce okrem kurzovného v plnej výške neprepláca žiadne ďalšie výdavky ktoré sa môžu spájať s absolvovanním rekvalifikačného kurzu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia