Revolvingový úver zabezpečí finančnú rezervu

Revolvingový úver zabezpečí finančnú rezervu

Chceli by ste mať finančnú rezervu a nepatríte medzi priaznivcov drahých spotrebných úverov? V tom prípade by ste mohli využiť takzvaný revolvingový úver, ktorý sa na Slovensku teší stále zvyšujúcej sa popularite. O čo sa jedná? Jednoducho by sa dal tento produkt charakterizovať ako typ krátkodobého úveru, ktorý sa pravidelne s každou prijatou platbou obnovuje. Ak si vravíte veď to je to isté ako povolené prečerpanie (kontokorent), tak máte sčasti pravdu. Revolvingový úver má podobnú charakteristiku ako povolené prečerpanie s jedným drobným rozdielom – spravidla je poskytovaný na konkrétny účel a nie je viazaný na bežný účet v banke.

Finančná rezerva za ktorú sa platí…

Revolvingovým úverom získate teda finančnú rezervu až do výšky schváleného úverového limitu, ktorý môžete čerpať buď celý, alebo istú časť, prípadne nemusíte čerpať peniaze z úveru vôbec. V takomto prípade zostáva rezerva na Vašom účte a vy ju môžete použiť napríklad ďalší mesiac, keď Vám vzniknú neočakávané náklady. Funguje to na princípe čerpania finančných prostriedkov, následného splatenia a opätovného čerpania. V prípade, že sa rozhodnete finančné prostriedky nečerpať vôbec, nebudete platiť žiaden úrok a peniaze budete mať len ako rezervu na horšie obdobie. To však samozrejme neznamená, že by bola táto služba zadarmo – poplatok za jeho poskytnutie a poplatok za vedenie úverového účtu budete musieť zaplatiť bez ohľadu na to, či úver využívate alebo nie.

Príklady použitia

stouerovkyNajčastejšie tento typ úverového produktu využívajú podnikatelia a firmy, ktorým slúži na získanie potrebných finančných prostriedkov na preklenutie obdobia medzi vystavením faktúry klientovi (odberateľovi) a doby jej konečnej splatnosti. Pri väčších zákazkách je pomerne častá splatnosť faktúry 3 až 6 mesiacov, čo však môže spôsobiť finančné problémy dodávateľovi služby, ktorý potrebuje získať peniaze okamžite napríklad na zaplatenie ďalšieho tovaru alebo na výplaty zamestnancom.

Vďaka revolvingovému úveru môže takýto podnikateľ sám rozhodovať o čerpaní a splácaní úveru podľa jeho aktuálnej potreby. Úrok potom platí len zo skutočne vyčerpanej sumy. Podmienkou pre jeho poskytnutie býva predloženie dokladov preukazujúcich oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, daňové priznanie za posledný rok alebo dva (záleží od poskytovateľa), niektoré banky môžu požadovať aj aktuálne finančné výkazy v bežnom roku, doklady súvisiace s účelom úveru a v neposlednom rade aj doklady súvisiace so zabezpečením. Aj forma zabezpečenia sa môže líšiť, v závislosti od bonity danej firmy, typu podnikateľskej činnosti, výšky úveru a samozrejme aj od poskytovateľa. Veľmi často sa požaduje zabezpečenie pohľadávkou z obchodného styku, nehnuteľnosťou, bankovou zárukou alebo termínovaným vkladom, zásobami prípadne kombináciou týchto uvedených možností.

Na tomto princípe fungujú aj bežne používané kreditné karty. Revolvingový znamená v preklade opakujúci sa, obnovujúci sa, čo patrí medzi základné charakteristiky kreditných kariet. Na základe Vášho čistého mesačného príjmu, vydavateľ kreditnej karty určí výšku úverového rámca, ktorá dosahuje najčastejšie výšku jeden až dvojnásobok čistého mesačného príjmu žiadateľa. Ak Vám napríklad banka vydá kreditku s úverovým limitom 2000 € a vy miniete napríklad 500 €, tak Váš disponibilný zostatok bude 1500 €. Ak splatíte svoj dlh na karte, teda 500 €, budete môcť opäť čerpať sumu 2000 €. Dôležité je príliš dlho „neotáľať“ so splatením dlžnej sumy, nakoľko úroky pri čerpaní finančných prostriedkov bývajú dosť vysoké. Preto je vhodné, ak sa používa len na krátke obdobie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia