Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom poskytuje OTP banka bez dokladovania príjmu

Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom poskytuje OTP banka bez dokladovania príjmu

Potrebujete úver bez dokladovania príjmu a navyše s výhodnou úrokovou sadzbou? Ak si myslíte, že pôžička bez doloženia príjmu sa za výhodných podmienok nedá získať, ste na omyle. Dá sa, ale samozrejme, bez zabezpečenia to nepôjde. Banky často ako alternatívu k americkým hypotékam (bezúčelový úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou) ponúkajú neúčelové pôžičky zabezpečené finančným majetkom, vďaka ktorým je možné získať atraktívne úročenie, vysoký objem finančných prostriedkov (ktorý bude závisieť od hodnoty zabezpečenia) a dlhú lehotu splatnosti.

OTP banka ponúka klientom aj neklientom banky spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom, ktorý poskytuje od 700 € až do 90 % z hodnoty zabezpečenia. Dĺžka splácania záleží od finančných možností klienta, pričom maximálna lehota splatnosti je 20 rokov.

otp bankaZa záväzky voči banke je potrebné ručiť, ako už zo samotného názvu produktu vyplýva, finančným majetkom. Pod finančným majetkom sa na tieto účely považuje termínovaný vklad v domácej alebo v cudzej mene, depozitné certifikáty alebo hypotekárne záložné listy. Čo sa týka výšky úrokovej sadzby, tá sa stanovuje pre každého klienta individuálne, v závislosti od formy a hodnoty zabezpečenia.

Keďže sa jedná o neúčelový úver, účel použitia finančných prostriedkov nie je potrebné zdokladovať. Finančné prostriedky je možné čerpať spravidla okamžite na bežný účet po zriadení vinkulácie termínovaného vkladu (pri úveroch do 16 600 €), prípadne po zriadení záložného práva k pohľadávke na výplatu vkladu (pre úvery poskytnuté v objeme vyššom ako 16 601 €).

Podmienky

Žiadosť si môže podať v OTP banke každý občan SR vo veku od 18-65 rokov, ktorý má trvalé bydlisko na území SR. Vybavenie je jednoduché – žiadosť si môžete podať na ktorejkoľvek pobočke OTP banky. Pre urýchlené spracovanie žiadosti (od 24 hodín bez poplatku za expresné spracovanie) si pripravte dva doklady totožnosti a doklady preukazujúce existenciu niektorej z foriem zabezpečenia (depozitný certifikát, hypotekárne záložné listy alebo zmluvu o termínovanom vklade).

Parametre

Názov poskytovateľa OTP Banka Slovensko, a.s
Názov produktu Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom
Typ neúčelový úver na čokoľvek
Minimálny objem 700,00 €
Maximálny objem do 90 % z hodnoty zabezpečenia
Minimálna lehota splatnosti 1 mesiac
Maximálna lehota splatnosti 20 rokov
Zabezpečenie finančným majetkom (termínovaným vkladom, hypotekárnymi záložnými listami alebo depozitným certifikátom)
Úroková sadzba stanovuje sa individuálne
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Poplatky
Spracovanie úverového obchodu 1 % z objemu poskytnutej sumy
Zmeny v úverovej zmluve 65,00 €
Vydanie potvrdenia na žiadosť klienta 17 € + DPH
Posun termínov čerpania
  1. posun: 10 €
  2. posun a každý nasledovný: 33 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka
  • Predčasne splatenie spotrebiteľského úveru vo výške max.10.000,- € počas obdobia 12 mesiacov – 0 €
  • pre zmluvy uzatvorené od 20.6.2010:0,5 % – 1% z predčasne splatenej istiny, max. v zákonom stanovenej výške
  • pre zmluvy uzatvorené do 20.6.2010:5% z predčasne splatenej istiny, min. 166 €
Hotovostná splátka na pobočke 2,00 €
Upomienka o dlžnej sume 25,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia