Sporiaci účet s extra úročením ČSOB je len pre aktívnych klientov

Sporiaci účet s extra úročením ČSOB je len pre aktívnych klientov

ČSOB banka ponúka záujemcom o zhodnotenie voľných finančných prostriedkov Sporiaci účet s extra úročením, na ktorom je možné pri splnení podmienok získať úrokovú sadzbu vo výške 1,1 % p.a. Tá však nie je pre každého, je určená len pre klientov banky aj to nie pre všetkých, ale len pre aktívnych. Zriadenie bežného účtu v ČSOB nie je podmienkou sporenia, ale klienti, ktorí si účet v banke založia a aktívne ho aj využívajú, dostanú navyše bonus vo forme vyššieho zhodnotenia vkladu. V prípade, že klient účet v banke nemá a aktívne ho nevyužíva, vklad bude úročený nižšou sadzbou – 0,60 % p.a.

Tento produkt je určený na pravidelné mesačné sporenie, každý mesiac je potrebné vložiť na sporenie vklad vo výške od 15-500 €, pričom banka umožňuje aj dodatočné vklady vo výške až 10 000 € mesačne. Minimálny, ani maximálny zostatok nie je stanovený a banka ponúka založenie aj vedenie sporiaceho účtu bez poplatku. Vklad je možné uskutočniť v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky alebo bezhotovostným spôsobom – bankovým prevodom z ktoréhokoľvek účtu.

Podmienky aktívneho využívania účtu

csob_logoAk klient aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas predchádzajúcich 3 mesiacov splnil podmienky aktívneho využívania účtu a zároveň mal otvorený sporiaci účet 7D EXTRA (prípadne vlastní Privátne konto vedené v domácej mene), získa k 16. dňu aktuálneho mesiaca zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,1 %. Aktívny bežný účet znamená, že klient má v banke zriadený jeden z nasledovných balíkov služieb: ČSOB Pohoda, Extra Pohoda alebo Pohoda Plus a zároveň kreditný obrat na jednom z týchto účtov dosahuje v príslušnom kalendárnom mesiaci minimálne 400 €, pričom z účtu odíde mesačne minimálne jedna platba formou inkasa, aspoň jedna platba v mesiaci je zrealizovaná formou trvalého príkazu a zároveň je priemerný mesačný zostatok bežného účtu 300 €.

Úroky sú pripisované mesačne. K svojim úsporám sa dostanete veľmi jednoducho – stačí banke zadať výpoveď na časť alebo celú sumu nasporených finančných prostriedkov. Zadaním výpovede začne plynúť 7 dňová výpovedná lehota. Po jej vypršaní začne plynúť 7 dňová dispozičná lehota, počas ktorej môžete vybrať peniaze z účtu. Peniaze zo sporenia môžete vybrať aj pred uplynutím výpovednej lehoty, ale banka si bude za takýto výber účtovať sankčný poplatok vo výške 0,5 % z predčasne vyberanej sumy.

Prostriedky uložené na Sporiacom účte s extra úročením sú chránené Fondom na ochranu vkladov. Zaujímavé parametre produktu ocenila aj odborná porota pozostávajúca z nezávislých finančných expertov na prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2013 – toto sporenie získalo druhé miesto v kategórii sporiace účty.

Parametre

Názov banky ČSOB a.s.
Názov produktu Sporiaci účet s extra úročením
Meny v ktorých je možné sporiť EUR
Minimálny vklad 15,00 EUR
Minimálny zostatok bez minimálneho zostatku
Maximálny vklad 500 € mesiac + možnosť mimoriadnych vkladov vo výške 10 000 € / mesiac
Možnosť pridávať vklady kedykoľvek áno
Úrok 7D EXTRA 0,60 / 1,10 % (úroková sadzba 1,10 % platí pri splnení vyššie uvedených podmienok aktívneho využívania účtu)
Pripisovanie úrokov mesačne (podmienkou pre pripisovanie úrokov je pravidelné mesačné sporenie s vkladom vo výške od 15-500 € s možnosťou mimoriadneho vkladu v celkovej výške 10 000 € za mesiac)
Povinnosť viesť v ČSOB bežný účet nie
Poplatky
Zriadenie 0,00 €
Vedenie účtu 0 € / mesiac
Vklad v hotovosti 0,00 €
Poplatok za nedodržanie 7 dňovej výpovednej lehoty 0,50 % z predčasne vybranej sumy, minimálny poplatok je 1,66 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia