Študentský úver z OTP banky: investujte do vzdelania so 100% ziskom

Študentský úver z OTP banky: investujte do vzdelania so 100% ziskom

Málokedy sa dá povedať, že úver ktorý ste si vzali z banky bol užitočný. Často si ľudia požičiavajú na spotrebný tovar a dovolenky. Spotrebný tovar sa rýchle opotrebuje a spomienky z dovoleniek za pár mesiacov vyblednú, no splátky spolu s vysokými úrokmi a poplatkami treba splácať aj niekoľko rokov. V prípade študentského úveru je však situácia celkom opačná – študent si nepožičiava na zábavu alebo pre potešenie z drahých technických „hračiek“, ale preto, aby mohol študovať. Investuje tak do seba, do svojej budúcnosti, do vzdelania. S diplomom v ruke sa dobre platená práca hľadá oveľa ľahšie, preto sa dá bez obáv povedať že študentský úver je vlastne investícia do vzdelania ktorá sa Vám v budúcnosti niekoľko násobne vráti.

Aj keď na Slovensku nie je bežným zvykom, že by sa mladí ľudia zadlžovali len preto, aby mohli študovať na kvalitných školách (v porovnaní napríklad s USA, Kanadou a vyspelými krajinami EÚ), situácia sa začína pomaly meniť. Aj ponuka študentských úverov tomu nasvedčuje.

otp bankaZaujímavú ponuku si pre študentov pripravila aj OTP banka, ktorá študentom druhého až šiesteho ročníka denného štúdia na akreditovanej vysokej škole v SR požičia sumu od 700 € až do 6700 €. Splátky je možné rozložiť na obdobie až 10 rokov, pričom banka umožňuje odklad splátok istiny až do doby ukončenia štúdia. V praxi to potom vyzerá tak, že mladý človek si pokojne študuje a popri tom spláca iba úroky – istinu môže začať splácať až potom, čo riadne ukončí vysokoškolské štúdium. Aj keď odklad splátok istiny vyzerá na prvý pohľad lákavo, je vhodnejšie riadne splácať od začiatku (pokiaľ to Vaša finančná situácia umožňuje), nakoľko sa tým začne dlh okamžite umorovať. V konečnom dôsledku tak pôžičku preplatíte menej, ako keby ste so splácaním istiny čakali až do ukončenia štúdia.

Je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov?

otp ŠTUDENTSKÝ úver sa poskytuje na účel financovania nákladov spojených s dennou formou vysokoškolského štúdia prípadne na financovanie nákladov na zahraničný študijný pobyt. Na rozdiel od konkurenčných produktov je teda študentský úver z OTP banky účelový a takto získané finančné prostriedky je potrebné zdokladovať. Podľa toho, na čo peniaze použijete, musíte banke dokázať, že ste z peňazí financovali štúdium alebo iných nákladov s ním spojených – napríklad potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu, zmluva o zabezpečení účasti na študijnom zahraničnom programe alebo iný doklad ktorý preukáže oprávnenosť a výšku nákladu, napríklad faktúra za notebook alebo potvrdenie o úhrade platby za internát alebo za prenájom.

Doklady potrebné na vybavenie žiadosti

Každý žiadateľ predkladá 2 doklady totožnosti. Banka v prípade tohto produktu vyžaduje aby do úverového vzťahu pristúpil solidárny spoludlžník (ktorý musí byť starší ako 35 rokov). Solidárny spoludlžník bude akceptovaný len v prípade, že má pravidelný príjem zo zamestnania alebo z podnikania, prenájmu alebo kapitálového majetku a za podmienky, že nemá záznam v bankovom registri. V prípade, že je Váš solidárny spoludlžník zamestnaný, je potrebné predložiť potvrdenie o výške jeho príjmu zo závislej činnosti (ak však dá banke súhlas na overenie jeho príjmu v Soc. poisťovni, tak toto potvrdenie nebudete potrebovať). Ak má Váš solidárny spoludlžník príjem z prenájmu, z podnikania alebo z kapitálového majetku, tak sa výška príjmu dokladuje prostredníctvom posledných dvoch daňových priznaní a prostredníctvom potvrdenia o výške daňovej povinnosti. Vedenie osobného účtu v OTP banke nie je podmienkou poskytnutia úveru.

Parametre produktu

Názov banky

OTP Banka Slovensko, a.s.

Názov produktu

otp ŠTUDENTSKÝ úver

Objem úveru

minimálny: 700 €

maximálny: 6700 €

Splatnosť

1 mesiac až 10 rokov

Úroková sadzba

od 7,90 % p.a.

Zabezpečenie

pristúpenie solidárneho dlžníka do úverového vzťahu (osoba staršia ako 35 rokov)

Poplatky

Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu uveru,

min. 33,00 €

Vedenie úverového účtu / mesačne 0,00 €
Zmena zmluvy 65,00 €
Čerpanie finančných prostriedkov v hotovosti (max. 5 000,- €) 50,00 €
Vyhotovenie potvrdenia na základe individuálnej žiadosti klienta 17 € + DPH
Mimoriadna splátka a predčasné splatenie max. 1 % z predčasne splatenej istiny (ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok) a 0,5 % ak do konca splatnosti zostáva menej ako jeden rok

Poznámka: Dlžnú sumu nepresahujúcu čiastku 10 000 € môžete bezplatne predčasne splatiť v posledných 12 mesiacoch pred konečnou splatnosťou

Hotovostná splátka 2,00 €
Upomienka 25,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia