Spotrebný úver Variant, Sberbank Slovensko a.s.

Spotrebný úver Variant, Sberbank Slovensko a.s.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou neponúka Sberbank Slovensko výlučne prostredníctvom klasickej hypotéky, ale existuje aj ďalšia možnosť – takzvaný Spotrebný úver Variant. Rovnako ako pri klasickom hypoúvere, aj v tomto prípade je potrebné zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou. Tá musí byť určená na bývanie (teda rodinný dom alebo byt) a musí byť buď vo vlastníctve žiadateľa, respektíve vo vlastníctve tretej osoby a s jej súhlasom. Podobne ako pri hypotékach, aj pri spotrebnom úvere Variant sa uzatvára fixácia úrokovej sadzby podľa výberu klienta na obdobie 1,2,3, 5 alebo 10 rokov.

Účelový, neúčelový alebo aj ako kombinácia

Teraz trochu k odlišnostiam oproti hypotéke. Spotrebný úver Variant sa poskytuje buď ako účelový alebo ako neúčelový úver. V oboch prípadoch sa poskytuje so splatnosťou až 30 rokov (s prihliadnutím na dosiahnutie hranice dôchodkového veku). V závislosti od účelu použitia finančných prostriedkov banka stanovila max. hranice LTV, teda pomeru objemu úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti. V prípade účelového úveru, kde sa finančné prostriedky poskytujú na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním, respektíve konsolidáciu záväzkov, je možné získať peniaze až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

sberbank_logo2Pri zabezpečovaní vlastného bývania je pre množstvo ľudí dôležité čerpať časť prostriedkov aj neúčelovo. Sberbank túto kombináciu úveru na bývanie s bezúčelovou časťou umožňuje a to až do výšky 20 % z požadovanej sumy úveru s rovnakou úrokovou sadzbou ako pri účelovej časti, vďaka čomu si nemusia vybavovať ďalší, oveľa drahší spotrebák „na čokoľvek“.

V prípade bezúčelového Variantu banka poskytne finančné prostriedky do 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 200 000 €. Klasickú hypotéku a hypotéku pre mladých banka poskytuje najviac do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, zvyšok sa dofinancováva práve cez Variant. Výhodou je tiež možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku raz ročne a to až do výšky 20 % t aktuálneho zostatku istiny úveru.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Spotrebný úver Variant
Podmienky vek min. 18 rokov, v čase splatnosti max. 65 rokov, založenie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, pravidelný príjem a preukázanie schopnosti splácať požičané finančné prostriedky (banka ohodnotí každého záujemcu na základe komplexnej analýzy jeho finančnej situácie)
Lehota splatnosti 121 mesiacov – 25, respektíve 30 rokov
Typ účelový bezúčelový
Objem úveru

min.: 3500 €

max. do 100 % hodnoty nehnuteľnosti

min.:3500 €

max. LTV 80 %, maximálne však 200 000 €

Úroková sadzba

fixná úroková sadzba v % p.a. od – do

Fixácia 1 rok 3,99 – 4,68 4,09 – 4,78
Fixácia 2 roky 3,99 – 4,68 4,09 – 4,78
Fixácia 3 roky 3,19 * (po splnení podmienok) 4,09 – 4,78
Fixácia 5 rokov 3,69 * (po splnení podmienok) 4,44 – 5,13
Fixácia 10 rokov 4,98 – 5,67 5,08 – 5,77
Podmienky pre získanie lepšieho úroku platí počas prvého obdobia fixácie pri splnení nasledovných podmienok: zriadenie účtu môjÚČETdomov, poukazovanie príjmu min. vo výške 1,5-násobku anuitnej splátky, poistenie nehnuteľnosti Môj domov. V prípade nedodržania podmienky bude úroková sadzba zvýšená o 0,85% p.a..
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky
Spracovanie žiadosti o úver 0,80% z výšky úveru, min. 165 EUR
Vedenie a správa úverového účtu 0 € / mesiac
Navýšenie úveru 33,19 €
Zmena zmluvných podmienok iniciovaných zo strany klienta 140,00 €
1,2,3. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 25,00 €
Výzva na plnenie záväzkov v zmysle zmluvy 10,00 €
Poplatok za nečerpanie, respektíve za nedočerpanie úveru 2% z nedočerpanej sumy
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka

k dátumu obnovy fixácie: bez poplatku

raz do roka do 20% zostatkovej istiny: bez poplatku

v ostatných dátumoch: 4% z predčasne splatenej istiny

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia