Spotrebný bezúčelový úver z Oberbank je netradične úročený variabilnou úrokovou sadzbou

Spotrebný bezúčelový úver z Oberbank je netradične úročený variabilnou úrokovou sadzbou

Spotrebný bezúčelový úver patrí k mimoriadne obľúbeným a často využívaným produktom každej banky. Nie je tomu inak ani v Oberbank. Klienti Oberbank ho často využívajú na financovanie predmetov dennej spotreby či už s krátkou alebo strednou životnosťou, napríklad na vybavenie domácnosti nevyhnutnými elektrospotrebičmi, nábytkom, na kúpu auta či na financovanie štúdia. Je jedno na čo peniaze z úveru použijete, nakoľko sa poskytuje bez zisťovania účelu použitia finančných prostriedkov.

Minimálna výška úveru je 1500 €, maximálna hodnota nie je bankou stanovená. Tá bude závisieť od hodnoty zabezpečenia, ktorým budete banke ručiť za plnenie svojich záväzkov. Pri vybavovaní žiadosti si budete mať možnosť vybrať dobu splatnosti, ktorú je možné uzatvoriť na obdobie od 12 mesiacov do 60 mesiacov, podľa toho, aké sú Vaše momentálne finančné možnosti.

Miesto fixnej variabilná

oberbank logoPre spotrebné úvery je typická fixná úroková sadzba, ktorá keď je raz stanovená, už sa nemení. Výhodou je, že klient vopred vie, aká bude výška mesačnej splátky počas celej lehoty splatnosti.

Čo sa týka spôsobu úročenia, Oberbank sa vybrala inou cestou ako ostatné bankové domy na slovenskom trhu. Spotrebný bezúčelový úver z Oberbank je úročený variabilnou (pohyblivou) úrokovou sadzbou, ktorej výška sa mení kvartálne podľa aktuálneho vývoja trhovej úrokovej sadzby. Tá sa môže každý kvartál zvýšiť alebo znížiť. Podľa toho sa upraví aj výška mesačnej splátky. Menšou nevýhodou je teda skutočnosť, že dlžník si nemôže dlhodobo plánovať rozpočet, nakoľko výška mesačnej splátky sa môže kedykoľvek zmeniť. Táto drobná nevýhoda je však kompenzovaná aktuálne veľmi nízkymi úrokmi, ktoré sa už niekoľko mesiacov pohybujú na úrovni niečo pod alebo niečo nad 7 % p.a. Pre porovnanie priemer na spotrebných neúčelových úveroch s fixnou sadzbou je okolo 11 % p.a.

Splácanie

Dlžník je povinný splácať pôžičku mesačne podľa splátkového kalendára dohodnutého v úverovej zmluve. V deň splatnosti je klient povinný zabezpečiť na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na príslušnú mesačnú splátku istiny, vrátane úrokov, a poplatku za vedenie a správu úverového účtu. Pri zmene úroku sa zmení aj výška mesačnej splátky.

Parametre

Názov banky

Oberbank AG

Názov produktu

Spotrebný bezúčelový úver

Objem úveru

minimálny: 1 500,00 €

maximálny: závisí od hodnoty zabezpečenia

Splatnosť

12 – 60 mesiacov

Úroková sadzba

variabilná

aktuálny úrokový lístok:

http://www.oberbank.sk/OBK_webp/OBK/Informationsobjekte/Downloads/SK/iksk_zinsenpk_n.pdf

Poplatky

Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru 2% zo sumy poskytnutého úveru, min.

35,00

 

Mesačný poplatok za vedenie účtu

0,00 €

Zmena zmluvných podmienok

35,00 €

Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka

4 % z predčasne splatenej istiny

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia