Študentská pôžička: Kde získate úver najvýhodnejšie?

Študentská pôžička: Kde získate úver najvýhodnejšie?

Tisíce študentov každoročne využívajú takzvané študentské pôžičky na financovanie vysokoškolského štúdia. Ako jeden z mála úverových produktov, tento môžete so stopercentnou istotou zaradiť medzi „dobré úvery“, nakoľko investícia do vzdelania sa vždy vyplatí. Ľahšie si nájde uplatenie človek s vysokoškolským diplomom ako osoba bez maturity alebo s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Mladých ľudí okrem prirodzeného záujmu o rozšírenie vzdelania najviac láka aj vidina lepšie plateného zamestnania. Napriek tomu, že na Slovensku je vzdelanie bezplatné, všetci, ktorí študovali na vysokej škole potvrdia, že s výdavkami (a nie malými!) treba počítať. Pre tých, ktorí sa chcú naplno venovať štúdiu (to znamená že nechcú popri škole pracovať) prinášame niekoľko alternatív na ich financovanie.

  1. Sociálne štipendium – štipendium síce nie je pôžička, ale pre úplnosť uvádzame aj túto alternatívu. Sociálne štipendium môžu získať študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na vysokej škole v SR (vek ani štátna príslušnosť nie je rozhodujúca). Je to v podstate štátna sociálna dávka, ktorá má pomôcť študentom z nemajetných rodín s financovaním štúdia. V prípade, že škola je od Vášho trvalého bydliska vzdialená do 30 km, max. výška sociálneho štipendia je 225 € / mesiac a ak je vzdialená viac ako 30 km, max. finančný príspevok je 270 € / mesiac. Informácie o tom, či máte na sociálne štipendium nárok získate u študijného referenta na Vašej vysokej škole.
  1. student s knihamiFond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom 1. a 2 stupňa VŠ + doktorantom a pedagogickým pracovníkom s výhodnou úrokovou sadzbou. Pri schvaľovaní žiadostí sa uprednostňujú študenti poberajúci sociálne štipendium alebo dávky v hmotnej núdzi, až po nich nasledujú tí s nadpriemernými študijnými výsledkami. Maximálny objem úveru nie je zákonom stanovený, úver z Fondu na podporu vzdelávania je možné splácať až 10 rokov. Výhodou je možnosť odkladu splátok až do skončenia štúdia. Na rozdiel od komerčných úverov sa jedná o odklad celej splátky (úrokov aj istiny), takže dlžná suma sa počas štúdia úročiť nebude. Na materskej alebo rodičovskej dovolenke, keď sa príjmy rodiny radikálne zmenšia, je tiež možné využiť odklad splátok, najviac počas obdobia 5 rokov. Záujem o študentskú pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania je obrovský, a to najmä vďaka tomu, že úroková sadzba je aj o niekoľko percentuálnych bodov nižšia ako pri komerčných úveroch. Ministerstvo školstva poskytuje pôžičky za taký úrok, za aký si požičiava štát, no zároveň bola stanovená max. úroková sadzba, ktorá neprekročí 4,5 % ročne. Študent tak získa istotu, že bez ohľadu na hospodárenie štátu v nasledovnom období, výška úroku nebude väčšia ako spomínaných 4,5 % ročne.
  1. Komerčné študentské úvery – Keďže nie každý získa výhodný úver z Fondu na podporu vzdelávania, tisíce študentov využívajú aj ponuku bankových úverov, špeciálne určených pre študentov. Jedná sa o bezúčelové pôžičky, pri ktorých nie je potrebné dokladovať, na čo boli finančné prostriedky použité. Výhodou oproti štandardným úverom „pre bežné obyvateľstvo“ je nižšia úroková sadzba (o 1-2 %) a možnosť odkladu splátok istiny až do ukončenia štúdia. Pri využití tejto možnosti berte do úvahy, že výsledná cena úveru (o koľko € pôžičku preplatíte) sa navyšuje, nakoľko počas odkladu je potrebné platiť úroky a dlžná suma sa neznižuje. Výsledkom je skutočnosť, že banky si týmto spôsobom uviažu klienta na niekoľko rokov (niekedy až na 10), pričom inkasujú na úrokoch slušné sumy. Na Slovensku ponúkajú špecializované pôžičky pre študentov 4 bankové domy. Ktoré sú to a ktorá z nich požičiava s najnižším úrokom? Všetky dôležité informácie sú uvedené v tabuľke nižšie:
Názov banky a úveru Ročný úrok Podmienky Poplatok za poskytnutie Mesačný poplatok Min. a max. objem úveru Splatnosť Poznámka
VÚB banka
Flexipôžička pre študentov
7,90% pre všetkých žiadateľov vek 18-26 rokov (denní aj externisti), ručenie ručiteľom s pravidelným príjmom 0,00 € 0,00 € 500-10 000 € 12-72 mesiacov zľava z úroku 1 % pre aktívnych študentov s nadpriemernými výsledkami
Sberbank
Úver vysokoškolákom
7,95% pre všetkých vek 18-30 rokov (študenti 1.,2., a 3. stupňa VŠ) predloženie potvrdenia o štúdiu na vysokej škole, potvrdenie o príjme (študenta alebo ručiteľa), výplatné pásky za 3 mesiace 0,00 € 0,00 € 1000 – 5 000 € 12 – 120 mesiacov v jednom akademickom roku je možné získať max. 1000 €
UnicreditBank
Spotrebný úver pre vysokoškolákov
8,50% pre všetkých vek od 18 rokov, index, potvrdenie o návšteve školy, ručenie rodičom (do 2000 € bez dokladovania príjmu) 2% z výšky úveru, min. 30 € 2,20 € 650 – 10 000 € 12 – 60 mesiacov možnosť odkladu splátok istiny až o 5 rokov
OTP Banka
Študentský úver
od 4,90 % študent druhého a vyššieho ročníka VŠ, potvrdenie o návšteve školy, doklad o výške príjmu ručiteľa (staršieho ako 35 rokov) 0,00 € 2,40 € 700 – 6 700 € 1 – 120 mesiacov odklad splátok istiny až do ukončenia školy

Okrem vyššie uvedených špecializovaných úverov pre študentov banky ponúkajú aj úverové produkty určené na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov: formou povoleného prečerpania a kreditných kariet. Napríklad ČSOB poskytuje povolené prečerpania k študentskému účtu FUN účtu so zníženou úrokovou sadzbou (od 13,90 % p.a.). Je to vlastne finančná rezerva na bežnom účte (300 € alebo 600 € pri pristúpení spolužiadateľa), ktorú môže študent využiť kedykoľvek to bude potrebovať. Zriadenie, vedenie povoleného prečerpania je bezplatné. Až 150 € je možné čerpať bezúročne. Splácanie je automatické s každou prijatou platbou alebo vkladom na účet sa automaticky úverový rámec doplní a úver je možné opätovne čerpať.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia