Uvažujete nad vlastným biznisom? Pri troche úsilia peniaze nemusia byť hlavný problém

Uvažujete nad vlastným biznisom? Pri troche úsilia peniaze nemusia byť hlavný problém

Skvelé podnikateľské nápady až príliš často končia tam, kde začali – v myšlienkach ich tvorcov. Nie že by autorom chýbalo odhodlanie, energia alebo odvaha pustiť sa do podnikania s neistým výsledkom. Najväčšou prekážkou na ceste za úspešným podnikaním býva spravidla štartovací kapitál.

Pokiaľ chýbajú vlastné úspory, finančne nepomôže rodina, priatelia a ani žiaden súkromný investor nie je vo vyhliadke, predstavy o fungujúcom biznise začnú pomaly blednúť a neraz celkom zapadnú prachom. Banky totižto začínajúcim podnikateľom peniaze len tak „nerozdávajú“. Na získanie podnikateľského úveru sa spravidla vyžaduje istá podnikateľská história – daná firma musí pôsobiť na tuzemskom trhu minimálne jeden až dva roky. Na základe predloženého daňového priznania za predchádzajúce účtovné obdobie (respektíve za predchádzajúce 2 účtovné obdobia) finančný ústav posúdi bonitu klienta a jeho schopnosť úver splácať, od čoho potom bude závisieť aj výška poskytnutého úveru.

Aké má možnosti podnikateľ s čerstvo založenou firmou bez akejkoľvek histórie?

Aj v tomto prípade existujú isté alternatívy financovania, tie však vyžadujú záruky – vo forme nehnuteľnosti, ručením fyzickou osobou, cennými papiermi, vkladmi…

Nový finančno-vzdelávací program Slovenskej sporiteľne

Odteraz nemusí byť získanie kapitálu na štart podnikania len sériou neúspešných pokusov, pri ktorých Vám každý na koho sa obrátite zamieta žiadosť kvôli tomu, že nemáte čím ručiť alebo že nemáte žiadnu históriu. Pri dobrom podnikateľskom pláne a pri troche úsilia môže pomôcť s financovaním Slovenská sporiteľňa.

Tá začiatkom roka odštartovala nový finančno-vzdelávací program na podporu začínajúcich podnikateľov (základné informácie o ňom nájdete na www.zacinamepodnikat.sk)

zacinamepodnikatĽudia z rôznych oblastí – zamestnanci, študenti, ale napríklad aj ľudia ktorí sú momentálne bez práce – skrátka všetci, ktorí majú chuť podnikať môžu vďaka tomuto programu premeniť svoje nápady na vlastný biznis.

Záujemcovia získajú základné podnikateľské know-how, praktické rady a tipy ako vypravovať podnikateľský zámer na rôznych školeniach, ktoré sa postupne uskutočňujú v krajských mestách. Pomoc a konzultáciu ohľadom podnikateľských nápadov poskytnú aj špecialisti Slovenskej sporiteľne, prípadne formou špecializovaných školení aj jej partneri – napr. družstvo Integra Co-op, Fakulta managementu UK, spoločnosť Neulogy a FBE Bratislava.

Dva úverové produkty šité na mieru pre novopečených podnikateľov

Okrem vzdelávania a konzultácií Slovenská sporiteľňa vie začínajúcemu podnikateľovi pomôcť aj v otázke financií, a to hneď formou dvoch úverových produktov – povoleným prečerpaním do výšky 5000 € a účelovým splátkovým úverom do 50 000 EUR. O oba typy produktov môžu žiadať tí, ktorí sú v začiatkoch podnikania (podnikáte menej ako jedno ucelené účtovné obdobie, ak máte menej ako 10 zamestnancov alebo ak ste dosiahli ročný obrat pod 1milión eur) alebo ktorí ešte len zvažujú vstup do podnikania. Výhodou je, že oba úvery je možné získať aj bez zabezpečenia.

Viac o nich nám v rozhovore povedal Tigran Aleksanyan, z programu pre začínajúcich podnikateľov SLSP.

Program ste spustili začiatkom tohto roka. Už máte odozvu zo strany ľudí, ktorí ho absolvovali?

Oficiálne program funguje od januára 2015, program propagujeme od marca a doteraz sa doň zapojilo približne 250 záujemcov. Mnohí boli z programu vyradení, niektorí z prihlásených stále absolvujú vzdelávaciu časť alebo konzultujú svoje nápady, ostatní sú v procese finalizácie podnikateľského zámeru. Doteraz bolo schválených 10 žiadostí, ďalšie posúdime v priebehu druhého júnového týždňa.

Ako funguje vzdelávacia časť programu? Je jej absolvovanie podmienkou pre získanie úveru?

Vzdelávacia časť je len doplnkom k úverovej ponuke banky. Keďže nemáme podnikateľskú históriu uchádzača, posudzujeme jeho podnikateľský zámer a finančný plán na najbližšie tri roky. Ak niekto s tým potrebuje pomoc, môže využiť konzultáciu s naším špecialistom alebo s externými špecialistami, možnosť vypracovať svoj podnikateľský zámer na základe pomôcok z e-learningu http://Rozbehnisa.sk, môže tiež absolvovať školenie Podnikateľské minimum a Ako vypracovať podnikateľský zámer a v neposlednom rade po čerpaní úveru ponúkame našim klientom možnosť absolvovať množstvo ďalších tématických podujatí.

Akým spôsobom sa na programe podieľajú partneri (FMUK, spoločnosť Neulogy a FBE Bratislava) ? Organizujú hromadné školenia alebo poskytujú aj individuálne poradenstvo?

Spolu s Integra Co-op, dodávajú vyššie uvedené jednodňové školenie v regiónoch. Školenia sú hromadné, maximálne pre 10 osôb. Po školení môžu ich absolventi využiť možnosť individuálnej alebo skupinovej konzultácie s dodávateľmi vzdelávacej časti programu.

Povolené prečerpanie podnikateľského účtu poskytujete do 5000 EUR. Aké sú podmienky na jeho získanie a od čoho závisí výška schváleného limitu?

Oba úverové produkty poskytujeme na základe podpísanej žiadosti, CV, podnikateľského zámeru, finančného plánu na najbližšie tri roky. Samozrejme je potrebné, aby klient predložil životaschopný podnikateľský zámer, aby bol schopný generovať príjem a splácať úver. Keďže úroková sadzba na PP je 14,90 % ročne, túto formu financovania odporúčame klientom využiť len v prípade financovania prevádzkových potrieb klienta. Schválený limit závisí od potrieb klienta, predloženej žiadosti a úverovej angažovanosti.

Druhým produktom určeným pre začínajúcich podnikateľov je účelový splátkový úver do 50 000 EUR. Aké zabezpečenie sa vyžaduje ak je žiadateľom napríklad majiteľ novo založenej sro?

V prípade, ak ide o právnické osoby – obchodné spoločnosti, vyžaduje sa pristúpenie kľúčovej osoby (napríklad konateľa) k záväzku. V prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou je možné poskytnúť úver od 4% ročne. Ak má klient skúsenosti v danej oblasti, môže dostať zabezpečený úver (od 10 000 do 50 000 EUR) s úrokom od 4% a nezabezpečený úver (1000 – 50 000 EUR) od 9 % ročne.

Od čoho závisí výška schváleného objemu splátkového úveru?

Schválený limit závisí od potrieb klienta, jeho skúseností, predloženej žiadosti ktorá zahŕňa CV, podnikateľský zámer a finančný plán a tiež od úverovej angažovanosti.

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia