S MasterCard Gold z ČSOB získate úver až do 14 800 €

S MasterCard Gold z ČSOB získate úver až do 14 800 €

V ponuke každej banky sa nachádzajú exkluzívne kreditné karty, určené pre náročných a bonitných klientov a ČSOB nie je žiadnou výnimkou. Jej prestížna kreditka MasterCard Gold poskytuje jeden z najvyšších úverových limitov na trhu až do výšky 14 800 € s bezúročným obdobím až 55 dní!

Na rozdiel od ďalších dvoch kreditiek z ponuky ČSOB – MasterCard Unembossed a MasterCard Standard, táto je výrazne drahšia – ročný poplatok je až 150 € ročne za hlavnú kartu a 100 € za dodatkovú kartu.

V rámci poplatku však získate niekoľko služieb a benefitov navyše:

 1. mastercard gold csobPoistenie zakúpeného tovaru proti: zničeniu, poškodeniu alebo krádeži v plnej výške na obdobie až 6 mesiacov od kúpy. Poistenie platí pre nákup v minimálnej hodnote 60 €, ktorý bol zakúpený na Slovensku, ČR, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku.

 2. Rozšírenie záruky o jeden rok nad rámec zákonnej záručnej lehoty. Platí pre vybraný druh tovaru, napríklad pre elektroniku alebo pre hobby náradie.

 3. V cene karty je zahrnuté ročné cestovné poistenie EXCLUSIVE. Poistenie sa vzťahuje na cesty do zahraničia v trvaní maximálne 90 dní. Poistenie EXCLUSIVE sa vyznačuje vysokými poistnými limitmi, v balíčku je zahrnuté:

 • poistenie liečených nákladov – do 66 500 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu na živote a na zdraví do výšky 33 250 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu na majetku s poistným limitom do 16 600 €
 • úrazové poistenie do 6 650 €
 • poistenie straty alebo odcudzenia batožiny do 1 350 €
 • poistenie meškania letu do výšky 200 €, meškanie batožiny do 150 €
 1. Poistenie právnej ochrany poisťovne D.A.S. vďaka ktorej získa držiteľ platobnej karty ČSOB právnu pomoc súvisiacu s vedením motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti v krajinách strednej Európy a zahŕňa občiansko-právne nároky na náhradu škody, právnu pomoc v oblasti trestného alebo priestupkového práva v prípade priestupku alebo nedbanlivostného trestného činu a pomoc a zastupovanie pri zadržaní, odobraní alebo vybavení nového vodičského preukazu.

 2. Držiteľ embosovanej MasterCard Gold automaticky získava službu IAPA (International Airline Passengers Association), ktorá umožňuje zľavy v hoteloch, business centrách a požičovniach áut.

Parametre

Názov banky ČSOB, a.s.
Názov prouktu MasterCard Gold
typ medzinárodná embosovaná kreditná karta
Úverový limit od 3000 € – 14 800 €
Maximálny celkový denný limit do výšky disponibilného úverového limitu
Maximálny denný limit pre výbery hotovosti 20% úverového limitu denne
Elektronický prevod na bežný účet
v ČSOB
do 90% úverového limitu
Bezúročné obdobie 55 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 16,90% (klienti s balíkom služieb ČSOB POHODA EXTRA a pre KOZ),

18,90% (klienti s inými produktami Banky a pre neklientov Banky)

Minimálna splátka buď 5% z dlžnej sumy, min. 15 € alebo 10% z dlžnej sumy, min. 33,19 €
Poplatky
Ročný poplatok za hlavnú kartu 150,00 €
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 100,00 €
Vedenie účtu kreditnej karty a zasielanie výpisu mesačne poštou bez poplatku
Zmena úverového limitu bez poplatku
Zmena denného limitu bez poplatku
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta (napríklad zmena účtu na splácanie, zmena dňa splatnosti, vypustenie spoludlžníka) 7,00 €
Zriadenie 100 % inkasa dlžnej sumy 10 € / rok
Elektronický prevod finančných prostriedkov (maximálne do 90 % disponibilného zostatku) z kartového účtu na bežný účet vedený v ČSOB 2 % z objemu prevádzanej sumy
Zrušenie karty 0,00 €
Zmena PIN prostredníctvom bankomatu ČSOB 2,50 €
Vydanie náhradnej karty v prípade straty alebo krádeže 10,00 €
Expresné vydanie platobnej karty 30,00 €
Vydanie núdzovej karty v zahraničí 230,00 €
Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí 165,00 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR 1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €

Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ČSOB a Poštovní spořitelny v Českej republike a bankomatov patriacich do skupiny

KBC (platí pre nasledovné krajiny: česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bulharsko, Srbsko, Belgicko)

1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v EUR 2 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Poplatok za ostatné výbery z bankomatov v zahraničí 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Poplatok za výber hotovosti kartou na pobočke ČSOB alebo v iných bankách na Slovensku a v zahraničí 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Výber hotovosti u obchodníkov (cash back) 0,20 €
Výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu, Imprintera, Poštomatu

(cash advance)

10,00 €
Sankcie
1.upomienka o neuhradení dlžnej sumy 10,00 €
2. upomienka 30,00 €
Poistenie – dobrovoľné
Služba IAPA 0,00 €
Poplatok za poistenie právnej ochrany D.A.S. / rok 0,00 €
Cestovné poistenie EXCLUSIVE v cene karty
Cestovné poistenie EXCLUSIVE Family 111,00 €

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia