SEPA platby podstatne znížia poplatky v bankách

SEPA platby podstatne znížia poplatky v bankách

Výhody spoločnej meny euro a jej používanie pri platení za tovar či služby v hotovosti si stihol okúsiť každý, kto bol od jej zavedenia aspoň raz v zahraničí. Cestujúci si pri prechode medzi jednotlivými krajinami eurozóny nemusia meniť hotovosť, čo šetrí nielen čas, ale predovšetkým peniaze, ktoré by inak strácali pri každej výmene. Od zavedenia spoločnej meny k myšlienke vytvorenia priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku bol už iba krôčik. A tak projekt SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) bol len logickým zavŕšením menovej integrácie. Tento projekt bol postavený na vízii jednotných pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v rámci členských krajín SEPA (krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako). Jednoducho povedané, cieľom tohto projektu je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. V praxi to znamená, že jednotlivci, firmy alebo iné hospodárske subjekty budú môcť uskutočňovať bankové prevody (odosielať alebo prijímať platby v eurách) či už medzi jednotlivými členskými krajinami alebo v rámci jednej krajiny, za ROVNAKÝCH podmienok, práv a povinností, BEZ OHĽADU na to, v ktorej krajine majú vedený bežný účet. Od 1. februára 2014 na vlastnej koži zažijeme dôsledok implementácie SEPA, kedy na Slovensku budú domáce úhrady a inkasá nahradené SEPA platbami.

„Nové pravidlá vytvoria predpoklady pre integrovaný európskych trh bankových prevodov a inkasných platieb bez toho, aby sa rozlišovalo, či ide o vnútroštátne alebo cezhraničné transakcie,“ povedal vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

sepa logo MSpotrebitelia, firmy alebo subjekty verejného sektora tak budú realizovať platby a inkasá v mene za rovnakých podmienok, rovnako rýchlo a jednoducho a s rovnakou cenou ako domáce platby. Od 1.2.2014 tak bude úplne jedno, či budete posielať peniaze sesternici do Prešova, obchodnému partnerovi do Mníchova alebo budete platiť zálohu za ubytovanie v Taliansku. Všetky tieto platby Vás budú stáť rovnako a navyše budú trvať rovnako dlho (či skôr krátko) – na účet príjemcu budú pripísané najneskôr nasledovný pracovný deň po zaslaní platby. Ešte viac poteší skutočnosť, že poskytovatelia platobných služieb budú „prinútení“ k rovnakým poplatkom za domáce aj cezhraničné platby v eurách. V súvislosti so zmenou ktorá nastane začiatkom februára 2014 dôjde k nahradeniu pôvodných domácich platieb a inkás spoločnými  nástrojmi – teda SEPA platbami a  inkasami.

SEPA platba (SEPA Credit Transfer – SCT) je bezhotovostná platba v eurách odoslaná v rámci priestoru SEPA, ktorú zadáva príkazca svojej banke prostredníctvom platobného príkazu na spracovanie. Je charakteristická tým, že banka pripíše na účet prijímateľa plnú sumu úhrady. Na identifikáciu jednotlivých účtov sa používa IBAN a BIC.

Povinné náležitosti SEPA platby:

 • číslo účtu príjemcu v tvare IBAN,
 • BIC, resp. swiftový kód banky príjemcu,
 • suma prevodu, označenie meny
 • popis platby (max 140 znakov)
 • platobný titul
 • meno a priezvisko príjemcu
 • podpis odosielateľa platby

Aké zmeny nastanú v súvislosti s prechodom na SEPA platby?

Ako bolo uvedené vyššie, povinnou náležitosťou sa stane IBAN (International Bank Account Number), ktorý postupne nahradí doteraz používané domáce číslo účtu BBAN a to nasledovne:

 • Od 1.2.2014 do 31.1.2016 sa bude pri domácich platbách v rámci SR používať buď IBAN alebo ako doteraz BBAN. Pri platbách smerujúcich mimo SR, v rámci krajín SEPA bude IBAN požadovaným tvarom čísla účtu
 • S účinnosťou od 1.februára 2016 sa stane IBAN požadovaným tvarom čísla účtu nielen pri platbách do zahraničia, ale aj v rámci SR

BIC kód sa používa za účelom jednoznačnej identifikácie banky príjemcu platby. Vzhľadom k tomu, že samotný IBAN obsahuje údaje o banke príjemcu/platiteľa, postupom času BIC kód nebude povinnou náležitosťou SEPA úhrad a bude sa používať iba v medzibankovom platobnom styku.

 • V období od 1.2.2014 do 31.1.2016 sa bude BIC povinne používať iba pri platbách v rámci SEPA oblasti, pri domácich platbách v rámci SR bude možné naďalej používať štvormiestny kód banky.
 • Od 1.2.2016 sa bude BIC povinne uvádzať len v platobnom styku mimo členských krajín.

Zmena pravidiel pre inkasá

Od začiatku Februára prejdú výraznou zmenou aj pravidlá pre inkasá. Tie sa nahradia SEPA inkasami. Kým v súčasnosti zadáva klient súhlas s inkasom priamo vo svojej banke, po novom to bude jednoduchšie. Na inkasnú platbu bude stačiť podpísať zmluvu napríklad s mobilným operátorom a on potom na základe popísaného mandátu dáva príkaz na inkaso. Pomocou nového inkasa môže firma v 1 krajine inkasovať peniaze z účtu v inej krajine. Napríklad, môžete nechať účty od rakúskeho operátora sťahovať zo svojho slovenského účtu. Zaujímavosťou je skutočnosť, že podľa novej legislatívy môžu byť  inkasantmi aj jednotlivci – fyzické osoby, napríklad tí, ktorí prenajímajú byt. Prenajímatelia sa tak nebudú musieť strachovať, či sa nájomcovi uráči zaplatiť nájomné alebo nie, o zaplatenie nájomného sa postará inkasa. Ak máte o túto novinku záujem, ako fyzická osoba už teraz môžete požiadať o pridelenie identifikátora príjemcu na prijímanie inkasa.

Od februára 2014 sa nástroje SEPA budú používať na všetky úhrady a inkasá v eurách a to rámci krajín eurozóny a medzi nimi. Najneskôr v závere roka 2016 ich preberú aj zvyšné krajiny EÚ ktoré používajú iné meny ako euro.

SEPA je obrovský projekt, ktorý bude mať dopad na každého jedného občana EÚ. Platobný styk medzi jednotlivými krajinami v tejto oblasti bude rýchlejší, pohodlnejší a lacnejší, čo bude mať pozitívny dopad najmä na podnikateľské prostredie. Podľa štúdie Európskej komisie by mal bežný spotrebiteľ vďaka SEPA nástrojom ušetriť za šesť rokov v priemere až 129 €. Samozrejme oveľa viac ušetria tí, ktorí často posielajú platby do zahraničia.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia