Tesco pôžička je bez poplatkov

Tesco pôžička je bez poplatkov

V ponuke obľúbeného obchodného reťazca Tesco sa nachádza okrem iných úverových produktov (splátkový predaj a Clubcard kreditná karta) aj Tesco pôžička, čím sa snaží spoločnosť konkurovať nebankovým subjektom a zároveň si rozšíriť portfólio služieb. Málokto však vie, že tento produkt je poskytovaný v spolupráci s nebankovkou Home Credit Slovakia, a.s. Potom, čo bola táto pôžička v akcii (za riadne splácanie bola klientom vrátané polovica zaplatených úrokov), teraz prišla na rad nová akcia – odpúšťanie poplatkov za poskytnutie pôžičky, za vedenie úverového účtu a taktiež aj za predčasné splatenie. Odpustenie poplatkov je síce fajn, no druhá vec je výhodnosť takéhoto úveru. Ako je na tom Tesco pôžička v porovnaní s konkurenčnými produktami? V nasledovnom texte sa bližšie pozrieme na jej pozitíva a negatíva.

Charakteristika

tesco financne sluzby logoTesco pôžička sa zaraďuje medzi neúčelové úvery, čo znamená, že peniaze môžete použiť na čokoľvek bez toho, aby ste museli veriteľovi predkladať faktúry na čo boli finančné prostriedky použité. Plusom je tiež možnosť získať potrebné finančné prostriedky bez ručiteľa. Čo sa týka objemu, požičať si môžete od 800 € do 16 000 €. Vďaka dlhej lehote splatnosti od 12 -96 mesiacov je možné nastaviť mesačné splátky podľa aktuálnych finančných možností žiadateľa. Ak by sme tento úver posudzovali len na základe objemu úveru a doby splatnosti, mohli by sme povedať, že sa jedná o zaujímavý finančný produkt, nakoľko väčšina nebankových spoločností poskytuje menšie rozpätie výšky úveru aj doby splatnosti. Objem a lehota splatnosti však nie sú kritériá, na základe ktorých je možné posúdiť „výhodnosť“ pôžičky. Najdôležitejšie je poznať výšku ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá zahŕňa už všetky poplatky súvisiace so zriadením úveru. RPMN Tesco pôžičky sa pohybuje od 13-44,5%, čo predstavuje priemerné hodnoty nebankových spoločností (existujú drahšie nebankovky – napríklad Provident, alebo Kešovka, kde je ročná percentuálna miera nákladov viac ako 70% ale aj lacnejšie, napríklad Cetelem od 8,39%)

Príklad:

Vezmete si pôžičku z Tesca vo výške 3000€ a vyberiete si dobu splatnosti 2 roky. Ak si tento úver poistíte poistením Premium, mesačná splátka vyjde na 160,04 €, pri ročnej percentuálnej miere nákladov 19%. Pri týchto vstupných údajoch pôžičku preplatíte o 570,24 €.

Čím dlhšie budete úver splácať, tým viac ho preplatíte. Osoby, ktoré si chcú požičať sa často rozhodujú na základe výšky mesačnej splátky. Čím nižšia splátka, tým viac sa im úver pozdáva. A vôbec nemyslia na to, že ho v konečnom dôsledku omnoho viac preplatia. Ak by sme si chceli požičať 3000 € s maximálnou splatnosťou, teda 84 mesiacov, mesačná splátka síce vyjde podstatne nižšia, iba 63,47 € (pri RPMN 16,9%), no úver preplatíte o 1956 €.

Za vybavenie pôžičky v Tescu nebudete platiť žiaden administratívny poplatok. Každý klient má možnosť do 30 dní od podpísania zmluvy bez akýchkoľvek sankcií peniaze vrátiť, pričom veriteľovi zaplatíte len úrok za dni, v ktorom ste mali peniaze k dispozícii. Podľa Zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je štandardná zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní odo dňa podpísania zmluvy. V tomto prípade, je zákonná lehota predĺžená o ďalších 16 dní, čo je dobrým znakom kvalitného úverového produktu a férovo nastavených podmienok.

Možnosť predčasného splatenia bez poplatku

Najväčším plusom Tesco pôžičky je možnosť kedykoľvek tento úver predčasne splatiť bez poplatku (a to buď formou mimoriadnej splátky alebo v celkovej výške). V prípade záujmu o predčasné splatenie je potrebné veriteľa písomne alebo telefonicky o Vašom zámere informovať (minimálne 30 dní pred termínom plánovaného predčasného splatenia) – inak bude Vaše predčasné splatenie považované za preplatok, za ktorý Vám bude navyše účtovaný poplatok. Ak však o svojom zámere úver predčasne splatiť budete spoločnosť Home Credit informovať, tak úroky platíte iba do doby predčasného splatenia.

Podmienky pre poskytnutie

Základným predpokladom pre poskytnutie úveru je pravidelný mesačný príjem (akceptuje sa príjem zo zamestnania, príjem z podnikania alebo dôchodok). Ďalšou podmienkou je vek od 18 rokov. Pre zriadenie úveru budete potrebovať dva doklady totožnosti (vždy občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti napríklad pas, rodný list alebo vodičský preukaz…). Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bude potrebovať údaje o firme (adresa, tel. kontakt, IČO, DIČ…). Zamestnanec nesmie byť v čase podania žiadosti o úver v skúšobnej dobe (musí byť teda zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace) a musí predložiť potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa.

Možnosť zmeniť výšku splátky a splácanie

Tesco ponúka aj túto možnosť ale jedine pre tých, ktorí si takúto možnosť dohodli v zmluve prostredníctvom Dohody o možnosti zmeny výšky a počte splátok. Ak ste takúto dohodu uzatvorili a potrebovali by ste zvýšiť alebo znížiť mesačnú splátku, môžete tak spraviť jediným telefonátom na zákaznícke centrum (tel. Číslo 0850 003 777 ). Klienti, ktorí takúto dohodu neuzatvorili, nemajú možnosť na zmenu výšky mesačnej splátky.

Úver je potrebné splácať mesačne, pričom prvú splátku je potrebné uhradiť presne o mesiac od dátumu jej poskytnutia. Splátky môžete splácať buď bezhotovostne na účet, ktorý je uvedený v zmluve alebo prostredníctvom poštovej poukážky, ktoré dostanete pri podpise zmluvy. Ak Vám nevyhovuje termín splátky tak, ako je uvedený v splátkovom kalendári, máte možnosť požiadať o zmenu tohto termínu zavolaním na klientske centrum.

Poistenie

Spolu s úverom sa môžete poistiť pre prípady nepriaznivých životných situácii. Náklady na poistenie sa automaticky započítajú do mesačnej splátky, takže nie je nutné platiť 2 krát, raz veriteľovi a raz poisťovni, ale poistné zaplatíte v rámci mesačnej splátky , ktorá sa navýši o čiastku poistného. Na výber máte z dvoch balíčkov, pričom každý balíček zahŕňa iné poistné udalosti:

  1. Balíček Plus zahŕňa poistenie pre nasledovné udalosti:

  • pracovná neschopnosť následkom choroby alebo úrazu

  • invalidita následkom choroby alebo úrazu

  • smrť úrazom

  1. Balíček Prémium zahŕňa nasledovné poistné udalosti

  • strata príjmu zo zamestnania alebo z podnikania

  • pracovná neschopnosť následkom úrazu alebo choroby

  • invalidita následkom choroby a úrazu

  • smrť úrazom

Výšku mesačného poistného pre oba balíčky si môžete vypočítať na stránke Tesco finančné služby. Odporúčame zvoliť variant Prémium, nakoľko obsahuje aj poistenie pre prípad straty zamestnania, čo je v podstatne najčastejší dôvod, kedy dochádza k platobnej neschopnosti klienta.

Zhrnutie

Tesco prináša zaujímavý úverový produkt s úrokovými sadzbami, ktoré predstavujú na trhu nebankových pôžičiek priemerné hodnoty. Okrem toho však prináša aj zopár výhod navyše, akými sú možnosť predčasného splatenia bez poplatku alebo možnosť meniť výšku splátok a splatnosť aj počas splácania.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia