Uľahčite si život inkasom

Uľahčite si život inkasom

Pri objednávke služieb, za ktoré je potrebné platiť pravidelne, každý mesiac – napríklad telefón, internet… sa skôr či neskôr stretnete s tým, že pracovník firmy, v ktorej si službu zriaďujete sa Vás spýta: Prajete si ako spôsob platby nastaviť inkaso? O čo sa jedná? Inkaso je pohodlný a bezpečný spôsob platby pre obe zúčastnené strany – ako pre platcu, tak aj pre prijímateľa platby.

Človek je lenivý tvor a čo môže, rád si to uľahčí. Platby za rôzne faktúry alebo splátky rôznych úverov nie sú žiadnou výnimkou. Len málokoho baví každý mesiac zadávať rovnaké platobné príkazy – jednak je to strata času a jednak je to nudná činnosť. Nehovoriac o tom, že hrozí riziko, že sa pri zadávaní platobného príkazu môžete pomýliť a v lepšom prípade platba neodíde vôbec, v tom horšom prípade potešíte majiteľa iného účtu…

V prípade, že je suma na faktúre každý mesiac rovnaká, je oveľa výhodnejšie miesto opakovaného zadávania platobného príkazu používať trvalý príkaz. Čo však robiť v prípade, ak splátku musíme platiť každý mesiac, ale suma sa mení? Presne pre tento účel je tu inkaso. Predpokladom na jeho zriadenie je, že musíte byť majiteľom bežného účtu (alebo musíte mať oprávnenie od majiteľa účtu na disponovanie s jeho finančnými prostriedkami).

Ako to funguje?

Podstata tohto spôsobu platby je taká, že príkaz na prevod finančných prostriedkov nezadáva banke platca (teda majiteľ účtu) ale príjemca platby (spoločnosť, ktorá peniaze inkasuje). Príjemca platby dáva príkaz na inkaso svojej banke a tá prostredníctvom banky platcu finančné prostriedky zinkasuje z bežného účtu v banke platcu. Podmienkou na zriadenie inkasa je dohodnutie takéhoto spôsobu platby s príjemcom platby a taktiež je potrebné vystavenie súhlasu Vašej banke s inkasom. Každá banka má vlastné vzorové tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť priamo na pobočke, prípade súhlas s inkasom nastaviť priamo v internet bankingu Vašej banky, ale súhlas sa dá vyplniť aj u poskytovateľa / dodávateľa služby.

polihovanie na pohovkeAké sú výhody platby inkasom?

  • jedná sa o najpohodlnejší spôsob platby, ktorý šetrí Váš čas
  • získate istotu, že splátky budú uhradené včas a nedostanete sa do omeškania
  • miesto termínu splatnosti niekoľkých faktúr môžete myslieť na príjemnejšie veci

Napriek vyššie uvedeným nesporným výhodám tohto bezhotovostného spôsobu platby, nájdu sa aj spoločnosti, ktoré ho tak trocha zneužívajú. Ako?

Neoprávnené inkaso

Podpísaním súhlasu s inkasom prejavujete príjemcovi platby dôveru, že si môže zinkasovať z Vášho účtu peniaze podľa „vlastného uváženia“. Niekedy sa stane, že príjemca platby buď neoprávnene alebo omylom strhne vyššiu sumu ako by mal. V takýchto prípadoch sa môžete brániť – podľa zákona o platobnom styku máte osemtýždňovú lehotu na reklamáciu chybne vykonanej platobnej operácie. Vaša banka má potom 10 dní na to, aby Vám chybne zinkasovanú čiastku vrátila.

Ako predchádzať strhnutiu privysokej čiastky?

Jednoducho – nastavením inkasného limitu. Sami si môžete zadefinovať maximálnu čiastku, ktorá môže byť z Vášho účtu strhnutá v prospech konkrétneho príjemcu. Ak je Vaša bežná faktúra za služby mobilného operátora 20 €, nastavte si inkasný limit max. 3 násobok, teda 60 EUR. Ak by došlo k chybe a mobilný operátor by miesto 10 € na faktúre zadal požiadavku na platbu vo výške 1000 €, takáto transakcia bude bankou zamietnutá (na základe nastaveného limitu) a z Vášho účtu neodídu žiadne finančné prostriedky.

Výnosný biznis

Na Slovensku sa nájde množstvo firiem, ktoré na tomto bezhotovostnom spôsobe platby profitujú, samozrejme všetko je v súlade so zákonom. Tieto firmy zneužívajú inkaso za účelom obohatenia tým spôsobom, že podajú príkaz na inkaso podstatne skôr ako je lehota splatnosti. Žiadnou výnimkou nie je strhnutie platby aj o týždeň skôr ako je splatnosť. Takto znemožňujú ľuďom na istý čas manipulovať so svojimi prostriedkami a oberajú ich o možnosť zisku z úrokov. Pre obrovské firmy medzi ktoré patria banky alebo mobilní operátori to znamená miliónové sumy, ktoré im plynú na účet s predstihom. Z týchto peňazí majú buď slušné zisky z úrokov alebo ich môžu ďalej „točiť“. Veľké spoločnosti často argumentujú tým, že dôvodom na predčasné strhnutie platby je ochrana klienta, aby sa nedostal do omeškania.

Klient sa tak pre svoje pohodlie vzdáva možnosti ponechať si peniaze na účte až do dňa splatnosti. Väčšina ľudí však pri príliš skorom zúčtovaní platieb preferuje radšej zrušenie inkasa ako dobrovoľne a vedome prispievať k obohacovaniu iných.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia