Spätný leasing: najrýchlejšia cesta k peniazom

Spätný leasing: najrýchlejšia cesta k peniazom

Na slovenskom trhu sa pomaly ale iste udomácňuje pojem spätný leasing. O čo sa vlastne jedná? Túto službu využívajú fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby z jedného jednoduchého dôvodu – potrebujú získať finančné prostriedky predajom hnuteľného či nehnuteľného majetku, ktorý vlastnia a ktorý potrebujú naďalej využívať.

Spätný leasing by sme mohli jednoducho charakterizovať ako predaj a následný prenájom najčastejšie formou finančného lízingu.

Potrebujete hotovosť? Ponúknite svoj majetok lízingovke

Detailnejšie si princíp fungovania tejto služby vysvetlíme na príklade pána Františka, ktorý potrebujete získať finančné prostriedky na fungovanie svojej nedávno založenej sročky. Keďže klientov má zatiaľ málo a fixné náklady sú vysoké, potrebuje získať peniaze iným spôsobom.

spatny leasingRozhodne sa preto leasingovej spoločnosti predať svoj osobný automobil. Najväčšia výhoda pre Františka spočíva v tom, že bude môcť auto naďalej využívať a zároveň získa potrebné finančné prostriedky. Úver pre neho v banke neprichádza do úvahy, nakoľko podnikať začal iba pred pár mesiacmi a ešte nestihol nepodal žiadne daňové priznanie, čo je pre podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby jednou zo základných podmienok pre získanie finančných prostriedkov formou úveru z banky. Leasingová spoločnosť, ktorú František oslovil vypracuje odhad ceny – stanoví, že je ochotná predmetní auto odkúpiť za cenu 6000 EUR.

Následne sa stanoví výška akontácie, ktorá sa zvyčajne pohybuje okolo 20 %, v tomto prípade by bola akontácia 1200 €. Leasingová spoločnosť potom Františkovi vyplatí rozdiel medzi kúpnou cenou a akontáciou, teda v našom príklade 4800 €. Vyplatením tejto sumy a podpisom zmluvy sa stáva majiteľom automobilu leasingová spoločnosť a František (pôvodný majiteľ) je povinný auto splácať v pravidelných mesačných splátkach v dohodnutej výške. Zároveň môže vozidlo tak ako doteraz využívať. Hlavnou výhodou je okamžité získanie finančných prostriedkov (ktoré môžete použiť na čokoľvek) a zároveň môžete stále využívať predmet lízingu.

Aj pre málo bonitných klientov…

Podobne ako František, financovanie prostredníctvom spätného lízingu najčastejšie využívajú začínajúci podnikatelia, ktorí potrebujú získať peniaze na štart podnikania a ktorí vedia, že vybavenie klasického úveru v banke nebude také jednoduché. Medzi ďalšie výhody tohto typu financovania patrí administratívna nenáročnosť, nakoľko nie je potrebné predkladať potvrdenie o výške príjmu, výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok a ani výpisy z účtov, ba dokonca nepotrebujete ani žiadneho ručiteľa.

Túto službu môžete dokonca využiť aj vtedy, ak by ste neprešli prísnym hodnotením bonity a vyhodnoteniu rizika z pohľadu banky (napríklad dlh voči sociálnej poisťovni, nezaplatenie dane, neschopnosť poskytnúť dostatočné zabezpečenie, nízke alebo žiadne príjmy, hroziaca exekúcia a podobne…) Jedná sa tak o najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako získať hotovosť z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý potrebujete naďalej využívať. Peniaze z predaja môžete použiť na čokoľvek – na financovanie prevádzkových potrieb či na potrebné investície. Podnikatelia môžu navyše využívať pri tejto službe rovnaké daňové výhody ako pri finančnom lízingu.

Napriek tomu, že spätný leasing (SL) často využívajú firmy a podnikatelia, čoraz častejšie začínajú jeho čaro objavovať aj súkromné fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii, pre ktorých to znamená okamžitú možnosť získať hotovosť bez dokladovania príjmu.

Pozor pri predaji a následnom prenájme nehnuteľností

SL sa v tuzemsku skloňuje najmä v súvislosti s autami, no môže sa aplikovať aj na stroje, techniku, výrobné zariadenia a akýkoľvek iný hmotný majetok, ktorý má hodnotu. Keďže tento špeciálny typ lízingu zožal obrovský úspech na poli dopravných prostriedkov, trh s nehnuteľnosťami na seba nenechal dlho čakať. Pri spätnom leasingu nehnuteľnosti je však na mieste maximálna opatrnosť. Na rozdiel od úverov, kedy sa požaduje ručenie nehnuteľnosťou o ktorú môžete v prípade neplnenia záväzkov prísť, SL nedáva žiadnu právom definovanú istotu, že sa Vám nehnuteľnosť vráti aj keď budete platiť tak ako máte. Dôvodom môže byť krach lízingovej spoločnosti. Navyše, aj keď podľa zmluvy budete mať predkupné právo, otázne je, za akých podmienok a za koľko budete môcť predmetnú nehnuteľnosť odkúpiť (to sa v zmluvách väčšinou neuvádza). Nakoniec sa Vám to vôbec nemusí vyplatiť.

Zhrnutie

Financovanie formou SL Vám ušetrí veľa času s vybavovaním štandardného úveru. Vďaka tomu získate potrebnú finančnú hotovosť a pritom naďalej môžete využívať predmet leasingovej zmluvy. Samozrejme, že majetok, ktorý pôvodne patril Vám o dosť preplatíte (ak ho budete chcieť po vypršaní zmluvy odkúpiť), ale na druhej strane získate peniaze takmer okamžite s minimom dokladovania. Opatrnosti však nikdy nie je dosť, najmä pri spätnom lízingu nehnuteľností – z vyššie popísaných dôvodov.

A čo vy, využili by ste spätný leasing ako zdroj na získanie finančných prostriedkov? Vaše postrehy nás zaujímajú. Dajte nám vedieť svoj názor odoslaním komentára nižšie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia