Úverový register: výmena informácií o neplatičoch

Úverový register: výmena informácií o neplatičoch

Úverové registre sa osvedčili pre banky a úverové spoločnosti ako skvelý spôsob vzájomnej výmeny informácii o klientoch, čím sa podarilo zamedziť poskytovaniu pôžičiek nebonitným zákazníkom a osobám, ktoré si svoje záväzky neplnili včas, prípadne ich úplne ignorovali. Register dlžníkov si môžeme predstaviť ako rozsiahlu databázu všetkých klientov – fyzických osôb nepodnikateľov, podnikateľov, právnických osôb, ktoré sú si niekedy v minulosti vzali úver, pôžičku, povolené prečerpanie, hypotéku alebo kreditnú kartu. Čo však veľa ľudí napríklad nevie, je fakt, že v úverovom registri sa nachádzajú aj údaje o ručiteľoch a spoludlžníkoch.

Hlavným dôvodom, prečo vznikli úverové registre bolo zhromažďovanie informácii o dlžníkoch a posúvanie informácií o týchto osobách ďalším veriteľom. Veritelia tak majú šancu si overiť, či je bezpečné novému klientovi požičať a podľa týchto údajov sa vyhodnocuje rizikovosť takéhoto obchodu. Príklad: Slobodný tridsiatnik Peter požiada banku o úver na auto v objeme 12 000 €. Na prvý pohľad vyzerá všetko v poriadku. Peter má dobre platenú prácu, takže mesačná splátka vo výške 400 € mesačne nezaťaží jeho finančný rozpočet a bez problémov by mohol splácať mesačné splátky. No bez ohľadu na výšku príjmu, každá banka si klienta „preklepne“ aj v úverovom registri. A presne toto bol kameň úrazu aj pre Petra. Banka mu nakoniec oznámila, že jeho žiadosť bola zamietnutá z dôvodu negatívneho záznamu v úverovom registri, čo pre nich predstavuje rizikový obchod. Peter si neskôr spomenul na nešťastnú kreditnú kartu, ktorú mu hneď po škole doslova nanútila pracovníčka banky. Keď bol pár mesiacov bez práce, dlh na kreditke nesplácal, napriek tomu, že mu stále chodili upomienky. Akonáhle si našiel prácu, celú dlžnú sumu (ktorá sa medzičasom vyšplhala na slušnú sumu) vyplatil. Už niekoľko rokov je účet vyrovnaný, dokonca si dal kreditnú kartu zrušiť. No na staré hriechy sa nezabúda, a v prípade pôžičiek to platí dvojnásobne.

V úverových registroch sú evidované státisíce neplatičov, aj keď podľa prieskumov nebankovej spoločnosti Cetelem v tejto oblasti badať pozitívny trend – až 95 % ich klientov spláca svoje záväzky bez akýchkoľvek problémov. Zlepšenie platobnej disciplíny potvrdzujú aj banky. K decembru minulého roka bolo registrovaných len 7,85 % prípadov meškania splátky, čo prestavuje medziročné zlepšenie až o 2 %. Úverová delikvencia sa však nijako nezlepšila pri pôžičkách na bývanie, a zostáva na úrovni 4,1 percentuálneho bodu.

Máte záznam v registri? Nemusíte hneď podliehať panike

Úverové registre môžeme členiť podľa viacerých kritérií na bankové a nebankové. Dôležité je však členenie podľa toho, aký typ informácie o klientoch zhromažďujú. Podľa tohto členenia poznáme pozitívno-negatívne a negatívne úverové registre. Kým v negatívnych sú skutočne informácie o neplatičoch, pozitívno negatívne obsahujú aj údaje o dlžníkoch, ktorí si svoje dlhy splácajú načas a bez problémov. Takže pokiaľ sa Vaše meno objaví v pozitívno-negatívnom registri, nemusí to znamenať, že pri vybavovaní úveru v budúcnosti budete mať nálepku „neplatič“.

Register vie o dlžníkovi okrem čísla topánok takmer všetko

uverove registreV databázach sa pomerne dlhé obdobie (až 5 rokov) uchovávajú údaje o klientoch bánk a nebankových spoločností. Tieto obsahujú predovšetkým indentifikačné údaje, informácie o bonite a kompletnú úverovú históriu vrátane platobnej disciplíny. To znamená aký úver si daný klient vzal, kedy, v akom objeme, ako splácal, v ktorej finančnej inštitúcii, či sa nedostal do omeškania a podobne.

Pokiaľ sa ukáže, že daná osoba má „pozitívnu“ úverovú históriu, to znamená, že v minulosti neboli žiadne problémy so splácaním, takýto klient býva pri nových žiadostiach zvýhodnený v podobe nižšej úrokovej sadzby.

Okrem informácii ohľadom platobnej disciplíny je pre veriteľov mimoriadne dôležitým údajom aj výška, počet a typ aktuálne splácaných úverov. V prípade, že žiadateľ o úver spláca záväzok vo vysokom objeme, je možné, že jeho žiadosť zostane nevypočutá.

Ako sa dozviem, či som na čiernej listine?

Chceli by ste si vziať hypotéku alebo iný úver a máte podozrenie, že by ste mohli byť na zozname dlžníkov? Nemusíte špekulovať a zbytočne sa trápiť. Stačí si požiadať o poskytnutie expresného odpisu údajov zo Spoločného registra bankových informácií (SBCB) a to buď písomne zaslaním na adresu (Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava) alebo osobne. Cena za expresné vyhotovenie na počkanie je 14 € a štandardné vybavenie do 30 dní stojí 4 €.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia