Termínovaný vklad Poštovej banky s úrokom 3%

Termínovaný vklad Poštovej banky s úrokom 3%

Aktuálne sú úrokové sadzby na trhu veľmi nízke, čo sa podpísalo pod nižšou atraktivitou vkladových produktov jednotlivých bánk. Najvýhodnejšie úroky sú spojené s najdlhšou viazanosťou prostriedkov. Poštová banka nedávno odštartovala novú reklamnú kampaň v ktorej ponúka termínovaný vklad s úrokom až 3 % p.a. Podmienkou pre získanie zaujímavého úroku je viazanosť finančných prostriedkov na 48 mesiacov. Banka garantuje propagovanú výšku úroku počas celej doby viazanosti. Pre klienta to znamená istotu garantovaného výnosu.

Dĺžka viazanosti je prispôsobiteľná, klient si môže vybrať termínovaný vklad (TV) s viazanosťou na 1 mesiac, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 alebo 48 mesiacov, prípadne aj bez viazanosti, tkz. Neviazaný termínovaný vklad.

Pri predčasnom výbere prídete o všetky úroky

Aj počas viazanosti si môžete v prípade potreby svoje úspory vybrať. Počítajte však s tým, že pri predčasnom ukončení terminovaného vkladu Vám Poštovka nevyplatí za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu ani cent, to znamená, že klient príde o všetky svoje úroky. Ak chcete mať peniaze k dispozícii, lepšou voľbou je potom sporiaci účet.

Váš vklad začne „zarábať“ až nad 500 €

PB TV 3S novými úrokovými sadzbami a spustením kampane však došlo aj k zmene podmienok TV. Doposiaľ to bolo tak, že Poštová banka stanovila minimálnu výšku vkladu pre fyzické a právnické osoby. Pre fyzické osoby bol min. požadovaný vklad 500 € a pre právnické osoby až 1659,70 €. Po novom stačí na TV vložiť sumu len 0,01 €, no na druhej strane sú vklady fyzických a právnických osôb na TV do výšky 499,99 € úročené sadzbou len 0,01 %.

Nad 500 € budú vklady úročené nasledovne:

Termínované vklady v EUR (v % p.a.) nad 500 € vrátane

Viazanosť / Doba uloženia

1mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov
pre fyzické osoby 0,20 0,30 0,80 1,10 1,60 1,70 2,00 2,20 3,00
pre právnické osoby 0,10 0,20 0,50 0,70 0,90 1,00 1,10 1,20

Nezabúdajte na daň

Netreba zabúdať, že úroky podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. Povinnosť odviesť daň splní za klienta Poštová banka. Úroky sa pripisujú jednorázovo ku dňu splatnosti terminovaného vkladu. Vklad sa bude automaticky obnovovať, a pri každej obnove viazanosti bude úrok pripísaný k úsporám, vyplatený v hotovosti, prípadne si ho môžete nechať zaslať na Vami vybraný účet. Tiež si môžete zvoliť spoludisponentov, s ktorým môžete dokladať alebo vyberať peniaze z vkladu v deň obnovy jeho viazanosti. Pre lepší prehľad o stave TV Vám banka vždy v januári zašle výpis za predchádzajúci kalendárny rok. Pre non stop prístup o aktuálnom zostatku a stave pripísaných úrokov získate, ak požiadate o službu internet banking.

TV je možné zriadiť v domácej mene, ale aj v českých korunách, dolároch, librách alebo švajčiarskych frankoch (pre cudzie meny platia iné úrokové sadzby, viď úrokový lístok PB). Dobrou správou je, že za zriadenie, vedenie a zrušenie TV si banka neúčtuje žiadne poplatky.

Podmienky

Majiteľom TV smie byť len jedna fyzická alebo právnická osoba. O jeho zriadenie je možné požiadať buď na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo priamo na obchodných miestach Slovenskej pošty. Podmienkou pre zriadenie je predloženie občianskeho preukazu, zloženie povinného minimálneho vkladu vo výške min. 0,01 EUR. Povinný minimálny vklad je potrebné zložiť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy. TV je vklad s automatickým obnovovaním. Istinu vkladu môže klient navýšiť alebo znížiť iba v deň obnovenia (revolvovania TV) na pošte alebo na pobočke Poštovej banky. V prípade, že klient navýši istinu v iný deň ako je deň revolvovania, banka pripíše tieto finančné prostriedky až v deň najbližšieho revolvovania (do tohto dátumu ich teda nebude úročiť).

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia