Spotrebný úver pre mladomanželov Unicredit Bank

Spotrebný úver pre mladomanželov Unicredit Bank

UPOZORNENIE: SÚ pre mladomanželov Unicredit Bank už nepredáva!

Mladomanželské pôžičky sa poskytujú so zvýhodnenou úrokovou sadzbou až 4,5 % oproti klasickým spotrebákom, pričom úrokové zvýhodnenie zahŕňa štátny príspevok a príspevok banky, ktorý platí počas celej doby splatnosti úveru. Na Slovensku tento špeciálny produkt poskytuje niekoľko bankových domov, medzi ktoré sa zaraďuje aj Unicredit bank.

Základné informácie o produkte

Spotrebný úver pre mladomanželov poskytuje banka v rozsahu od 650 € maximálne do výšky 10 000 €. Splatnosť si môže mladý manželský pár rozložiť na obdobie od jedného do siedmych rokov od podpísania zmluvy. Účel použitia peňažných prostriedkov banke nie je potrebné dokladovať, nakoľko sa jedná o bezúčelový úver. Peniaze sa čerpajú jednorázovo, celá suma bude po schválení žiadosti poukázaná na účet klienta. Úver sa úročí fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania, to znamená, že výška jednotlivých mesačných splátok bude nemenná počas celej splatnosti. Vyhlásenú úrokovú sadzbu UCB zníži o svoj príspevok vo výške 1,5 % a potom, čo bude obdržaný štátny príspevok vo výške 3 %, Vám ako klientovi bude táto suma pripísaná na účet.

Zabezpečenie

Úver sa štandardne zabezpečuje písomnou dohodou o zrážkach zo mzdy. Súhlas so zrážkami zo mzdy sa vyžaduje len v prípade úverov s objemom vyšším ako 3 300 € (ak má klient príjem zo závislej činnosti). Ďalšou možnosťou je finančná zábezpeka v hodnote 100 % z objemu úveru.

Výhody

  • nemusíte dokladovať účel použitia finančných prostriedkov
  • získate istotu nemennej mesačnej splátky
  • výhodnejšia úroková sadzba znížená až o 4,5 % ktorá platí počas celej splatnosti úveru

Podmienky

Na získanie bezúčelového spotrebného úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou je však potrebné splniť niekoľko základných podmienok.

Pôžička pre mladomanželov nielen v UCB ale aj v ostatných komerčných bankách je určená pre mladé manželské páry, pričom obaja z partnerov nie sú v čase podania žiadosti starší ako 35 rokov a ich manželstvo netrvá dlhšie ako 2 roky. Okrem toho je nemenej dôležitá aj podmienka príjmu domácnosti. Spoločný mesačný príjem manželov za predchádzajúci kalendárny rok roku v ktorom žiadajú o úver nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Za priemernú mesačnú mzdu sa na tieto účely považujú údaje zistené Štatistickým úradom (a teraz nasleduje super definícia:) za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o mladomanželský úver. V praxi to znamená, že ak žiadosť podáte napríklad v štvrtom kvartáli 2012 (od októbra do decembra 2012), tak si spočítajte, koľko ste spolu s Vaším manželom / manželkou zarobili v predchádzajúcom kalendárnom roku (2011) v hrubom a túto sumu vydeľte 12. Tak získate Vašu priemernú mzdu. Táto sa bude porovnávať s priemerom v národnom hospodárstve, v našom príklade za druhý kvartál 2012 (ktorá je 793 €). Ak je Váš spoločný mesačný príjem menej ako 2061,8 €, a spĺňate aj ostatné podmienky (vek, manželstvo netrvajúce dlhšie ako 2 roky), tak úver bez problémov získate.

Parametre

Názov produktu Spotrebný úver pre mladomanželov

PREDAJ TOHTO PRODUKTU JE ZASTAVENÝ

Poskytovateľ Unicredit Bank
Typ úveru Spotrebný
Určený pre mladomanželov spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky
Použitie na čokoľvek
Výška úveru od 650 -10 000 €
Splatnosť 1-7 rokov
Úroková sadzba od 12,99% p.a. (fixná)
Úrok z omeškania 8,75%
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 2% z objemu, min. 30 €
Vedenie úverového účtu / mesiac 2,20 €
1. upomienka (odosielaná po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou) 17,00 €
2. upomienka (zasiela sa po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou) 50,00 €
3. a ďalšie upomienky sa odosielajú individuálne 50,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok1% z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené do 11.6.2010 4 % z predčasne splatenej sumy
Zmena zmluvných podmienok 35,00 €
Porušenie zmluvných podmienok 1 % z úveru
Vypoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 4 % z objemu poskytnutého úveru
Splátka v hotovosti na pobočke banky 2,00 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia