Sprievodca úverovými registrami

Sprievodca úverovými registrami

Negatívny záznam v úverovom registri je veľmi nepríjemným ukazovateľom platobnej morálky. Mnohí ľudia zvyknú svojho veriteľa osočovať a nazývať ho zlodejom, úžerníkom a podvodníkom.

Je však nutné uvedomiť si, že podpisom úverovej zmluvy vzniká oficiálny záväzok. Neseriózni poskytovatelia a podvodníci s pôžičkami často nastavia nevýhodné podmienky. Neraz sa stane, že dlžník s nimi nie je celkom uzrozumený. Pokiaľ ale dôjde k uzatvoreniu zmluvy a dlžník si svoj záväzok riadne neplní, dopúšťa sa úverového podvodu práve on.

V článku ozrejmíme princíp registrov neplatičov, v ktorých sa v prípade problémov môžete ocitnúť.

ucastnici registra

Účastníci registra – dlžník, neplatič a poskytovateľ

Prečo vznikli registre neplatičov?

Veritelia sa jednoducho nechceli nechať okrádať. Úvery tu boli aj v časoch, keď registre nefungovali. Veritelia teda „slepo“ verili v riadne splatenie, no nie vždy sa im požičané vrátilo.

Začali sa preto združovať a navzájom si poskytovať informácie, aby čo najviac znížili riziko požičania peňazí nesprávnym žiadateľom. Výhodu majú naopak „poctiví“ klienti, ktorí sú často zvýhodnení nižším úrokom s možnosťou požičať si viac.

Čo je úlohou registra?

Úverové registre slúžia ako informácia pre budúceho poskytovateľa pôžičky. Evidujú fyzické osoby, právnické osoby, a zároveň ekonomické subjekty, ktoré sa dopustili dlhu voči veriteľovi.

V registri ale nie sú iba dlžníci, ktorí by sa splácaniu vyslovene vyhýbali. Postačí aj omeškanie jedinej splátky. Ak teda čerpáte úver a tušíte, že na splátku peniaze nebudete mať, informujte svojho veriteľa. Ten by Vám mal vyjsť v ústrety a navrhnúť riešenie (posunutie dňa splatnosti alebo odklad splátky). Tieto služby síce nebývajú bezplatné, ale je lepšie obetovať pár euro, než získať negatívny záznam.

Aké informácie register obsahuje?

V registri sú všetky relevantné informácie, ktoré vytvoria obraz o dlžníkovej bonite.

  • Totožnosť dlžníka (firma alebo jednotlivec)
  • Všetky existujúce úvery
  • Splatená suma
  • Zvyšok dlžnej sumy
  • Platobná morálka – riadne splácanie, predĺženie doby splatnosti, zmena termínov splátok, omeškanie splátok
  • Informácie o ďalších zúčastnených osobách (spoluručiteľ, veriteľ, ktorý odkúpil pohľadávku a pod.)
  • Predmety ručenia (nehnuteľný a hnuteľný majetok)

Požičajú mi aj so záznamom?

Závisí od individuálneho posúdenia konkrétneho záznamu. Ak sa jednalo o drobné prehrešky (omeškanie 1 splátky, predĺženie splatnosti), úver môžete dostať. Všetko závisí na poskytovateľovi úveru.

Počítajte ale s tým, že ak máte záznam, v banke pravdepodobne nepochodíte. Banky do registra nahliadajú vždy. Skôr uspejete v nebankovke. Úrok však bude vyšší.

Do registra sa dlžník dostáva už do 3 dní od omeškania splátky. Informácie sú aktualizované raz za mesiac. Pokiaľ teda omeškanie vysporiadate napríklad deň po aktualizácii, negatívna informácia bude evidovaná až do ďalšej aktualizácie údajov.

Nie som si istý záznamom

mam_zaznamDlžník nie vždy tuší, či sa nachádza v registri. Čerpanie viacerých úverov a nepravidelné splátky vedia spraviť situáciu neprehľadnou. V takom prípade je možné požiadať Národnú banku Slovenska o výpis z registra neplatičov. Služba stojí 4 €, na počkanie až 14 €. Ak Vás zaujíma iba celková dlžná čiastka, dohľadáte ju na internete v konkrétnom registri. Táto informácia je verejná.

Ako dlho sa záznam uchováva? Dá sa z registra dostať von?

Záznam ostáva v evidencii pomerne dlho. Register informácie uchováva počas celej doby splácania a ďalších 5 rokov. Negatívny záznam Vás teda môže „dobehnúť“ aj keď na neho úplne zabudnete.

Z registra sa teda dostať nedá. Jedinou možnosťou ako zlepšiť svoju reputáciu je čo najrýchlejšie vysporiadať svoje záväzky a nedopúšťať sa nových prehreškov.

Vzniká nový „megaregister“

crifV súčasnosti dochádza k spojeniu dvoch najväčších registrov. Spoločný register bankových informácií SRBI a Nebankový register klientských informácií NRKI. Vzniká teda obrovská databáza a tieto dva registre si navzájom sprístupňujú informácie. SRBI momentálne združuje 17 bánk, NRKI disponuje 12 najznámejšími slovenskými nebankovkami. Prevádzkovateľom oboch registrov na Slovensku je CRIF – Slovak Credit Bureau.

Spoznajte viac slovenských pôžičkových registrov neplatičov.

Pozor na ostatné nezrovnalosti!

Majte na pamäti, že budúci poskytovateľ sa nebude zaujímať iba o úverové registre. Overovať si môže aj Vaše odvody sociálneho a zdravotného poistenia, prípadne ďalšie platby. Každá negatívna informácia iba prispieva k zníženiu dôveryhodnosti žiadateľa.

Slovo na záver

Dúfame, že Vás registre zatiaľ neevidujú. Pokiaľ áno, splaťte všetky dlhy čo najskôr. V budúcnosti sa k pôžičke dostanete rýchlejšie a informácia bude evidovaná najkratšiu možnú dobu.

Nezabúdajte si požičiavať s rozumom a vždy myslite na svoju schopnosť splatiť úvery. Požičiavajte si iba v nevyhnutných prípadoch.

Naučte sa nemíňať peniaze zbytočne.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia