Spotrebný úver na čokoľvek Slovenská sporiteľňa

Spotrebný úver na čokoľvek Slovenská sporiteľňa

V ponuke každej tuzemskej banky sa nachádza klasický „spotrebák“, ktorý môžete použiť na čokoľvek, bez nutnosti banke dokladovať účel použitia peňažných prostriedkov. Slovenská sporiteľňa tento klasický bankový produkt ponúka pod príznačným názvom „Spotrebný úver na čokoľvek“.

Prostredníctvom tohto produktu si môžete požičať na financovanie akýchkoľvek osobných potrieb alebo plánov sumu od 300 € do 30 000 €. Vďaka dostatočne dlhej lehote splatnosti (maximum 9 rokov, minimum 12 mesiacov) si môžete splátky rozložiť podľa Vašej aktuálnej finančnej situácie, teda podľa toho, ako vysokú splátku si môžete dovoliť.

Bez zabezpečenia

Výhodou tohto neúčelového úveru je skutočnosť, že ak preukážete dostatočnú solventnosť úver splácať zo svojho príjmu, banka nebude požadovať žiadne zabezpečenie, teda pôžičku získate bez ručiteľa a bez podpisu blankozmenky. V prípade nedostatočnej bonity alebo pre získanie väčšieho objemu úveru môže banka požadovať zabezpečenie jednou alebo kombináciou z nasledovných foriem: ručenie ručiteľom, podielovými listami, pohľadávkami z termínovaných vkladov alebo likvidnými cennými papiermi.

Spotrebný úver na čokoľvek poskytuje dlhodobo najväčšia banka na Slovensku – Slovenská sporiteľňa s fixnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nebude počas splácania meniť.

Minimálna úroková sadzba je podľa úrokového lístka banky 9,90 % p.a. Keďže spomínaný úrok je minimálny, môže sa ľahko stať, že výsledná ponuku úroku bude vyššia (v závislosti od dĺžky splácania, výšky úveru a predovšetkým od bonity žiadateľa). Výškou ponúkaného úroku teda Slovenská sporiteľňa rozhodne neohúri – na trhu totižto existujú alternatívy spotrebných úverov, kde sa síce úrokom vo výške 9,90 % začína, ale aj končí.

Banka však ponúka možnosť získať úver až o 2 % lacnejšie, pri využití ďalších spoplatnených služieb

slsp_lPôžičku na čokoľvek s úrokovou sadzbou nižšou o 1,50 % získate, ak si na zriadite ako inkasný účet pre splácanie úveru účet v SLSP, na ktorý si presmerujete mzdu vo výške aspoň 1,5 násobku mesačnej splátky úveru, minimálne však 250 €.

Dodatočný úrokový bonus vo výške 0,50 % p.a. z úrokovej sadzby získate, ak si v úverovej zmluve dohodnete aj poistenie úveru a toto poistenie bude trvať počas celej splatnosti. Jednotlivé úrokové zvýhodnenia môžete získať jednotlivo po splnení aspoň jednej z vyššie uvedených podmienok, alebo aj celkovo vo výške zvýhodnenia úroku až o 2 % po splnení oboch podmienok súčasne.

Úrokové minimum na bezúčelovú pôžičku SLSP po uplatnení oboch úrokových zvýhodnení je teda 7,90 % p.a.

Podmienky

Žiadosť o poskytnutie úveru si môže podať fyzická osoba vo veku od 18-65 rokov, ktorá sa preukáže občianskym preukazom alebo trvalým pobytom na území SR a ktorá preukáže schopnosť úver riadne splácať z pravidelného príjmu. Zamestnanci príjem nemusia dokladovať, nakoľko banka si ho vie sama zistiť dopytom do Sociálnej poisťovne. Na vybavenie žiadosti tak zamestnancom stačí len občiansky preukaz, podnikatelia dokladujú príjem na základe daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

Charakteristika, úroky a cenník poplatkov

Názov poskytovateľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktu Spotrebný úver na čokoľvek
Objem úveru 300-30 000 €
Lehota splatnosti 1-9 rokov
Úroková sadzba po uplatnení zliav od 7,90 % p.a.
Štandardná úroková sadzba od 9,90 % p.a.
Úrok z omeškania 5,00 % p.a.
Poplatky
Vstupné náklady a úver (poplatok za spracovanie žiadosti a poskytnutie) 0,00 €
Mimoriadna splátka/predčasné splatenie 0,00 €
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta 149,00 €
Upomienka 25,00 €
Poistenie – voliteľná služba
Rozšírený súbor poistenia (plná a trvalá invalidita, PN, poistenie pre prípad smrti) 3,50 % z mesačnej splátky
Komplexný súbor poistenia (všetky riziká ako v rozšírenom súbore poistenia + poistenie proti strate zamestnania) 5,50 % z mesačnej splátky

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia