Úrazové poistenie nie je len pre milovníkov adrenalínových športov

Úrazové poistenie nie je len pre milovníkov adrenalínových športov

Ako vraví jedna ľudová múdrosť nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch. Každý chce byť zdravý, šťastný a úspešný. Môže sa Vám roky veľmi dobre dariť po všetkých stránkach no naraz je v dôsledku úrazu všetkému koniec. Nikdy si nemôžete byť istý, či sa v podobnej situácii neocitne raz Vy alebo člen Vašej rodiny. A nemusí pritom ísť o katastrofický scenár s trvalými následkami. Tiež nemusíte byť vášnivým vyznavačom extrémnych športov, aby ste sa či už vlastnou neopatrnosťou alebo zavinením inej osoby ocitli na pár týždňov v nemocnici.

Stačí len zopár zlomenín a pomliaždenín spôsobených na zimnej lyžovačke a ste vypísaný z práce prinajlepšom na niekoľko týždňov, respektíve na niekoľko mesiacov, v závislosti od rozsahu zranení. Presne pre takéto prípady ponúkajú poisťovne úrazové poistenie, ktoré môže pri nepriaznivých životných situáciách uľahčiť minimálne otázku financií.

Oplatí sa?

zlomeninaEfektivita úrazového poistenia – teda to, či sa Vám nakoniec vyplatí alebo nie bude závisieť od správneho výberu poisťovne, produktu, poistnej sumy a rozsahu poistného krytia. Čím vyššiu poistnú sumu zvolíte, tým viac Vám vybraná poisťovňa zaplatí, v prípade, že dôjde k najhoršiemu.

Na internete si môžete prečítať skúsenosti skeptických ľudí, ktorí tvrdia, že keď sa im stal úraz, poisťovňa im vyplatila len biednych pár desiatok eur. No na druhej strane zabudli povedať, že si zvolili len základný balík poistenia a veľmi nízku poistnú sumu, nakoľko chceli na poistnom čo najviacej ušetriť. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako funguje úrazové poistenie, čo všetko kryje a čo ponúkajú jednotlivé poisťovne.

Vyskladajte si vlastný balík

Úrazové poistenie je produkt, ktorý je podobne ako iné poistné produkty veľmi flexibilný – v závislosti od typu poisťovne existujú rôzne balíčky, pričom každý z nich kryje rôzne riziká. Spravidla v tých najzákladnejších balíčkoch nájdete poistné riziko smrť úrazom a trvalé následky úrazu. Pri strate života poisteného následkom úrazu bude poistná suma vyplatená oprávnenej osobe (manžel, manželka, rodič, či iný rodinný príslušník), jeho účelom je zabezpečiť pozostalých v prípade smrti poisteného. Pri trvalej invalidite následkom úrazu poisťovňa vyplatí isté percento z poistnej sumy v závislosti od stupňa poškodenia. Vyplatené percento bude závisieť od zvoleného variantu progresie (ktorá sa môže pohybovať až do 500%). Pri trvalej invalidite následkom úrazu je dôležité rozlišovať medzi anatomickou a funkčnou stratou – kým anatomické straty sa môžu hodnotiť spravidla okamžite po úraze, funkčné strany sa môžu vyhodnotiť až po jednom roku od úrazu. Dôležité je tiež uvedomiť si, že v základom úrazovom poistení nie sú kryté estetické vady spôsobené úrazom. Ak by ste teda potrebovali plastického chirurga, ktorý by Vám zmiernil estetické vady na tvári alebo iných častiach tela spôsobených napríklad autohaváriou, tak so žiadnou podporou poisťovne nepočítajte. Náklady na plastického chirurga si budete musieť hradiť v plnej výške.

Poistenie smrti úrazom a trvalých následkov tak býva povinnou výbavou úrazových poistení väčšiny poisťovní. Záujemcovia o tento produkt však majú ďaleko viacej možností a môžu si výsledný produkt vyskladať podľa toho, čo chcú mať poistené – k dvom vyššie uvedeným základným rizikám sa dá pripoistiť aj pre nasledovné situácie

  • denné odškodné počas hospitalizácie v nemocnici (možné uzatvoriť pre prípad hospitalizácie následkom úrazu, ale aj choroby, prípadne kombináciu oboch)
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • telesné poškodenie pri úraze
  • denná náhrada v prípade práceneschopnosti po úraze
  • kompenzácia za chirurgický zákrok, vrátane jednodňovej chirurgie (môže byť následkom choroby alebo následkom úrazu)
  • bolestné
  • poistenie pre prípad zlomenín a popálenín (ktoré patria medzi najčastejšie úrazy – mimoriadne vhodné je ho uzatvoriť pre deti, aktívnych ľudí, športovcov)
  • poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

Poisťovne sa zameriavajú na rôzne vekové skupiny – ponúkajú tak špecializované produkty úrazového poistenia pre deti a mládež, pre dospelých, seniorov, ale aj balíčky pre celú rodinu (poisťovňa AXA). Podľa doby poistenia môžeme tento typ produktu deliť tiež na krátkodobý (napríklad keď cestujete do zahraničia na pár dní či týždňov) dlhodobý (aj niekoľko rokov).

Na trhu sa stále častejšie začína objavovať úrazové poistenie so sporením. Otvoríte si sporiaci účet alebo vkladnú knižku a ako bonus získate úrazovú poistku zdarma. Nevýhodou však je, že väčšina peňazí putuje na sporenie a plnenie poisťovní v prípade, že sa stane úraz, býva smiešne nízke.

Kombinácii a možností ako uzatvoriť úrazovú poistku je obrovské množstvo. Treba si vyskladať ten správny mix pripoistení a rozumne nastaviť poistnú sumu, od ktorej sa bude odvíjať výška poisteného plnenia ale samozrejme aj výška mesačnej splátky. Nemá význam poisťovať sa na symbolické čiastky – tie Vás z biedy nevytrhnú, ak sa naozaj stane úraz. Na druhej strane ak máte vytvorenú slušnú finančnú rezervu, prípadne máte pasívny príjem, úrazová poistka by bol len zbytočný výdavok navyše.

Keď sa definitívne rozhodnete uzatvoriť úrazovú poistku, oveľa viac ako vybrať si jeden z prednastavených balíkov sa oplatí vytvoriť si vlastný balík poistného krytia – kde si budete môcť vybrať rozsah poistenia ako aj poistnú sumu – budete tak platiť len za to, čo si sami vyberiete podľa Vašich požiadaviek (ak napríklad nemáte žiadne deti, či rodinu, ktorú chcete zabezpečiť, je zbytočné platiť si smrť v dôsledku úrazu).

Pozor na výnimky

Ako pri všetkých finančných produktoch, aj pri tomto treba pozorne študovať zmluvu, aby ste presne vedeli, za akých podmienok poisťovňa bude platiť a za akých nie. Čiastočne alebo úplne obmedzené plnenie býva pri úraze spôsobenom po užití alkoholu, toxických látok, pri sebapoškodzovaní, ak poistený patrí v skutočnosti do vyššej rizikovej skupiny a neplatí si adekvátne poistné. Poisťovne neposkytujú plnenie v prípade liečby existujúcich ochorení a to ani v prípade, že sa prejavili v dôsledku úrazu (infarkt, neurózy, nádory…). Samozrejme poistenie sa nevzťahuje na následky úrazu spôsobeného v minulosti (pred uzatvorením zmluvy) aj keď v súčasnosti trpíte vážnymi následkami. Každá poisťovňa si stanovuje vlastné zníženia, prípadne vylúčenia z poistného plnenia, preto si zmluvu dobre prečítajte.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia