Spotrebný úver Variant, Sberbank Slovensko a.s.

Spotrebný úver Variant, Sberbank Slovensko a.s.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou neponúka Sberbank Slovensko výlučne prostredníctvom klasickej hypotéky, ale existuje aj ďalšia možnosť – takzvaný Spotrebný úver Variant. Rovnako ako pri klasickom hypoúvere, aj v tomto prípade je potrebné zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou. Tá musí byť určená na bývanie (teda rodinný dom alebo byt) a musí byť buď vo vlastníctve žiadateľa, respektíve vo vlastníctve tretej osoby a s jej súhlasom. Podobne ako pri hypotékach, aj pri spotrebnom úvere Variant sa uzatvára fixácia úrokovej sadzby podľa výberu klienta na obdobie 1,2,3, 5 alebo 10 rokov.

Účelový, neúčelový alebo aj ako kombinácia

Teraz trochu k odlišnostiam oproti hypotéke. Spotrebný úver Variant sa poskytuje buď ako účelový alebo ako neúčelový úver. V oboch prípadoch sa poskytuje so splatnosťou až 30 rokov (s prihliadnutím na dosiahnutie hranice dôchodkového veku). V závislosti od účelu použitia finančných prostriedkov banka stanovila max. hranice LTV, teda pomeru objemu úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti. V prípade účelového úveru, kde sa finančné prostriedky poskytujú na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním, respektíve konsolidáciu záväzkov, je možné získať peniaze až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

sberbank_logo2Pri zabezpečovaní vlastného bývania je pre množstvo ľudí dôležité čerpať časť prostriedkov aj neúčelovo. Sberbank túto kombináciu úveru na bývanie s bezúčelovou časťou umožňuje a to až do výšky 20 % z požadovanej sumy úveru s rovnakou úrokovou sadzbou ako pri účelovej časti, vďaka čomu si nemusia vybavovať ďalší, oveľa drahší spotrebák „na čokoľvek“.

V prípade bezúčelového Variantu banka poskytne finančné prostriedky do 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 200 000 €. Klasickú hypotéku a hypotéku pre mladých banka poskytuje najviac do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, zvyšok sa dofinancováva práve cez Variant. Výhodou je tiež možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku raz ročne a to až do výšky 20 % t aktuálneho zostatku istiny úveru.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Spotrebný úver Variant
Podmienky vek min. 18 rokov, v čase splatnosti max. 65 rokov, založenie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, pravidelný príjem a preukázanie schopnosti splácať požičané finančné prostriedky (banka ohodnotí každého záujemcu na základe komplexnej analýzy jeho finančnej situácie)
Lehota splatnosti 121 mesiacov – 25, respektíve 30 rokov
Typ účelový bezúčelový
Objem úveru

min.: 3500 €

max. do 100 % hodnoty nehnuteľnosti

min.:3500 €

max. LTV 80 %, maximálne však 200 000 €

Úroková sadzba

fixná úroková sadzba v % p.a. od – do

Fixácia 1 rok 3,99 – 4,68 4,09 – 4,78
Fixácia 2 roky 3,99 – 4,68 4,09 – 4,78
Fixácia 3 roky 3,19 * (po splnení podmienok) 4,09 – 4,78
Fixácia 5 rokov 3,69 * (po splnení podmienok) 4,44 – 5,13
Fixácia 10 rokov 4,98 – 5,67 5,08 – 5,77
Podmienky pre získanie lepšieho úroku platí počas prvého obdobia fixácie pri splnení nasledovných podmienok: zriadenie účtu môjÚČETdomov, poukazovanie príjmu min. vo výške 1,5-násobku anuitnej splátky, poistenie nehnuteľnosti Môj domov. V prípade nedodržania podmienky bude úroková sadzba zvýšená o 0,85% p.a..
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky
Spracovanie žiadosti o úver 0,80% z výšky úveru, min. 165 EUR
Vedenie a správa úverového účtu 0 € / mesiac
Navýšenie úveru 33,19 €
Zmena zmluvných podmienok iniciovaných zo strany klienta 140,00 €
1,2,3. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 25,00 €
Výzva na plnenie záväzkov v zmysle zmluvy 10,00 €
Poplatok za nečerpanie, respektíve za nedočerpanie úveru 2% z nedočerpanej sumy
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka

k dátumu obnovy fixácie: bez poplatku

raz do roka do 20% zostatkovej istiny: bez poplatku

v ostatných dátumoch: 4% z predčasne splatenej istiny

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia