Rodičovský príspevok sa bude zvyšovať, o koľko si polepšíte?

Rodičovský príspevok sa bude zvyšovať, o koľko si polepšíte?

Každý rok, vždy k 1. Júlu dochádza k pravidelnému zvyšovaniu životného minima. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo, že sumy ŽM sa zvýšia oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1,8 % (po novom tak bude živ. minimum pre dospelú fyzickú osobu 198,09 €). Jedná sa o mimoriadne dôležitú a ostro sledovanú zmenu, podľa ktorej sa odvíja aj výška niektorých sociálnych dávok, pri výpočte ktorých je aktuálna výška životného minima kľúčovou premennou. Nové sumy ŽM ovplyvňujú napríklad aj výšku rodičovského príspevku a prídavku na dieťa.

Chaos v pojmoch

Novo pečení rodičia alebo tí, ktorí ešte žiadne dieťa nemajú si často zamieňajú pojmy materská, rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. Na prvý pohľad všetky tieto pojmy súvisia s materstvom a rodičovstvom, pritom rozdiel medzi nimi je zásadný. Takzvaný rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou sa štát snaží prispievať rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa až do veku troch rokov. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je možné túto dávku poberať až do veku šiestich rokov dieťaťa. Ak bolo dieťa zverené do náhradne rodinnej starostlivosti, tak náhradní rodičia tiež môžu dostávať tento príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa, najviac však tri roky od právoplatného rozhodnutia súdu o umiestnení dieťaťa do rodiny. Toto opatrenie bolo prijaté na základe bežnej praxe, kedy sa do náhradnej rodinnej starostlivosti dostávajú aj 2-3 ročné deti, nielen novorodenci.

mama s dietatom_mNa rozdiel od materskej, poberanie RP nie je podmienené predchádzajúcim poistením mamičky. Môže ho tak získať každá oprávnená osoba (musí byť plnoletá!) ktorá sa riadne stará o dieťa – môže sa jednať o matku, otca, náhradných rodičov, pričom nárok naň má vždy len jeden z rodičov. Jeho vyplácanie nie je automatické, ale je potrebné si najskôr podať žiadosť na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Na vybavenie žiadosti budete potrebovať doklad totožnosti (alebo cestovný pas ak je žiadateľom zahraničný Slovák), rodný list dieťaťa a číslo bankového účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky každý mesiac pravidelne prevedené.

Okrem RP, na ktorý, ako sme si už vysvetlili máte nárok do 3 rokov veku dieťaťa (resp. 6 r. ak má nepriaznivý zdravotný stav) môžete poberať aj prídavok na dieťa vo výške 23,10 € mesačne, ktorý budete pravidelne dostávať až do ukončenia strednej či vysokej školy Vášho dieťaťa.

Aká je výška rodičovského príspevku v roku 2013

Pre rok 2013 je výška RP pre jedno dieťa stanovená na 199,60 € za mesiac. V prípade, že sa rodičia starajú o viac detí do troch rokov (alebo do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom), dostanú príspevok ako za jedno dieťa (199,60 €), to znamená, že suma sa nenavyšuje. Výnimkou je iba situácia, ak sa sa Vám narodia dve alebo viac detí súčasne (dvojčatá, trojčatá…). V takom prípade dostanete o štvrtinu navyše na každé ďalšie dieťa. Vysvetlime si to na príklade: narodili sa Vám dve krásne dvojičky, po skončení materskej budete mať nárok na RP vo výške (199,60 + 0,25×199,60) = 249,50 € / mesiac.

S čím môžu rátať rodičia v budúcom roku?

Od budúceho roka 1.1.2014 sa z dôvodu spomínaného zvýšenia sumy životného minima zvýši aj RP o 3,6 € na 203,2 €.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia