Študenti informatiky môžu získať pôžičku z VÚB banky výhodnejšie

Študenti informatiky môžu získať pôžičku z VÚB banky výhodnejšie

VÚB banka a nezisková organizácia Aptech Europe nadviazali vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je ponúknuť záujemcom o vzdelanie v oblasti IT zvýhodnenú Flexipôžičku pre študentov na financovanie vzdelávacieho programu Aptech Certified Computer Professional (ACCP). Žiadosť o pôžičku si môžu podať aj študenti bakalárskeho štúdia v odbore Aplikovaná informatika na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy v kombinácii s programom ACCP. Úverom je možné financovať náklady na školné počas celého trvania štúdia. VÚB banka na tento účel poskytne finančné prostriedky vo výške od 500 EUR do 10 000 EUR, pričom splátky je možné rozložiť na obdobie maximálne 6 rokov.

Úver špeciálne určený pre študentov informatiky je len veľmi mierne modifikovanou formou klasickej Flexipôžičky pre študentov. Sympatická na tomto produkte je najmä výška úrokovej sadzby – 7,90 % p.a., ktorá je rovnaká pre všetkých žiadateľov.

Proaktívni študenti a žiadatelia s nadpriemernými výsledkami získajú úver lacnejšie

vub logoAktívni študenti získajú dodatočné zvýhodnenie úrokovej sadzby v podobe zníženia štandardného úroku o jeden percentuálny bod. Pôžičku za úrok 6,90 % ročne dostanú aj žiadatelia, ktorí sa venujú charitatívnej alebo vedeckej činnosti (formou ŠVOČ, vedeckého grantu) ale aj tí, ktorí absolvovali zahraničný študijný pobyt a ktorí dosiahli za predchádzajúci semester vynikajúce študijné výsledky s priemerom do 1,5.

V prípade, že si žiadateľ nechá zriadi vo VÚB banke Flexiúčet / Startkonto, nechá si naň posielať svoj príjem alebo si úver poistí, môže dostať ešte lepší úrok od 4,90% ročne.

Pôžičku získajú mladí informatici bez poplatku za vedenie úverového účtu počas celej doby splatnosti, navyše s 50-percentnou zľavou z poplatku za poskytnutie úveru. Štandardne VÚB banka poskytuje študentské pôžičky bez zabezpečenia.

Vzdelávací program Aptech Certified Computer Professional (ACCP) je dvojročný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento program a študijné osnovy sú založené na získavaní praktických skúseností, ktoré často pri príjimaní do zamestnania požadujú nadnárodné IT spoločnosti. Vzdelávací program ACCP sa orientuje na technológie ako Sun, Linux, Microsoft a mnohé ďalšie. Kurzy sú vedené zahraničnými profesionálmi v anglickom jazyku, čo pomáha študentom si osvojiť tento cudzí jazyk aj po odbornej stránke, bez ktorého sa v praxi nezaobídu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia