Spotrebiteľské úvery. Poznáte svoje práva?

Spotrebiteľské úvery. Poznáte svoje práva?

Bez ohľadu na to, či v najbližšej dobe plánujete úver z ktorého budete financovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu, auto, alebo si chcete kúpiť spotrebič na splátky, vždy je dobré poznať Vaše práva. Ako spotrebiteľ EÚ ich máte niekoľko, ktoré platia nielen počas splácania, ale aj pred podpisom zmluvy.

Žiadajte formulár so štandardnými európskymi informáciami o spotrebiteľskom úvere

Proces uzatvorenia zmluvy začína výberom najvýhodnejšieho úverového produktu. Bánk, pobočiek zahraničných bánk a úverových spoločností je aj na malom Slovensku požehnane, takže si máte z čoho vyberať. Pri výbere konkrétneho produktu využite svoje právo požiadať každého z poskytovateľov o základné informácie v rovnakom formáte – v takzvanom európskom štandardizovanom informačnom formulári.

Tlačivo so štandardnými európskymi informáciami o spotrebiteľskom úvere obsahuje okrem kontaktných údajov veriteľa (prípadne aj sprostredkovateľa), opis hlavných vlastností úveru (teda druh úveru, jeho výška, splatnosť, počet a výška splátok, celková suma, ktorú budete musieť vrátiť, prípadne vyžadované záruky). Mimoriadne dôležitá je tiež sekcia náklady spojené s úverom. V tejto časti sa dozviete výšku a typ úrokovej sadzby, ročnú percentuálnu mieru nákladov, náklady v prípade omeškania so splátkou a informáciu o tom, či pre poskytnutie pôžičky musíte uzatvoriť poistenie, respektíve ďalšie doplnkové služby. Súčasťou tlačiva sú tiež informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, možnosti predčasného splatenia či mimoriadnych splátok a náklady v prípade predčasného splatenia.

Cieľom jednotného formulára je umožniť spotrebiteľom jednoduché porovnanie ponúk od rôznych poskytovateľov, vďaka čomu si môžete vybrať pre Vás tú najvýhodnejšiu. Veritelia sú povinní poskytovať formulár so štandardnými európskymi informáciami o spotrebiteľskom úvere pred podpisom každej zmluvy. Pokiaľ Vám ho poskytovateľ automaticky nevystaví, môžete si ho vyžiadať.

Vzor formulára nájdete v prílohe č. 3 zákona č. 129/2010 Z. z

Podpísali ste zmluvu, o ktorej máte pochybnosti?

Občas sa stane, že spotrebiteľ pod jemným nátlakom zamestnanca banky či úverovej spoločnosti podpíše zmluvu o úvere, o ktorej má po detailnejšom preštudovaní pochybnosti. Aj v takomto prípade existuje riešenie. Do 14 kalendárnych dní od jej podpísania máte právo ju vypovedať bez toho, aby ste museli uvádzať akékoľvek dôvody.

V prípade, že Vám už boli poskytnuté finančné prostriedky, musíte ich veriteľovi čo najskôr vrátiť, vrátane úrokov za dni, kedy ste ich mali k dispozícii. Zákonná lehota na vrátenie istiny + úroky za príslušný počet dní je 30 dní od vypovedania zmluvy.

Právo na predčasné splatenie úveru

spotrebitelske prava uver word cloudPočas splácania pôžičky je dobré vedieť, že ju máte právo kedykoľvek predčasne splatiť. Počítajte však s tým, že veriteľ Vám má právo za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku vyrúbiť poplatok, maximálne v zákonom stanovenej výške. Aktuálne to je 1 % z predčasne splatenej sumy, ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok a 0,5 % z predčasne splatenej istiny, ak do konca splatnosti zostáva menej ako rok.

Do 10 000 bez poplatku

Tí, ktorí podpísali zmluvu po 1.januári 2013 majú predčasné splatenie ešte výhodnejšie: pokiaľ suma mimoriadnych splátok vrátane tej poslednej za predchádzajúcich 12 mesiacov nepresiahne 10 000 €, predčasné splatenie je bez poplatku. Keďže väčšina ľudí si na spotrebný úver berie podstatne nižšie sumy, do 5000 € platí, že možnosť bezplatného splatenia sa týka drvivej väčšiny dlžníkov.

Viaceré banky však prestali spotrebiteľov týrať chaotickou poplatkovou politikou v prípade predčasného splatenia a tak umožňujú predčasné splatenie bez poplatkov kedykoľvek a v akejkoľvek výške. Ktoré banky umožnia splatiť úver predčasne, bez poplatku a v akejkoľvek výške?

Ako vidieť z textu, spotrebiteľ má pred aj počas splácania úveru množstvo práv, ktoré môžete smelo využívať. Nezabúdajte však, že práva sú neoddeliteľne späté aj s povinnosťami a tými sú predovšetkým riadne a včasné splácanie a dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z úverovej a zabezpečovacej zmluvy.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia