Termínovaný vklad VÚB banka

Termínovaný vklad VÚB banka

VÚB ponúka sporiteľom termínovaný vklad s rôznymi viazanosťami a v rozličných menách, ktorý je vhodný aj pre tých záujemcov, ktorí sa nechcú obmedzovať – banka totižto poskytuje možnosť predčasného výberu aj pred termínom viazanosti (samozrejme za sankčný poplatok, ktorý nie je zrovna najnižší – viď tabuľka na konci článku).

Široká škála viazaností

Klient si má možnosť vybrať dobu viazanosti, od ktorej bude závisieť výška úroku, na výber sú nasledovné možnosti: 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov. (9,18,24,36,42 a 48 mesačná viazanosť je možná výlučne iba pre termínovaný vklad v domácej mene).

Aj v cudzích menách

Vkladový účet je možné zriadiť okrem domácej meny aj štyroch ďalších menách a síce: česká koruna, britská libra, americký dolár alebo maďarský forint. Minimálna výška vkladu pre eurový účet je 99 €. (minimálne vklady pre cudzie meny: 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF )

S možnosťou prídavných vkladov

Za zriadenie a vedenie účtu si banka neúčtuje žiadne poplatky. Výhodou je aj skutočnosť, že sporiteľ smie kedykoľvek aj počas viazanosti realizovať prídavné vklady. Pri splatnosti pôvodného vkladu sa dodatočne pridané finančné prostriedky zlúčia s pôvodným vkladom a budú sa úročiť ako jeden vklad. Jednotlivé prídavné vklady alebo výbery z termínovaného vkladu je možné realizovať dvoma formami – buď v hotovosti alebo bezhotovostnou formou na ktorejkoľvek pobočke banky alebo prostredníctvom služieb non stop bankingu.

Výber finančných prostriedkov bez poplatku je možné realizovať výlučne v deň jeho splatnosti, s následným zrušením účtu. V prípade, že je deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna (sobota, nedeľa alebo iný sviatok), tak zostatok na účte vrátane úrokov môžete bez sankcie vybrať nasledovný bankový pracovný deň po dni, kedy uplynie lehota viazanosti.

Automatická obnova vkladu

vub logo

Ak v deň uplynutia viazanosti nasporené finančné prostriedky nevyberiete a ani nepožiadate o ukončenie termínovaného vkladu najneskôr jeden deň pred uplynutím lehoty viazanosti, tak VÚB banka TV automaticky predĺži na rovnakú lehotu viazanosti, ako to bolo v prípade keď ste nový vklad otvárali. Pri obnovení sa budú finančné prostriedky na vkladovom účte úročiť úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy termínovaného vkladu, pričom zhodnotenie bude závisieť od výšky zostatku na účte a od dohodnutej lehoty viazanosti. Úroky banka pripisuje vždy v deň uplynutia splatnosti Termínovaného vkladu.

Parametre

Názov banky

VÚB a.s.

Názov produktu

Termínovaný vklad

Mena TV

EUR, CZK, GBP, USD, HUF

Minimálny vklad

99 EUR, 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF

Viazanosť

1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov

Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek?

áno

Poplatok za zriadenie

0,00 €

Poplatok za vedenie

0,00 €

Úroky (pre TV v mene EUR) pre vklady do 69 999,99 € v % p.a.

Nad túto sumu sa úroky stanovujú idividuálne

1 m

0,01

3 m

0,05

6 m

0,1

9 m

0,1

12 m

0,3

18 m

0,3

24 m

0,4

36 m

0,5

42 m

0,5

42 m

0,6

Sankcie za predčasný výber

Vklad s viazanosťou na obdobie zníženie akumulovaných úrokov maximálne za
do 1 mesiaca (vrátane) 15 dní
do 3 mesiacov (vrátane) 30 dní
do 6 mesiacov (vrátane) 60 dní
do 9 mesiacov (vrátane) 75 dní
do 12 mesiacov (vrátane) 90 dní
do 18 mesiacov (vrátane) 100 dní
do 24 mesiacov (vrátane) 240 dní
do 36 mesiacov (vrátane) 1 080 dní
do 42 mesiacov (vrátane) 630 dní
do 48 mesiacov (vrátane) 1140 dní

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia