Štát chce riešiť nezamestnanosť mladých do 29 rokov novým príspevkom

Štát chce riešiť nezamestnanosť mladých do 29 rokov novým príspevkom

Nezamestnanosť mladých je problém, ktorí sužuje nielen Slovensko, ale aj množstvo ďalších krajín v rámci EÚ. Od roku 2009 sa nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov na Slovensku dosahuje viac ako 30 %. V praxi to znamená, že takmer tretina mladých je evidovaná na úrade práce. Situácia absolventa strednej či vysokej školy nie je závideniahodná – tisícky z nich sa ocitnú v začarovanom kruhu: zamestnávatelia požadujú prax, no absolventi sa bránia: ako ju máme získať, keď prvé miesto bez praxe nedostaneme? Ťažké to majú najmä absolventi spoločenských vied. A tak nečudo, že tisícky ľudí po niekoľkých mesiacoch neúspešného hľadania práce skúšajú šťastie v zahraničí, kde potom zostávajú žiť.

Dotácia na vytvorenie prvého pracovného miesta

prispevok menej ako 29 PNelichotivé štatistiky nezamestnanosti mladých sa rozhodol riešiť aj rezort práce. Navrhuje zavedenie nového príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Týkať sa má mladých nezamestnaných do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelné zamestnanie trvajúce najmenej 6 mesiacov. Príspevok by sa mal vyplácať už od začiatku budúceho roka a zaviesť by sa mal na základe novely zákona o službách zamestnanosti, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do pripomienkového konania. Podľa prvotných odhadov by sa malo vďaka novému príspevku vytvoriť v budúcom roku až 6400 nových pracovných miest pre mladých, v roku 2016 až 8300 pracovných pozícii a v roku 2017 by to malo byť až 8600 pracovných miest pre mladých nezamestnaných do 29 rokov.

Podmienky pre poskytnutie príspevku majú byť nasledovné:

  • pre mladých vo veku od 25-29 rokov platí, že musia byť vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu minimálne 6 mesiacov
  • vo veku do 25 rokov budú postačovať 3 mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  • pre obe vekové skupiny má platiť, že nikdy predtým nemali pravidelné zamestnanie trvajúce 6 a viac mesiacov

Koncept poskytovania príspevku na prvú prácu pre nezamestnaných do 29 rokov je taký, že štát bude podporovať pracovné miesto počas istého obdobia – navrhuje sa minimálne 6, no maximálne 12 mesiacov, pričom zamestnávateľ bude musieť dodržať podmienku udržania dotovaného pracovného miesta počas obdobia zodpovedajúceho polovici podporovaného obdobia.

Rezort práce si od toho sľubuje prelomenie začarovaného kruhu – teda že mladí ľudia si po odpracovaní niekoľkých mesiacov na podpornom mieste ľahšie nájdu „klasické zamestnanie“, nakoľko si už do CV budú môcť napísať prax. Otázkou zostáva, či plánované opatrenie skutočne bude mať požadovaný efekt, nakoľko nerieši skutočnú príčinu nezamestnanosti, ale iba dočasne pláta diery.

Je možné, že viacerí zamestnávatelia využijú možnosť získať lacnú pracovnú silu na niekoľko mesiacov, potom to s takým zamestnancom ešte pár mesiacov „potiahnu“ aby splnili zákonnú podmienku, no pravdepodobnosť, že dôjde k predĺženiu zmluvy je otázna. Veď bude oveľa výhodnejšie nabrať nového nezamestnaného s dotáciou ako platiť celkovú cenu práce pôvodnému zamestnancovi. Nehovoriac o tom, že sa spomínaný návrh dotkne čerstvých 30-nikov, ktorí budú pri hľadaní práce na ktorú sa nevyžaduje predchádzajúca prax vo veľkej nevýhode.

Príspevok by mali vyplácať úrady práce, najviac vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca no s podmienkou, že vyplatených bude maximálne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výška príspevku bude zohľadňovať mieru evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Vyššie príspevky by tak mali poberať zamestnávatelia v okresoch s vyššou ako priemernou mierou nezamestnanosti.

Podpora mladých nezamestnaných vo forme nového príspevku na vytváranie prvého pracovného miesta má len v budúcom roku stáť vyše 20 miliónov EUR, z čoho najväčšiu časť (14,5 milióna EUR) majú tvoriť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia