Stratenú či odcudzenú kartu okamžite nahláste, inak v prípade zneužitia budete o stovku ľahší

Stratenú či odcudzenú kartu okamžite nahláste, inak v prípade zneužitia budete o stovku ľahší

Banky a kartové spoločnosti nás presviedčajú, že platby kartou sú pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie ako peňaženky plné bankoviek. Po prvé na presviedčanie majú dobrý dôvod – veď predsa zarábajú na bezhotovostných operáciách a po druhé majú pravdu – platby kartou sú rýchlejšie, pohodlnejšie a je nižšia pravdepodobnosť (v porovnaní s hotovosťou), že v prípade straty ich „bežný“ nálezca zneužije. Karta je chránená PIN kódom. Pokiaľ ho viete naspamäť a s nikým ste sa o tento citlivý údaj nepodelili a neplatíte si láry-fáry po internete, bez toho aby ste si overili bezpečnosť pripojenia a serióznosť obchodníka, riziko zneužitia platobnej karty bežným človekom je takmer nulové – na rozdiel od peňaženky, kde sa skrýva hotovosť. To by musela padnúť do ruky veľmi čestného človeka, ktorý by nájdenú vec vrátil z princípu aj keby tam bola väčšia hotovosť. Niežeby takí ľudia neexistovali, určite sa takí nájdu, no prax ukazuje, že stratené peňaženky väčšinou cestu k svojmu pôvodnému majiteľovi nikdy nenájdu a to ani vtedy nie, ak sa dá ich vlastník jednoducho vystopovať či skontaktovať, na základe dokladov.

Úplnú istotu človek nemá ani pri platobných kartách. V prípade straty či dokonca odcudzenia prinajlepšom príde o pohodlný prístup k svojim peniazom na niekoľko dní (až dokým banka nevydá náhradnú kartu, čo zvyčajne trvá 5-7 pracovných dní), v tom horšom prípade však môže dôjsť k zneužitiu.

S bankou sa skontaktujte čím skôr

detail embosovanej kartyPokiaľ Vám práve pípla sms správa o transakcii, ktorú ste určite nezrealizovali, na nič nečakajte a kartu nechajte okamžite zablokovať. Rovnako postupujte aj v prípade, že ste kartu „len“ stratili – nikdy neviete, v ktorých rukách skončí. Ak Vám začnú chodiť podozrivé smsky v noci, neokúňajte sa, nečakajte do „normálnych“ pracovných hodín, ale s bankou sa spojte ihneď. Každá má špeciálnu linku určenú na blokáciu kariet, ktorá je klientom k dispozícii non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj cez sviatky.

Telefónne číslo pre blokácie ste určite dostali pri preberaní karty či založení účtu, no nájdete ho samozrejme aj na webových stránkach banky.

Po spojení s operátorom budete musieť preukázať, že volá skutočný majiteľ karty. Budú od Vás požadovať meno a priezvisko tak ako je vytlačené na karte, dátum narodenia, adresu bydliska. Pokiaľ chcete, aby bola Vaša karta čo najrýchlejšie zablokovaná, budete musieť nadiktovať aj číslo karty. Je preto vhodné si toto číslo poznačiť, a uložiť ho na bezpečnom mieste.

Samozrejme na blokáciu karty existujú aj iné spôsoby – môžete sa na pobočku vybrať osobne (tu ste však limitovaný otváracími hodinami), prípadne môžete poslať písomnú žiadosť. Najrýchlejšie však budú Vaše peniaze v bezpečí, pokiaľ stratu, krádež či zneužitie nahlásite telefonicky.

Banky preberajú zodpovednosť za transakcie vykonané na účte až po zablokovaní karty

Do okamihu blokácie je teda za všetky transakcie na účte zodpovedný majiteľ, až zablokovaním preberá zodpovednosť na seba banka.Väčšinou stačí telefonické nahlásenie zneužitia, respektíve straty či krádeže karty.

Blokácia je bezplatná – žiadna banka si za tento úkon neúčtuje žiadne poplatky. Pri vydaní novej / náhradnej karty sa už žiadna „charita“ konať nebude, takže znovuvydanie je spravidla spoplatnené (s výnimkou prestížnych kariet). Pokiaľ by ste potrebovali novú kartu expresne rýchlo – do 24 respektíve 48 hodín, budete si musieť priplatiť ešte viac. Ak by došlo k najhoršiemu v zahraničí, niektoré banky poskytujú klientom náhradnú kartu s dočasnou platnosťou, prípadne núdzovú hotovosť.

O stovku ľahší

Platiť kartou je síce pohodlné, no v prípade zneužitia Vás môže stáť minimálne 100 € (pokiaľ podvodná transakcia nebude v nižšej sume). 100 EUR je výška spoluúčasti klienta, ostatné náklady väčšinou hradí banka. To, či si finančná inštitúcia spoluúčasť klienta uplatní, závisí od jej obchodného modelu. Pokiaľ by však bolo pochybenie na jej strane – napr. ak by došlo k opakovanému zneužitiu kariet viacerých ľudí „vďaka“ bankomatu napadnutého skimmimgom, tak samozrejme vyžadovanie spoluúčasti od klientov by nebolo fér.

Max. 100 € spoluúčasť však klient bude hradiť iba v prípade, že dbal o ochranu karty. Pokiaľ by sa v reklamačnom procese preukázalo, že klient hrubo porušil svoje povinnosti (napríklad platil u pochybného obchodníka na nezabezpečenej stránke, alebo nosil PIN so sebou v peňaženke…) tak v tom prípade za všetky straty zodpovedá sám a banka nepreplatí ani euro – trest za hrubú nedbanlivosť.

Dá sa aj poistiť

Proti zneužitiu karty sa môžete poistiť. V prípade, že si budete platiť poistné (cca 0,50 € -0,65 € mesačne) spoluzodpovednosť Vám preplatí poisťovňa a to aj vtedy, ak dôjde k nútenému výberu z bankomatu pod hrozbou fyzického násilia.

Okrem toho sa dočkáte aj preplatenia nákladov na znovuzaobstaranie kľúčov, dokladov, peňaženky či tašky, pokiaľ budú ukradnuté spolu s kartou.

Ostražité banky

Banky sa majú na pozore. Zneužitie platobných kariet nevrhá dobré svetlo na ich služby, preto sa snažia proti zneužitiu bojovať. Jednak stále dokonalejšími bezpečnostnými prvkami a jednak monitorovaním podozrivých transakcií. V prípade podozrenia na zneužitie banka okamžite telefonicky kontaktuje jej držiteľa, aby zistila, či o podozrivej transakcii vie. Pokiaľ nie, dôjde k okamžitej blokácií, čím sa zabrání ďalšiemu odlivu peňazí z účtu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia