Rozširuje sa okruh bánk, ktoré poskytujú mimoriadne splátky mimo zmeny fixácie zdarma

Rozširuje sa okruh bánk, ktoré poskytujú mimoriadne splátky mimo zmeny fixácie zdarma

Záujemcovia o hypotéku a klienti, ktorí už hypotéku splácajú prejavujú čoraz väčší záujem o možnosť rýchlejšieho splatenia úveru a o väčšiu flexibilitu splátok.

Pri výbere hypotekárnej banky sa tak čoraz viac orientujú nielen na výšku úroku, ale aj na podmienky mimoriadnych splátok, vďaka ktorým splatia úver skôr a ušetria tak poriadne peniaze na úrokoch. Oplatí sa to najmä vtedy, ak výška splátok po mimoriadnej splátke zostane rovnaká, pričom sa skráti splatnosť.

Aké sú možnosti bezplatného zníženia dlžnej sumy?

usetrenepeniazeZo zákona má každý, kto spláca hypoúver s fixnou úrokovou sadzbou, možnosť využiť predčasné splatenie celého úveru alebo jeho časti v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby. To klienti bánk vo veľkom využívajú aj v prípade prenosu hypotéky do inej banky.

Okrem toho už pár rokov viaceré tuzemské banky umožňujú svojim klientom realizovať mimoriadnu splátku raz do roka bez poplatku. Maximálna suma mimoriadnej splátky bez poplatku je daná ako 20 % z poskytnutej sumy úveru alebo zo zostatku istiny. Pre klienta splácajúceho hypotéku je výhodnejšia možnosť splatiť raz ročne isté percento z poskytnutej sumy úveru, nakoľko tá je vyššia ako to isté percento zo zostatku istiny, vzhľadom k tomu, že istina sa pomaly znižuje.

K zoznamu bánk, ktoré túto možnosť poskytujú, sa od začiatku apríla pridala aj Unicredit bank

Jej klienti tak budú môcť každoročne mimoriadne splatiť až 20 % z istiny, a to úplne bezplatne. Pokiaľ však hypotéku u UCB splácate a tešíte sa, ako koncoročné prémie použijete na mimoriadnu splátku hypotéky, nechajte si zájsť chuť. Ponuku môžu využiť len noví klienti, ktorí uzatvoria hypotekárnu zmluvu po 1. apríli 2015.

V minulosti už UCB ponúkala klientom možnosť mimoriadnej splátky 20 % zo zostatku istiny v ktorýkoľvek deň splátok, ale iba raz počas celej splatnosti úveru.

Banka v poslednej dobe vylepšovaním hypoték nešetrí. Nedávno štandardné fixácie úrokových sadzieb rozšírila o sedemročnú fixáciu a obľúbený je aj jej nový koncept všetko za cenu jednej, kde hypotéky s troj a päťročnou fixáciou úrokovej sadzby začína od 1,69 % ročne, čo je aktuálne najnižšia spodná hranica úroku hypotéky pri týchto fixáciách na trhu.

A čo iné banky?

Najväčšia komerčná banka – Slovenská sporiteľňa umožňuje klientom raz ročne splatiť 20 % z aktuálnej istiny úveru, pod podmienkou, že už rok splácate.

OTP banka povoľuje raz ročne splatiť maximálne 20 % bilančného zostatku úveru podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho roka bez poplatku (zdarma je aj vypracovanie s tým súvisiaceho dodatku). Pokiaľ však splatíte viac ako maximálnu sumu, banka si bude účtovať poplatok z celej predčasne splatenej sumy podľa platného cenníka (aktuálne 5 percent z predčasne splatenej istiny). Mimoriadne splátky do 20 % zo zostatku istiny raz ročne bez poplatku umožňuje aj Sberbank a Poštová banka.

ČSOB poskytuje možnosť mimoriadnych splátok do 20% z istiny úveru kedykoľvek počas roka (to znamená, že jednu mimoriadnu splátku môžete poslať v novembri a druhú hneď v januári nasledovného roka). Háčik je v tom, že banka automaticky zníži splátku nasledovný mesiac po splatení. Pokiaľ by ste chceli využiť pre Vás jednoznačne výhodnejšiu možnosť (čo sa týka celkového preplatenia úveru) – zachovanie výšky splátky pri skrátenej splatnosti, to už musíte zaplatiť poplatok za zmenu zmluvy vo výške 150 €.

Najlepší benefit v podobe mimoriadnych splátok bez poplatku z tohto pohľadu ponúka klientom VÚB, ktorá dovoľuje raz ročne zdarma zrealizovať mimoriadnu splátku do 20 % z pôvodnej výšky úveru.

Tatra banka ponúka svojim klientom službu zrýchlené splácanie, vďaka ktorej môžu každý mesiac k bežnej splátke priložiť ľubovoľnú sumu až do výšky trojnásobku štandardnej splátky. Službu si je však potrebné najskôr aktivovať a až tak realizovať mim. splátku. Počas obdobia, kedy je služba aktívna sa klientovi navyšuje úroková sadzba o 0,3 %. Kedykoľvek je však možne službu zrýchleného splácania deaktivovať. Oplatí sa klientom, ktorí chcú splatiť vyššie sumy.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia