Stavebné sporiteľne majú záujem o detských klientov. Na čo ich lákajú?

Stavebné sporiteľne majú záujem o detských klientov. Na čo ich lákajú?

Banky a stavebné sporiteľne veľmi dobre vedia, na čo klienti „počúvajú“ – presne tak, sú to ich deti. Každý, kto má aspoň trochu peňazí navyše, časť z nich ochotne posiela na sporenie deťom, aby mali „ľahší štart do života“. Deti sú teda nepriamo výnosnou cieľovou skupinou finančných inštitúcií a tak nečudo, že nielen banky, ale aj stavebné sporiteľne ponúkajú špecializované sporiace produkty pre deti. Na Slovensku ich majú v produktovom portfóliu všetky tri sporiteľne. Na čo lákajú?

Koľko sporiť na získanie maximálnej štátnej prémie?

Najväčším plusom detského stavebného sporenia oproti klasickým bankovým vkladovým produktom je možnosť získania štátnej prémie. Tá sa pre každý rok stanovuje ako isté percento z nasporenej sumy. Pre rok 2014 sa vypočíta ako 8,5 % z ročného vkladu, maximálna výška štátnej prémie je 66,39 €.

Štátna prémia sa vypláca každoročne. Jej atraktivitu v očiach sporiteľov zvyšuje fakt, že nepodlieha (na rozdiel od úrokov z vkladov) dani z príjmov. Navyše ju môže získať každý člen domácnosti, hoc aj jednoročné batoľa. Tak prečo tento benefit nevyužiť?

Na získanie maximálnej štátnej prémie je potrebné na účet stavebného sporenia vložiť za rok 2014 sumu minimálne 781,06 €. Tieto finančné prostriedky je možné vložiť po čiastkach, menších sumách alebo jednorázovo. Ak by ste sa rozhodli sporiť pravidelne a chceli by ste splniť podmienky pre získanie maximálnej štátnej prémie, mesačne by ste museli dieťaťu na účet sporenia niečo vyše 65 €. Keďže množstvo sporiteľov si môže dovoliť „odkladať“ podstatne nižšie sumy, napr. 20€ mesačne, štátna prémia ich síce neminie, no bude vyplatená v oveľa nižšej výške – v tomto prípade len 20,4 €. Pri takto nízkych sumách sporenia však treba počítať s tým, že atraktivita sporenia sa stráca, nakoľko peniaze rozmnožené o zarobené úroky a štátnu prémiu pohltia poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia (cca 12 € ročne). Pri rozhodovaní o výške vkladov by ste preto mali brať do úvahy aj poplatky, aby tie nakoniec neprevýšili výnosy sporenia

Pravidelne či nepravidelne? Radšej pravidelne…

Aj keď pravidelnosť sporenia nie je podmienkou získania štátnej prémie, pokiaľ chcete získať doplnkové benefity sporiteľní k stavebnému sporeniu pre dieťa, nezostáva Vám nič iné, iba si na pravidelné sporenie zvyknúť. Ponuky stavebného sporenia pre deti sa v jednotlivých sporiteľniach výrazne nelíšia. Do tejto špecifickej cieľovej skupiny nebol posledné roky pustený „nový vietor“

rysavciNajväčšia sporiteľňa – Prvá stavebná sporiteľňa si pre sporenia chtivých rodičov pripravila stavebné sporenie Junior extra s extra istotou. V podstate sa jedná o klasický produkt stavebného sporenia s úročením vkladov vo výške 2%. Ako benefit ponúka PSS tkz. Extra istotu, ktorá znamená, že v prípade smrti jedného alebo oboch zákonných zástupcov dieťaťa bude PSS pokračovať v naštartovanom sporení pravidelnými vkladmi až do nasporenia výšky dohodnutého voliteľného pridelenia z cieľovej sumy, maximálne do výšky 10 000 €. Podmienkou pre získanie „extra istoty“ je pravidelné sporenie každý mesiac. V prípade, že rodič uzatvorí zmluvu do troch mesiacov od narodenia dieťaťa, získa ju bez poplatku za uzatvorenie (ktorý je štandardne 0,9 % z cieľovej sumy).

ČSOB stavebná sporiteľňa ponúka stavebné sporenie Profit Kľúčik. To je zaujímavé pásmovým úročením vkladu, vďaka ktorému môže sporiteľ získať úrokový bonus až do výšky 9 % okrem štandardného úroku 2 % p.a. Získanie úrokového bonusu je podmienené pravidelným mesačným sporením. Jeho výška bude závisieť od sumy mesačného sporenia, ako ilustruje nasledovná tabuľka:

Mesačný vklad Úrokový bonus Úroková sadzba spolu
do 30 € 2 % p. a.
30,01-50 € 3 % p. a. 5 % p. a.
50,01-70 € 6 % p. a. 8 % p. a.
70,01-200 € 9 % p. a. 11 % p. a.
od 200,01 € 2 % p. a.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že najvýhodnejšie je odkladať každý mesiac od 70-200 €. V rámci tohto pásma klient zhodnocuje úspory sadzbou 11 % p.a + ako čerešnička na torte štátna prémia v plnej výške 66,39 €. K tomu všetkému majú záujemcovia možnosť uzatvoriť „stavebko“ v rámci časovo obmedzenej akcie (do 15.8.2014) so 100 % zľavou z poplatku, ktorá sa dá získať nasledovne:

  • 50% zľava za uzatvorenie zmluvy online
  • 25% zľava za použitie zľavového kupónu: „KRAJSIE BYVANIE“
  • 25% zľava za odporučenie známemu

Ponuku stavebného sporenia pre deti uzatvára Wüstenrot s produktom Krôčik, ktorý predstavuje v segmente stavebného sporenia štandard – úrok 2% počas šiestich rokov od uzatvorenia zmluvy a štátnu prémiu. Poisťovňa láka nových klientov na balík poistenia zadarmo, ktoré ponúka k detským zmluvám. Tento balík poistenia obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa až do výšky 3500 € a poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad smrti.

Okrem toho ponúka možnosť získať zvýhodnený poplatok za vedenie účtu 6 € (teda polovicu zo štandardného poplatku za uzatvorenie zmluvy) v prípade, že aspoň jeden z rodičov má uzatvorenú aktívnu zmluvu o stavebnom sporení.

Podmienkou pre získanie vyššie uvedených výhod je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v min. cieľovej sume 3600 €, realizácia min. vkladu 20 € mesačne alebo 200 € ročne, zmluva musí byť uzatvorená ako rodinné sporenie minimálne s jedným neplnoletým dieťaťom.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia