Úver na bývanie zo Slovenskej sporiteľne: úrokové sadzby na historických minimách

Úver na bývanie zo Slovenskej sporiteľne: úrokové sadzby na historických minimách

Slovenská sporiteľňa má na slovenskom trhu s úvermi na bývanie už tradične veľmi dobré postavenie – patrí jej dlhodobo najväčší podiel spomedzi všetkých slovenských bánk (až 27 %). Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska, podľa ktorej dosiahol stav všetkých úverov na bývanie 13,8 miliardy eur (údaj ku koncu mája). Za SLSP sa umiestnila VÚB s 20,6 % podielom, tretiu priečku obsadila Tatra banka s 13,9 % podielom. V prvej päťke bánk ktoré poskytujú najviac hypoték sa umiestnila aj ČSOB (10,6%) a Unicredit Bank s necelými piatimi percentami.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že spomedzi všetkých ľudí, ktorí si berú pôžičku na bývanie alebo hypotéku sa každý tretí až štvrtý rozhodne práve pre Slovenskú sporiteľňu. Dôvodom sú atraktívne úrokové sadzby, ktoré je možné vďaka vernostnému programu „Lepšie úroky“ znížiť o ďalších 0,7 %. K plusom patrí tiež flexibilita splácania – možnosť prispôsobiť si výšku mesačnej splátky počas celej doby splatnosti a jednoduchosť celého procesu vybavenia pôžičky.

Základné informácie

slsp_lÚver na bývanie zo SLSP získate už od 7 000 € aj bez vlastnej hotovosti. Maximálny úverový limit závisí predovšetkým od hodnoty predmetu zabezpečenia (teda od hodnoty založenej nehnuteľnosti) a od žiadateľovej bonity, banka však poskytne úver vo výške aj viac ako 70% hodnoty nehnuteľnosti (to znamená, že v individuálnych prípadoch je možné dostať finančné prostriedky aj do výšky 100 % z hodnoty nehnuteľnosti)

Klient môže ručiť aj budúcim bytom alebo domom, ktorého výstavbu alebo kúpu financuje z tohto úveru. Banka poskytuje klientom možnosť postupne zvyšovať výšku úveru podľa toho ako sa zvyšuje hodnota rozostavanej nehnuteľnosti. Doba splatnosti je minimálne 10 rokov a maximálna lehota splatnosti je 30 rokov. Vďaka dlhej lehote splatnosti je možné dosiahnuť relatívne nízku mesačnú splátku.

Keďže sa jedná o účelový úver, takto získané finančné prostriedky je možné použiť jedine na financovanie nákladov súvisiacich s bývaním, vrátane kúpy pozemku určeného na výstavbu nehnuteľnosti na bývanie.

Dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov

Klienti ktorí čerpajú úver do 70% hodnoty nehnuteľnosti nemusia dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Ak je objem čerpanej sumy vyšší ako 70% z hodnoty nehnuteľnosti, stačí, ak banke zdokladujete 80% nákladov, s výnimkou postupného financovania, kedy je dlžník povinný banke zdokladovať až 100% nákladov. V prípade, že dlžník SLSP nezdokladuje účel použitia finančných prostriedkov do lehoty, ktorá je určená v zmluve, banka si banka účtovať +2% k štandardnej úrokovej sadzbe.

Podmienky pre poskytnutie

Žiadosť si môžu podať fyzické osoby od 18 do 65 rokov s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou pre poskytnutie  je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť ktorá sa nachádza na Slovensku a taktiež je potrebné si dať túto nehnuteľnosť poistiť. Slovenská sporiteľňa nevyžaduje doklad o výške príjmu, ak jej dáte súhlas na overenie Vášho príjmu v Sociálnej poisťovni. Ak však máte povolanie, ktoré nie je evidované v Sociálnej poisťovni (napríklad osoby ktoré poberajú príjem v zahraničí, SZČO, doktorandi dennej formy štúdia, hasiči, policajti, sudcovia…) budete musieť predložiť potvrdenie o výške príjmu. Samostatne zárobkovo činné osoby a osoby ktoré majú slobodné povolanie musia predložiť daňové priznanie.

Zlacnenie úrokových sadzieb úverov na bývanie o pol percenta

Slovenská sporiteľňa v lete (s účinnosťou od 11.júla) znížila úrokové sadzby úverov na bývanie o pol percenta. Znižovanie sadzieb sa týka úverov s fixáciou na 3,5 a 10 rokov. Pri päťročnej fixácii je tak možné získať hypotéku SLSP s úrokom už 3,49 % ročne, čo je najnižšia sadzba v histórii Slovenskej sporiteľne.

Parametre

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu Úver na bývanie
Typ účelový úver
Minimálny objem úveru 7 000,00 €
Maximálny objem úveru záleží od hodnoty založenej nehnuteľnosti, aj viac ako 70% z hodnoty nehnuteľnosti
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť (aj kupovanou respektíve rozostavanou)
Doba splatnosti minimálne 10 rokov, maximálne 30 rokov
Úroková sadzba Bežná sadzba Úroková sadzba po splnení podmienok vernostného programu Lepšie úroky
Fixácia 1 rok od 5,29 % p.a. od 4,59 % p.a.
Fixácia 3 roky od 4,39 % p.a. od 3,69 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,19 % p.a. od 3,49 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 4,39 % p.a. od 3,69 % p.a.
Úrok z omeškania 5,00%
Podmienky Lepšie úroky 0,50% zľava z úroku ak si zriadite účet v SLSP na ktorý budete pravidelne posielať min. 1,5 násobok mesačnej splátky, minimálne však 250 €

0,20% zľava z úroku ak si úver poistíte.

Celkom tak môžete získať zľavu z úrokovej sadzby vo výške až 0,70%

Poplatky
Spracovateľský poplatok závisí od objemu poskytnutého úveru, min. 199 €, max. 999 €
Poplatok za správu úveru 3,49 € / mesiac
Hotovostná splátka 0,00 €
Zmena zmluvných podmienok vyvolaná klientom 99,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátky
  • pri úveroch s fixáciou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie: 0 €
  • v inom období: 2 % z výšky mimoriadnej splátky x počet rokov do skončenia doby fixácie – max. však 10% z mimoriadnej splátky
Upomienka 25,00 €
Poistenie – nepovinné
Základný súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity ) 7,90 % z predpísanej

úverovej splátky / mesiac

Rozšírený súbor poistenia (vyššie uvedené prípady + poistenie pracovnej neschopnosti ) 10 % zo splátky
Komplexný súbor poistenia (pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania) 13,50 % zo splátky

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia