Úver vysokoškolákom od Sberbank je s rovnakým úrokom pre každého

Úver vysokoškolákom od Sberbank je s rovnakým úrokom pre každého

Financovanie štúdia na vysokej škole nie je lacná záležitosť a nie každý si ho môže platiť zo svojho vrecka. Jeden zo spôsobov financovania ponúka aj Sberbank. Spotrebný úver pre štúdium na VŠ je určený študentom prvého, druhého a tretieho stupňa, požiadať oň teda môžu študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho, doktorského a doktorandského štúdia. Prostredníctvom tohto produktu môžu získať finančné prostriedky v objeme od 1000 do 5000 €, pričom čerpanie je postupné a v jednom akademickom roku je možné vyčerpať maximálne 1000 €. V tom sa Úver vysokoškolákom od Sberbank trocha odlišuje od konkurencie, ktorá umožňuje aj jednorázové čerpanie.

Splácať sa dá až 10 rokov

sberbank_logo2Dĺžku splácania si zvolí klient samostatne, podľa toho, akú vysokú splátku si môže dovoliť. Splátky je možné rozložiť na obdobie minimálne 12 mesiacov a maximálne dvojnásobok doby štúdia. (max. 10 rokov.) Výhodou je skutočnosť, že počet „odštudovaných rokov“ nie je limitovaný – žiadosť si teda môžu podať študenti od prvého po posledný ročník, vrátane doktorandov. Maximálny vek v čase podania žiadosti je 30 rokov. V prípade záujmu je možné podať žiadosť na ktorejkoľvek pobočke banky.

Spolu so žiadosťou a dokladom totožnosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a potvrdenie o výške príjmu. V prípade, že študent nie je zárobkovo činný, tak banka požaduje, aby do úverového vzťahu pristúpil spoludlžník s pravidelným príjmom (spoludlžníkom môže byť napríklad rodič alebo ktorákoľvek dospelá osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá disponuje pravidelným príjmom.) Okrem vyššie uvedených dokumentov sa požaduje aj predloženie výpisov z účtu na ktorý študentovi ako žiadateľovi alebo spoludlžníkovi chodí výplata (za posledné tri mesiace), prípadne môže od Vás banka požadovať aj predloženie výplatných pások za posledné tri mesiace.

Bez zbytočných poplatkov a s rovnakým úrokom pre každého

Sberbank poskytuje Úver vysokoškolákom bez poplatku za poskytnutie a bez poplatku za vedenie úverového účtu, s možnosťou predčasného splatenia a mimoriadnych splátok. Úroková sadzba je tiež férová – 7,95 % ročne, ktorá je navyše rovnaká pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na výšku príjmu.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Úver vysokoškolákom
Typ neúčelový spotrebný úver
Min.výška úveru 1 000,00 €
Max.výška úveru 5 000,00 €
Čerpanie postupné, v jednom akademickom roku maximálne 1000 €
Splácanie mesačné anuitné
Doba splatnosti min.12 mesiacov, max. 10 rokov (maximálne však do dvojnásobku doby štúdia)
Úroková sadzba 7,95 % p.a.
Typ úrokovej sadzby fixná
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky  
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
Vedenie úveru mesačne 0,00 €
Poplatok za vypracovanie dodatku k zmluve (zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta) 55,00 €
Mimoriadna splátka a /alebo predčasné splatenie Pre zmluvy uzatvorené do 10.6.2010 Pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010
ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 1 % z predčasne splatenej sumy
ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 0,5 % z predčasne splatenej sumy
Zmluva o prevzatí záväzku 35,00 €
Potvrdenie Sberbank vydané na základe žiadosti klienta 15,00 €
1. upomienka 20,00 €
2. upomienka 20,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia