Úverové spoločnosti sa budú musieť zmieriť s úrokovým stropom

Úverové spoločnosti sa budú musieť zmieriť s úrokovým stropom

Spotrebitelia sa predsa len dočkajú: dlhé roky ignorovaný problém úžerníckych úrokov, ktoré nemali jasne definovaný strop, sa predsa len začal riešiť. Začiatkom apríla parlament prijal novelu Občianskeho zákonníka, ktorá obsahuje tkz. protiúžernícky balíček. Doterajšia právna úprava definovala úžeru ako zneužitie tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančne závislosti alebo neschopnosti plniť záväzky u druhej strany. Ani slovko o tom, zhruba v akom číselnom vyjadrení sa bavíme o úžere.

Na Slovensku pritom existujú státisíce zmlúv so spoločnosťami, na ktorých celková odplata za rok presiahne 98 %.

Čiastočne bude problém značne nevýhodných podmienok pre spotrebiteľov riešiť vykonávacie nariadenie k nedávno schválenej novele Občianskeho zákonníka. To stanoví maximálnu výšku odplaty, ktorú si budú môcť úverové spoločnosti účtovať za poskytnutie pôžičky.

V hre sú dve alternatívy ako sa vypočíta maximálna výška odplaty

paragrafyPodklady k všeobecne vykonávaciemu nariadeniu, ktoré stanoví úrokový strop k novele Občianskeho zákonníka zo začiatku apríla, pripravuje pre vládu Ministerstvo spravodlivosti, ktoré má v talóne dve alternatívy vzorcov, ako určiť maximálnu výšku odplaty za poskytnutie pôžičky.

Prvá alternatíva počíta s tým, že veriteľ si bude môcť za poskytnutie pôžičky účtovať najviac dvojnásobok priemernej úrokovej miery pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne za prvý kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho dátumu uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy.

Pod výrazom obdobný úver alebo pôžička sa rozumie podobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližšie k príslušnému typu spotrebného úveru.

V prípade leasingu by bola najvyššia prípustná výška odplaty 2,5 násobok priemernej úrokovej miery.

Koniec rýchlych pôžičiek pred výplatou?

Ministerstvo spravodlivosti myslelo aj na jednu z najproblematickejších oblastí – tkz. pôžičky pred výplatou, ktoré sú známe tým, že pri nich dosahuje ročná percentuálna miera nákladov tisícky percent. V praxi to znamená, že ak si požičiate 100 € na 31 dní, vrátiť musíte 131 €. Prepočítané vzorcom na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov dostávame zaujímavú hodnotu cez 2300 %. Pokiaľ vláda schváli prvú alternatívu, poskytovateľ, ktorý poskytne pôžičku na obdobie kratšie ako jeden rok, ktorej výška nepresiahne 100 €, si bude môcť naúčtovať maximálnu výšku odplaty 30 % ročne.

Takéto drastické obmedzenie maximálnej výšky odplaty by malo celkom iste za následok odchod úverových spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním rýchlych pôžičiek na nižšie sumy zo slovenského trhu.

Druhá možnosť

Druhý návrh predstavuje zavedenie stropu vo výške 1,5 násobku priemernej RPMN pri obdobnom úvere alebo pôžičke zverejnenej za kalendárny štvrťrok, ktorý bezprostredne predchádza štvrťroku, v ktorom sa uzatvorí zmluva. Rovnaké pravidlá budú aj pre požičiavanie peňazí s lehotou splatnosti menšou ako jeden rok alebo so sumou nižšou ako 100 €. Podľa tohto návrhu odplatu za poskytnutie peňazí tvoria nielen úroky, ale aj všetky poplatky a náklady spojené s poskytnutím finančných prostriedkov.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje stanoviť aj minimálnu veľkosť písma, ktorá sa má univerzálne používať pri všetkých spotrebiteľských zmluvách a s nimi súvisiacich dokumentov. Podľa návrhu by to malo byť dobre čitateľné, minimálne 12 bodové písmo. Napriek všetkým dobre mieneným opatreniam, ktoré majú úžerníkom klepnúť po prstoch, ešte nikto nevymyslel, ako spotrebiteľov skutočne donútiť nielen zmluvu prečítať, ale jej aj porozumieť.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia