Termínovaný vklad Prima banka

Termínovaný vklad Prima banka

Termínovaný vklad z Prima banky je vkladový produkt s viazanosťou na 1, 3, 6 mesiacov alebo 1,2, alebo 3 roky. Zhodnotenie voľných finančných prostriedkov je pri maximálnej viazanosti 3 roky jedno z tých lepších na trhu. Pri trojročnej viazanosti banka ponúka úrok vo výške 2,20 % – táto sadzba je však určená len pre klientov, ktorí si v Prima banke otvorili Osobný účet. Pre ostatných bude zhodnotenie  o 1 % nižšie.

Zriadenie termínovaného vkladu v Prima banke je bez poplatku, taktiež nebudete platiť žiadne poplatky za vedenie či zrušenie. Termínovaný vklad je možné zriadiť výlučne v domácej mene – EUR. Minimálna výška vkladu je 300 € a maximálna nie je obmedzená. To je výhoda oproti sporiacemu účtu, kde je daná aj min. aj max. výška sporenia.

Doba viazanosti

prima banka logoDoba viazanosti začína plynúť v deň uzatvorenia zmluvy a končí sa uplynutím viazanosti, ktorá bola dohodnutá v zmluve. Po ukončení viazanosti banka pripisuje úroky, buď na účet v Prima banke alebo k istine termínovaného vkladu a v tento dátum si môže klient vybrať celú uloženú sumu vrátane pripísaných úrokov. V deň splatnosti  si môže klient bezplatne zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu. Ak je deň splatnosti zároveň aj dňom pracovného voľna, tak je možné zvýšenie alebo zníženie vkladu či výber nasporených prostriedkov uskutočniť najneskôr do najbližšieho pracovného dňa po dni ukončenia viazanosti písomnou žiadosťou. V opačnom prípade sa vklad automaticky obnoví na ďalšie obdobie viazanosti a bude úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy.

Výpovedná lehota

Dĺžka výpovednej lehoty závisí od zmluvne dohodnutej viazanosti a je stanovená nasledovne:

Viazanosť Výpovedná lehota
1 mesiac (vrátane) 5 dní
1-12 mesiacov (vrátane) 30 dní
viac ako 12 mesiacov 90 dní

Uložené finančné prostriedky si môžete predčasne vybrať, ale v tom prípade budete musieť zaplatiť poplatok vo výške: 100 % naakumulovaných úrokov z predčasne vybranej sumy.

Parametre, poplatky, úroky

Poskytovateľ Prima banka a.s.
Názov produktu Termínovaný vklad
Viazanosť 1,3,6,12,24,36 mesiacov
Mena v ktorej je možné viesť termínovaný účet EUR
Minimálny vklad 300,00 €
Minimálny zostatok 300,00 €
Typ úrokovej sadzby fixná
Pripisovanie úrokov na konci viazanosti
Úroky zvýhodnené sú termínované vklady pri viazanosti na 12,24 alebo 36 mesiacov v prípade že klient má vedený Osobný účet v Prima banke. Nárok na zvýhodnenie 1 % stráca ak zruší počas viazanosti Osobný účet alebo ak si predčasne vyberie nasporené peniaze
Úrokové sadzby Termínovaný vklad s Osobným účtom Termínovaný vklad (bez vedenia Osobného účtu v PB)
viazanosť 1 mesiac 0,40% 0,40%
viazanosť 3 mesiace 0,60% 0,60%
viazanosť 6 mesiacov 0,80% 0,80%
viazanosť 12 mesiacov 1,80% 0,80%
viazanosť 24 mesiacov 2,00% 1,00%
viazanosť 36 mesiacov 2,20% 1,20%
Možnosť prívkladov áno, pri ukončení viazanosti
Kapitalizácia úroku áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti áno
Nutnosť viesť v banke bežný účet nie (+1 % k úrokovej sadzbe pri viazanosti na 1,2,3 roky s vedením Osobného účtu v Prima banke)
Možnosť predčasného výberu áno
Poplatok za predčasný výber 100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
Poplatok za zriadenie 0,00 €
Poplatok za vedenie 0,00 €
Zrušenie vkladu 0,00 €
Poznámka Vklad je chránený fondom na ochranu vkladov

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia