Teambuilding ako efektívny nástroj na utuženie kolektívu? Nie vždy...

Teambuilding ako efektívny nástroj na utuženie kolektívu? Nie vždy...

Výraz teambuilding, ktorí tak s obľubou dokola opakujú HR špecialisti, pochádza z anglických slov „team“ (tím, kolektív) a „building“ (budovanie), teda niečo ako budovanie teamovej spolupráce. Poučky a definície vravia, že cieľom je stmelenie kolektívu, zlepšenie komunikácie medzi kolegami navzájom, ale aj smerom k vedeniu a naopak. Pri vymenúvaní lákavých výhod teambuildingu – ako je zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomovanie si rolí a vlastnej pozície, zefektívnenie komunikácie…dokážu byť školení personalisti mimoriadne presvedčivý. A tak nečudo, že zamestnávatelia (poväčšinou firmy so zahraničným kapitálom, ale čoraz častejšie aj čisto slovenské spoločnosti) organizujú pre svojich zamestnancov teambuildingové akcie. Presnejšie povedané, na organizovanie týchto aktivít si najímajú špecializované agentúry, ktoré podľa objednávky klienta vymyslia tréning zameraný na sociálne zručnosti, techniky vyjednávania, prejavenie charakterových vlastností jednotlivých členov kolektívu, teamovú spoluprácu alebo vedenie kolektívu. Väčšinou teambuildingové akcie uskutočňujú mimo bežného pracovného prostredia – často krát v inom meste. Vytrhnutie zo stereotypu kancelárií má umocniť zážitok, vďaka čomu si majú zamestnanci lepšie zapamätať, čo sa naučili.

Zázračný nástroj na efektívnu komunikáciu a lepšie vzťahy?

team pracaPrínos dobre fungujúceho teamu je pre každú firmu nespochybniteľný. Čo viac si môže šéf firmy alebo jej majiteľ priať, keď všetko funguje hladko, komunikácia nikde neviazne, nikto sa nebojí prejaviť svoj názor, kolegovia sa navzájom rešpektujú… Otázkou zostáva, či je teambuilding skutočne tou správnou cestou k takémuto ideálnemu stavu.

Pokiaľ je realizovaný skutočne profesionálne, môže pomôcť. Firmy organizujúce teambuildingové akcie a HR konzultanti však o nespočetných prekážkach, ktoré môžu prekaziť pôvodný cieľ – stmelenie kolektívu, taktne mlčia. Ono to totižto môže vypáliť aj úplne opačným smerom, ako bolo plánované – v extrémnych prípadoch aj firemnou katastrofou s medziľudskými vzťahmi niekde na bode mrazu a výpoveďami viacerých dôležitých zamestnancov.

S teambuildingom preto treba narábať opatrne. Pokiaľ vo firme chýba špecialista pre túto oblasť, radšej zverte organizáciu špecializovanej firme. Je vhodné vyhnúť sa rôznym „profi“ agentúram ktoré pod rúškom teambuildingu sú schopné zorganizovať akurát tak paintball alebo adrenalínový šport. Pokiaľ nedokážete nájsť žiadne spojítko, ako by mohlo strieľanie do kolegov či členov manažmentu vyústiť v lepšiu teamovú spoluprácu, nič to, nie ste sám. Za posledné roky sa chápanie termínu teambuilding degradovalo na akúkoľvek činnosť ktorá dá kolegov dohromady – či už to má byť pohárik po práci, zoskok s padákom, piknik alebo jazda na koni.

Nemýľte si skutočný, business teambuilding s rekreáciou

To sú dve celkom odlišné činnosti. Kým „rekreácia“ typu paintball albo jazda na koni vyznievajú z pracovnoprávneho pohľadu smiešne, ostatné tréningy komunikácie, psychologické hry a testy, prípadové štúdie šité na mieru danej firmy bezpochyby majú svoj význam, no len pri dodržaní istých pravidiel, ktoré nájdete v ktorejkoľvek učebnici personálneho manažmentu, takže sa im nebudeme venovať detailnejšie.

Účasť povinná? Radšej nie…

Katastrofou môže dopadnúť teambuildingová akcia s nálepkou „účasť povinná“, najmä ak sa koná mimo štandardného pracovného času. Nie každému môže byť nútená akcia po chuti.

Keďže väčšina firiem organizuje TB mimo svojho sídla, poslušným zamestnancom, ktorí sa nevyhovoria na náhlu nevoľnosť alebo pohreb rodinného príslušníka, nezostane nič iné, iba naskákať do firemných áut a nechať sa odviezť do dostatočne vzdialeného hotela / chaty, z ktorej nebude zopár dní úniku.

Rozdiel medzi víkendovým pobytom a pobytom počas pracovného týždňa až taký veľký nie je, nakoľko nešťastní zamestnanci sa musia na niekoľko dní zmieriť s tým, že svoj voľný čas nebudú tráviť podľa svojho gusta – s rodinou, priateľmi alebo pri vlastných koníčkoch, ale s kolegami od ktorých by si v rámci psychohygieny radi oddýchli.

Pokiaľ nechcú byť rozbíjačmi kolektívu, odsedia si povinné prednášky a prezentácie, ktorých prínos sa blíži k nule. Môže sa tam rozprávať o firemnej kultúre (ktorá je väčšine zamestnancov aj tak srdečne ukradnutá), no všeobecné prednášky pre široké spektrum zamestnancov firmy (od asistentiek po top management) žiaden význam nemajú.

Prednáška odsedená, zostáva prežiť praktickú časť. Agentúra vymyslela na spoznanie kolegov ale aj samých seba v novom svetle výzvu v podobe lezenia po skale. V živote ste netúžili byť horolezcom a nechápete význam tejto aktivity na zlepšenie komunikácie medzi kolegami, no opäť vydržíte a prinútite sa vyliezť aspoň zopár metrov, nech má organizátor radosť…

Večer je konečne „voľný program“, ktorý však logicky nemôžete stráviť zavretý na izbe čítaním knižky. Miesto toho večera a drinky s kolegami, s ktorými máte dobré vzťahy. Od tých, ktorých príliš „nemusíte“ sa držíte bokom. Teambuilding-neteambuilding, sympatie a averzie sa nedajú oklamať. Ráno budíček o hodinu a pol skôr ako zvyčajne, hor sa na na raňajky s majiteľom firmy. Na ďalší deň sa opakuje podobný scenár: tento krát sa zamestnanci s vekovým priemerom 32 rokov hrajú na indiánov – strieľajú do nafúknutých mechov, ktoré majú predstavovať bizónov, veď sa predsa treba „tímovo“ postarať o potravu. Ktovie, kto z kolegov sa prejaví ako najschopnejší „lovec“….

Nečudo, že množstvo ľudí sa z takejto akcie plnej infantilných hier dobrých akurát tak pre škôlkarov, vráti absolútne znechutených a demotivovaných, s jednou neodbytnou myšlienkou v hlave – „od pondelka si hľadám novú prácu“.

Iste, nájde sa veľa zamestnancov, ktorí nemajú na „život mimo kancelárie“ žiadne náročné požiadavky a tak ich poteší čokoľvek, čo ich vytrhne z denno dennej rutiny – hoc aj vyššie popísané aktivity.

Aj za pár hodín sa dá spraviť veľa

Základom úspešného teambuildingu, ktorý bude mať pre firmu skutočný prínos, je realizovať ho v štandardných pracovných hodinách a neukrajovať ľuďom z voľného času, ktorý majú právo využiť podľa svojho gusta.

Aj za 8 hodín času sa toho dá pre team veľa spraviť, a to sa nemusia všetci zamestnanci odpratať na 3-5 dní na druhý koniec republiky (nehovoriac o tom, že zameškanú prácu budú musieť doháňať nasledovný týždeň, ako inak – po večeroch a víkendoch). Druhým pilierom úspechu TB je stanovenie cieľov s odborníkom – najlepšie psychológom, nájdenie vhodných aktivít šitých na mieru malého teamu 5-10 ľudí, ktorí spoločne úzko spolupracujú a v neposlednom rade čas venovať aj následnej analýze a rozboru, vypočuť si nový pohľad na vec…

No a čo si myslíte Vy? Robí aj Vaša firma teambuilding? Radi sa takýchto akcií zúčastňujete, alebo sa vtedy radšej vyhovoríte na nevoľnosť? Dajte nám vedieť Vaše postrehy a skúsenosti odoslaním komentára nižšie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia